WYDANIE ONLINE

Kierowca zostawia samochód w bazie we wtorek. Jeśli wie, że w tym czasie mechanik będzie coś naprawiał w aucie, wyciąga kartę kierowcy z tachografu. Mechanik nie ma karty, a musi wjechać na kanał i potem z niego wyjechać. Ostatnio po wymianie klocków zrobił też krótką jazdę próbną. Czy kierowca dostanie za to karę?

czytaj więcej »

Kierowca może wykonywać przewóz osób przez 12 dni z rzędu, bez konieczności odebrania odpoczynku tygodniowego po 6 dniach. Taki przewóz musi jednak spełniać kilka warunków jednocześnie.

czytaj więcej »

Kontrolujący uzna zespół za załogę kilkuosobową po sprawdzeniu, czy jedzie co najmniej dwóch kierowców i czy drugi kierowca zdążył dołączyć do pierwszego w ciągu pierwszej godziny. Jeśli tak się nie stanie, nie będą w stanie utworzyć przepisowej załogi i kierowcy będą prowadzić pojazd indywidualnie. 

czytaj więcej »

Karta kierowcy może przysparzać problemów nie tylko jej właścicielowi, ale także firmie transportowej. Jeśli kierowca nie dopilnuje terminu jej wymiany, zgubi ją, uszkodzi albo straci w inny sposób, nie może dalej wykonywać przewozów. Jeżeli to zrobi, nie tylko on zostanie ukarany. Kara grozi także przewoźnikowi, który dodatkowo będzie musiał szukać zastępcy, żeby nie tracić zleceń.

czytaj więcej »

Przepisy określające częstotliwość pobierania danych dość precyzyjnie określają maksymalne okresy pobierania danych bez możliwości ich przedłużenia. Często jednak występują sytuacje losowe, na które firma nie ma wpływu lub których nie da się przewidzieć.

czytaj więcej »

Prawidłowa obsługa tachografu należy do obowiązków kierowcy, bez względu na to czy wykonuje przewóz sam czy w załodze. Pomyłka kolegi i brak ustawienia tachografu na długiej pauzie w pozycji „łóżka” wymaga dokładnego opisu sytuacji.

czytaj więcej »

W pojęciu dziennego okresu odpoczynku ważna jest jego długość i to, kiedy się go rozpocznie. Odebranie odpoczynku zbyt późno czy nadmierne jego skrócenie skutkuje wysoką karą pieniężną.

czytaj więcej »

Ewidencja czasu pracy kierowców jest prowadzona dla kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz. Nieprowadzenie ewidencji dla kierowców niebędących pracownikami grozi karą w wysokości 1 tysiąca złotych.

czytaj więcej »

Gdy zostanie wykazane naruszenie norm w zakresie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, karę może dostać zarówno przewoźnik, jak i zarządzający oraz kierowca. Przy niewielkich przekroczeniach, z jakimi możemy mieć do czynienia, gdy doszło do nich na skutek różnic czasowych pomiędzy czasem UTC a lokalnym, sankcje tak dla przewoźnika jak i kierowcy nie są wygórowane.

czytaj więcej »

Jeśli kontrola ITD na drodze bardzo się przedłuża, przewoźnik może złożyć skargę na inspektorów. Właściwym do tego organem jest wojewoda odpowiedni ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu drogowego.

czytaj więcej »

Pracodawcy, który nie wypłacił zaległych ryczałtów, PIP może nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, jeśli ma ono charakter bezsporny.

czytaj więcej »

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych. Można je dołączyć do ewidencji czasu pracy kierowcy.

czytaj więcej »

Gdy firma chce, żeby kierowca jeździł za granicę, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Jednak pracownik ma prawo się na to nie zgodzić.

czytaj więcej »

Zawodowi kierowcy, mimo że z reguły są doświadczeni, często popełniają błędy, które mogą wiele kosztować zarówno ich samych, jak i zarządzających transportem oraz właścicieli firm transportowych. Przede wszystkim wynika to z niezrozumienia przepisów lub ich błędnej interpretacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel