WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej. Nowe przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową na poziomie nie mniejszym niż 8,50 euro za godzinę budzą zrozumiałe zastrzeżenia polskiej branży transportowej.

czytaj więcej »

W czasie wykonywania przewozu drogowego do jednego kierowcy mogą dołączyć kolejni. Jeżeli w trakcie takiej podróży zachowają zasady dotyczące prowadzenia pojazdu uregulowane w unijnym rozporządzeniu, mogą skorzystać z odstępstwa od przepisów wymagających co najmniej 9 godzinnego odpoczynku w ciągu 24 godzinnej doby. A co za tym idzie,  zwiększy się również ich dopuszczalny czas przebywania w pracy.

czytaj więcej »

Gdy pojazd jest transportowany promem lub pociągiem, towarzyszący mu kierowca może zrobić regularny dzienny odpoczynek. Wolno mu go przerwać innymi czynnościami, które łącznie trwają najwyżej godzinę, ale nie więcej niż dwukrotnie. Podczas tego regularnego dziennego odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.

czytaj więcej »

Przepisy określające zasadę prawidłowego wykonania odpoczynków tygodniowych opierają się definicji tygodnia, określającej jego ramy od godziny 00:00 w poniedziałek do niedzieli do godziny 24:00. Kierowca w ciągu dwóch kolejnych tygodni musi wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca nie dopilnuje terminu wymiany karty kierowcy, zgubi ją, uszkodzi albo straci w inny sposób, nie może wykonywać przewozów. Łamiąc ten zakaz naraża siebie i przewoźnika na karę, a przewoźnik, aby nie stracić zleceń, i tak będzie musiał znaleźć kierowcę na zastępstwo.

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący takim pojazdem przejazd przed zakupem, do serwisu, w celu jego sprawdzenia, podlega przepisom rozporządzenia WE 561/2006. Jest tak, ponieważ dopuszczalna masa całkowita takiego ciągnika przekracza 3,5 t. i dlatego, nawet gdy porusza się bez naczepy, traktowany jest jako taki, którym wykonywany jest przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

czytaj więcej »

Już w tym miesiącu zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z użytkowaniem kart kierowców, kontrolą punktów instalacji i serwisu tachografów. Pojawi się też parę nowych odstępstw od dotychczasowych przepisów, z którymi warto się zapoznać.

czytaj więcej »

Już w marcu zacznie nas dotyczyć kolejne odstępstwo przewidziane w rozporządzeniu 561/2006, dotyczące określonych przewozów wykonywanych pojazdami do 7,5 tony. Jednak przewóz taki musi spełniać określone warunki.

czytaj więcej »

Wątpliwości dotyczące kwestii przekroczenie czasu prowadzenia pojawiają się, gdy w grę wchodzi rejestracja czasu pracy kierowcy przy pomocy tachografu cyfrowego. Urządzenie to bowiem rejestruje aktywności kierowcy w czasie UTC.

czytaj więcej »

Czasem, z powodu sytuacji losowej, kierowca nie może w danym momencie posługiwać się swoją ważną kartą. Dzieje się tak, gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona, skradziona lub zniszczona. Wówczas kierowca nadal może jeździć autem, ale pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

W marcu zeszłego roku Polska przyjęła aktualny tekst umowy AETR, który uwzględnia wszystkie dotychczas dokonane zmiany. Niemal identycznie reguluje on kwestie czasu jazdy, przerw i odpoczynków, jak rozporządzenie nr 561/2006.

czytaj więcej »

Zatrudniając kierowcę na etat pracodawca musi zdecydować, w jakiej formie będzie prowadził ewidencję jego czasu pracy. Nie wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy, urlopami i zwolnieniami chorobowymi.

czytaj więcej »

Tworząc ewidencję czasu pracy w systemie równoważnym pracodawca nie może zaznaczyć przerwy w pracy trwającej krócej niż 15 minut jako niezaliczonej do czasu pracy, jeżeli kierowca nie złożył pisemnych wyjaśnień, dlaczego ta przerwa wystąpiła.

czytaj więcej »

wiper-pixel