WYDANIE ONLINE

Odpoczynek dzienny to jedna z norm wchodzących w skład przepisów socjalnych, regulujących czas pracy kierowców. Zakładają one, że kierowca, który prowadzi pojazd, w ciągu 24 godzin po ostatnim odpoczynku dziennym lub tygodniowym ma obowiązek odebrać kolejny dzienny odpoczynek.

czytaj więcej »

Z odpoczynkiem kierowcy odbieranym poza bazą i miejscem zamieszkania wiąże się jeszcze jeden poważny problem – bezpieczeństwo zarówno samego kierowcy, jak i pojazdu i ładunku.

czytaj więcej »

Upowszechnienie tachografów cyfrowych stało się faktem. Każdy kierowca wcześniej czy później będzie musiał zmierzyć się z tym postępem technologicznym w swojej pracy. Obecnie coraz częściej kierowcy posiadają kartę kierowcy do tachografu cyfrowego. Zdania na temat preferencji co do rodzaju tachografu nadal są podzielone. Jedni wolą tachografy cyfrowe za ich nowoczesność, za automatyzm działania i zliczania czasu oraz łatwiejszą obsługę codzienną, inni natomiast wolą namacalne zapisy na tarczkach, które mogą wziąć do ręki, obejrzeć, łatwo odczytać godzinę startu czy zakończenia jazdy.

czytaj więcej »

Czas pracy kierowcy jest pojęciem szerszym niż prowadzenie pojazdu. Na globalny czas pracy kierowcy składają się również inne czynności związane z wykonywaniem zadania służbowego, wynikające z przypisanego zakresu obowiązków do danego stanowiska pracy. Nie każdy z kierowców w danym tygodniu czy okresie rozliczeniowym musi spędzić taką samą liczbę godzin za kierownicą.

czytaj więcej »

Rosja zamierza wprowadzić w niedługim czasie kilka zmian w prawie, które będą miały znaczenie dla wybierających się tam przewoźników.

czytaj więcej »

Jeżeli ciężarówka nie znajduje się na terenie bazy, wówczas już sam moment rozpoczęcia podróży do firmy jest okresem pracy. Należy się za niego wynagrodzenie i obejmują go wszelkie przepisy dotyczące pracy. Tak wynika z wyroku ETS.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów strażnicy miejscy (gminni) zostaną pozbawieni wszystkich uprawnień związanych z fotoradarami, zarówno stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Niestety, nie wiadomo, co będzie z już rozpoczętymi sprawami w sprawie kar z tych urządzeń.

czytaj więcej »

Po wyczerpaniu możliwości odwoławczych od kary nałożonej przez ITD lub inne organy kontrole firmom transportowym pozostaje jeszcze droga sądowa. Sądem pierwszej instancji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, natomiast od jego wyroku przysługuje skarga kasacyjna rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), czyli organ sądowy drugiej instancji. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

czytaj więcej »

Przewóz osób pojazdem przeznaczonym do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą.

czytaj więcej »

Od 1 października 2015 r. właściciele pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony będą musieli zapłacić za przejazd po niemieckich drogach. Wtedy zmienią się także taryfy opłat drogowych.

czytaj więcej »

Wprowadzenie zaświadczenia o działalności, jako dokumentu wymaganego przez służby kontrolne, zdeterminowane zostało w art. 11 ust. 3 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z jego treścią zadaniem Komisji Europejskiej było opracowanie elektronicznego i przeznaczonego do druku formularza. W konsekwencji od 2007 roku na obszarze Wspólnoty obowiązuje formularz dotyczący przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Ma on zastosowanie w przypadkach gdy kierowca miał czas wolny, przebywał na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym, prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w dyspozycji.

czytaj więcej »

Odpowiadając na upomnienie Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG, Niemcy podtrzymały swoje stanowisko. W odpowiedzi uznały, że tranzyt także podlega pod przepisy o stawce minimalnej. Przy tym pojawiły się kolejne zmiany w zakresie pracy kierowców na terenie Niemiec.

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi mają na celu uproszczenie i przyspieszenie załatwiania spraw. Na przykład sądy mogą kazać GITD uchylić decyzję WITD oraz nie muszą przekazywać spraw do NSA.

czytaj więcej »

Osoba, która była skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być zatrudniona na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Istotne jest to, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

czytaj więcej »

wiper-pixel