WYDANIE ONLINE

Możesz uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie przepisów o transporcie jeśli wykażesz, że nie miałeś wpływu na złamanie przepisów, a naruszenie norm nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć.

czytaj więcej »

Nasze odwołanie ma dużą szansę na powodzenie, jeśli wykażemy w nim, że inspektor popełnił podczas kontroli błąd.

czytaj więcej »

Zwracajmy zawsze uwagę na to, czy wszystkie rubryki w protokole zostały wypełnione poprawnie. Praktycznie każda rubryka jest bardzo ważna. Jeśli inspektor popełnił błąd w protokole, koniecznie odwołajmy się od kary.

czytaj więcej »

Jeśli złożymy odwołanie po terminie – nie zostanie rozpatrzone. Ale tak samo będzie, jeżeli wyślemy je za wcześnie, to znaczy przed otrzymaniem decyzji.

czytaj więcej »

Odwołanie od decyzji ITD o karze musi zawierać 3 obowiązkowe elementy. Jeśli ich zabraknie, nie zostanie rozpatrzone. Co prawda inspekcja go nie odrzuci, ale cała sprawa się przedłuży i zabierze nam więcej czasu.

czytaj więcej »

W przypadku gdy naruszenie przepisów nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot wykonujący przewozy nie mógł przewidzieć, nie nakłada się kary. Jeśli inspektor mimo to ją nałoży, warto się odwołać od decyzji.

czytaj więcej »

Błędy inspektorów podczas ważenia pojazdów Jeśli inspektor podczas kontroli zważy pojazd tylko raz, poprzez odwołanie możemy doprowadzić nawet do umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kary. Musimy tylko nauczyć kierowców, jak powinni zareagować.

czytaj więcej »

Jeśli inspektor błędnie przeliczy czas pracy kierowcy, kara może być niezasadna lub zbyt wysoka. W takiej sytuacji koniecznie trzeba się odwołać.

czytaj więcej »

Przepisy gwarantują przewoźnikowi, że będzie mógł wziąć udział w postępowaniu, które go dotyczy. Jeśli ITD nie dopełni tego obowiązku, mamy doskonały argument do użycia w odwołaniu.

czytaj więcej »

Czasem od przeprowadzenia kontroli drogowej do wydania decyzji mija kilka lub kilkanaście miesięcy. Jeśli nie dostajemy w tym czasie żadnego zawiadomienia, możemy napisać w tej sprawie odwołanie.

czytaj więcej »

Brak odniesienia do wszystkich faktów i okoliczności, które miały miejsce, również stanowi dobry argument do odwołania się od decyzji.

czytaj więcej »

Często przewoźnicy zamieszczają w swoich odwołaniach wnioski, które nie mogą zostać uwzględnione przez organ rozpatrujący odwołanie, czyli GITD. Jakich argumentów nie powinniśmy stosować, aby uniknąć odrzucenia naszego odwołania.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że inspektor odmówi przeprowadzenia zawnioskowanego przez nas dowodu. Jeśli uważamy, że nie ma racji, odwołajmy się od tej decyzji.

czytaj więcej »

Ważnym dowodem w postępowaniu prowadzonym przez inspekcję są dokumenty urzędowe. Czy możemy podważyć ich prawdziwość?

czytaj więcej »

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o transporcie drogowym ma charakter obiektywny, co oznacza, że karę wymierza się już za samo powstanie naruszenia, bez względu na to, jakie są jego przyczyny, czyli dlaczego dopuściliśmy się nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Taryfikator kar został określony w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym. Znajdziesz tam kary za łamanie nie tylko norm ustawy o transporcie drogowym, lecz także innych szczegółowych przepisów.

czytaj więcej »

Możemy również składać wnioski o dołączenie dodatkowych dowodów w sprawie, które mogą pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu naszego odwołania.

czytaj więcej »

Możesz uniknąć kary pieniężnej również wtedy, kiedy przewóz dotyczy pojazdu nienormatywnego a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu.

czytaj więcej »

Kary nakładane przez ITD grożą kierowcy, osobie zarządzającej transportem i wykonującej przewozy oraz innym podmiotom. Kiedy to jest możliwe?

czytaj więcej »

Ostatnim ale nie mniej istotnym sposobem gromadzenia informacji w sprawie, który możemy wykorzystać, jest wniosek o przesłuchanie strony oraz świadków.

czytaj więcej »

wiper-pixel