WYDANIE ONLINE

Obowiązek zaprowadzenia indywidualnej karty ewidencji nieobecności w pracy dotyczy każdego kierowcy, niezależnie od przyjętego systemu i rozkładu czasu pracy oraz wybranego przez pracodawcę sposobu ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Pomimo, że tachografy od lat stosowane są w transporcie drogowym  jako urządzenia rejestrujące aktywności kierowcy, obsługujący z różnych przyczyn nadal nie potrafią, bądź nie chcą poprawnie wskazać wykonywanych aktywności.

czytaj więcej »

Dla pojazdów, które zostały zarejestrowane po  1 października 2012 roku, wymagana jest instalacja tachografów cyfrowych trzeciej generacji posiadających drugi niezależny sygnał (IMS). 

czytaj więcej »

Rozporządzenie nr 165/2014 zakłada wprowadzenie tachografów, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS). Dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować pojazdy a zmiany utrudnią wszelkie manipulacje przy urządzeniach rejestrujących.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie ma obowiązku kopiować wykresówek posiadanych przez kierowcę z okresu ostatnich 28 dni.

czytaj więcej »

Kierowcy, który jeździ od poniedziałku do piątku pojazdem o dmc do 3,5 t - czyli bez tachografu -  nie wystarczy wystawić jedno zaświadczenie o tym, że w tych dniach "prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia".

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, jeżeli to naruszenie było skutkiem zachowania kierowcy, lecz bezpośrednio wynikało z braku właściwych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

czytaj więcej »

Przejazdy wykonywane na terenie zamkniętym, czyli w całości poza drogą publiczną, nie mają charakteru przewozu drogowego. Nie podlegają one tym samym zarówno przepisom o stosowaniu tachografów, jak i normom w zakresie czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków.

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo wprowadzić ryczałt za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej, jednak przepisy nie przewidują takiej możliwości w przypadku dyżurów. Te muszą być rozliczane godzinowo, w przypadku kierowców z podziałem na płatne całą stawką oraz wynagrodzeniem nie niższym niż 50% stawki godzinowej z pensji zasadniczej pracownika, określonym w obowiązujących przepisach płacowych.

czytaj więcej »

Rozliczenie przerw w czasie pracy stanowi chyba najbardziej skompilowane zagadnienie, ponieważ zupełnie inaczej traktuje to zadnienie ustawa o czasie pracy kierowców, jeszcze inaczej kodeks pracy, a zupełnie inaczej przepisy europejskie – rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz rozporządzenie (EWG) nr 3821/85.

czytaj więcej »

Chociaż niemieckiego stanowiska oficjalnie nie podano do publicznej wiadomości, to anonimowi unijni eksperci wskazują, że Niemcy bronią swoich przepisów. W odpowiedzi skierowanej do KE wskazują, że przepisy o stawce minimalnej nie naruszają prawa unijnego ani w odniesieniu do tranzytu, ani do kabotażu.

czytaj więcej »

Przewoźnicy z Francji i Włoch chcą równych płac dla kierowców na terenie całej Unii Europejskiej. Propozycje w tej sprawie zostały skierowane do Komisji Europejskiej przez dwa największe stowarzyszenia zrzeszające włoskich i francuskich przewoźników.

czytaj więcej »

Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym przez ZMPD od niemieckiej administracji celnej przepisy o płacy minimalnej dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych. Tak więc płaca minimalna nie ma zastosowania do kierowców samozatrudnionych.

czytaj więcej »

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury rozpatrzono odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju na pytania Komisji dotyczące rozwiązania problemów wynikających m.in. z uchwały Sądu Najwyższego o ryczałtach dla kierowców.

czytaj więcej »

wiper-pixel