WYDANIE ONLINE

Kierowca ma obowiązek wpisywać określone dane na tarczce. Jeśli o czymś zapomni, naraża na karę siebie i firmę. Zdarza się, że za brak jednej danej będzie podwójna kara. Dlaczego?

czytaj więcej »

Nawet jeśli kierowca nie wykonywał przewozu w danym dniu, tylko wykonywał inne czynności, należy mu się przerwa. Obowiązek jej udzielenia nakłada ustawa o czasie pracy kierowców.

czytaj więcej »

To nieprawda, że art. 12 rozporządzenia nr 561/2006 pozwala na niestosowanie się do przepisów o czasie jazdy w każdej sytuacji. Wolno go wykorzystać tylko w ściśle określonych okolicznościach.

czytaj więcej »

Zdarza się, że w jednym tygodniu kierowcy robią dwa odpoczynki skrócone, jeden z nich jest krótszy, a drugi dłuższy. W takiej sytuacji obowiązek rekompensaty dotyczy tylko jednego z nich. Najwygodniej jest zrekompensować ten dłuższy odpoczynek.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca skończył jazdę i wyjął wykresówkę, a musi jeszcze dodatkowo gdzieś jechać, powinien wykonać pewne czynności, żeby nie narazić siebie ani szefa na karę.

czytaj więcej »

W trakcie jednego zadania przewozowego kierowca może podlegać różnym przepisom o czasie pracy kierowców. Zależy to od trasy przejazdu i miejsca rejestracji pojazdu.

czytaj więcej »

Odpoczynek tygodniowy można udokumentować na trzy sposoby: tachografem, ręcznie na wykresówce albo wystawiając zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Jednak kierowca nie może sobie sam wybrać, którą z tych metod zastosować.

czytaj więcej »

Odbierając odpoczynek tygodniowy, nie trzeba doliczać do niego wymaganego dziennego odpoczynku, ponieważ ten ostatni może być zawarty w tym pierwszym.

czytaj więcej »

Aby dobrać papier termiczny do tachografu cyfrowego, trzeba porównać znak zatwierdzenia typu. Znajduje się on na papierze oraz urządzeniu. Ponadto należy wyposażyć kierowcę w wystarczającą ilość papieru, żeby ITD mogła wydrukować dane z poprzednich 28 dni.

czytaj więcej »

Używanie funkcji „OUT” jest bardzo ważne w przypadku kierowców wykonujących na zmianę przewozy, których nie trzeba rejestrować tachografem, oraz te, które muszą być rejestrowane.

czytaj więcej »

Przewoźnik musi archiwizować i udostępniać inspektorom łącznie dane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. Jeśli nie dopełni któregokolwiek z tych obowiązków, grożą mu wysokie kary.

czytaj więcej »

ITD nie może zawsze z góry zakładać, że gdyby przewoźnik należycie prowadził dokumentację, nie doszłoby do kradzieży wykresówek. Takie jest zdanie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca nie wypracował całego wymiaru wyznaczonego mu w danym miesiącu. W takiej sytuacji w ewidencji czasu pracy należy wpisać faktyczną liczbę godzin przepracowanych w danym okresie, a nie liczbę godzin równą wymiarowi.

czytaj więcej »

Kierowca, który wykonuje przewozy autem do 3,5 tony, może odebrać tygodniowy odpoczynek po dłuższym okresie niż 6 dni.

czytaj więcej »

Jeśli zatrudniamy kierowcę w niepełnym wymiarze czasu pracy, trzeba określić w umowie limit godzin ponadwymiarowych. Ponadto, jeżeli firma jest mała, w umowie powinien znaleźć się także zapis dotyczący wypłacania diet za podróże służbowe.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca przed wyjazdem w delegację podjeżdża pod załadunek. W takich przypadkach czas podróży służbowej trzeba liczyć od wyjazdu poza bazę, a nie od chwili rozpoczęcia pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel