WYDANIE ONLINE

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech wprowadziła sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe. Liczne wątpliwości doprowadziły do powstania wielu różnych opinii ekspertów na temat podejścia do obowiązków narzuconych przez zachodnich sąsiadów. Nieznajomość tematyki pozwalała na używanie ustawy MiLoG jako swoistego rodzaju straszaka, wieszczącego rychłe i nieuchronne kłopoty w branży transportowej. Jednak wynik pierwszej kontroli polskiego przewoźnika jest pozytywny.

czytaj więcej »

Znaczna odległość bazy firmy od miejsca zamieszkania kierowcy stwarza nieco komplikacji, podczas odbierania przez kierowcę należnego mu czasu wolnego, który kierowca chciałby spędzać w domu. Często – gdy nie ma innej potrzeby – przedsiębiorcy pozwalają kierowcom na dojazd do domu powierzonym im pojazdem i odbiór odpoczynku w miejscu ich zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie traci czasu i pieniędzy na przejazdy do i z bazy, więc ma realnie więcej czasu na odpoczynek.

czytaj więcej »

Dnia 5 października 2015 roku Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK. System umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych i firmom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa jest dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach. 

czytaj więcej »

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech wprowadziła sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe. Liczne wątpliwości doprowadziły do powstania wielu różnych opinii ekspertów na temat podejścia do obowiązków narzuconych przez zachodnich sąsiadów. Nieznajomość tematyki pozwalała na używanie ustawy MiLoG jako swoistego rodzaju straszaka, wieszczącego rychłe i nieuchronne kłopoty w branży transportowej. Jednak wynik pierwszej kontroli polskiego przewoźnika jest pozytywny.

czytaj więcej »

Żaden przepis nie stoi na przeszkodzie, aby kierowca mógł odbyć odpoczynek tygodniowy po dojechaniu powierzonym mu pojazdem ciężarowym (czy też autobusem) do miejsca swojego zamieszkania. Może zaparkować w pobliżu swojej posesji lub na pobliskim parkingu i od razu rozpocząć czas odpoczynku. Dobrze, aby miejsce pozostawienia pojazdu znajdowało się w tej samej miejscowości, co miejscowość, w której kierowca zamieszkuje. Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 określa bowiem, że czas dojazdu „do” lub „z” pojazdu będzie można zaliczyć jako odpoczynek tylko wtedy, gdy pojazd będzie pozostawiony w miejscu zamieszkania lub w miejscu bazy przedsiębiorcy. W tym zakresie musi się zatem zgadzać co najmniej miejscowość pozostawienia pojazdu i miejsca zamieszkania, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierowca zaczyna bądź kończy na bazie swojej firmy. Jeśli kierowca pozostawi pojazd w miejscu innym niż baza przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania, wówczas czasu powrotu z tego miejsca do domu, jak i czasu dojazdu z domu do auta – nie można wliczać do czasu odpoczynku. Jest to jeszcze (lub już) czas dyspozycji lub innej pracy i wlicza się go do dziennego czasu aktywności (pracy).

czytaj więcej »

Jednym z bardziej popularnych kierunków wykonywania transportu przez polskich przewoźników jest Wielka Brytania. Szeroka skala działalności w branży transportowej i logistycznej jest przecież cechą gospodarek wysoko rozwiniętych, do których z pewnością zalicza się ten kraj. Nic więc dziwnego, że nasi przewoźnicy również chcą konkurować w dostępie swoich usług do tego rynku. Tym, co wyróżnia ten kierunek wykonywanych przewozów od kierunków na kontynencie jest fakt, że aby dostać się na wyspy, należy pokonać Kanał La Manche, oddzielający Francję i Wielką Brytanię. Ta morska bariera wprowadza konieczność skorzystania z dodatkowego środka transportu, jakim jest prom lub pociąg kursujący w Eurotunelu.

czytaj więcej »

Na kształt ogólnego wynagrodzenia kierowcy duży wpływ mają wypłacane należności z tytułu podróży służbowych, tj. diety oraz ryczałty za nocleg. Odnosząc się do sprawy wypłaty ryczałtów za noclegi w trakcie odbywanej podróży służbowej, warto tę kwestię rozpatrzyć na przykładzie odbycia noclegów w kabinie pojazdu na prywatnych parkingach.

czytaj więcej »

Prowadzenie firmowej dokumentacji w formie elektronicznej to nie tylko wygoda, ale i oszczędność. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. W formie papierowej muszą być prowadzone między innymi akta osobowe pracowników. Wymaga tego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednak warto wiedzieć, że akta osobowe pracowników można prowadzić równolegle (czyli obok obowiązkowych papierowych teczek) także w systemie informatycznym.

czytaj więcej »

 Dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

czytaj więcej »

Wiele firm wykonujących przewozy na potrzeby własne ma wątpliwości dotyczące stosowania art.13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006. Niejasności pojawiają się głównie w firmach dysponujących samochodami o dmc powyżej 3,5 tony, ale nie przekraczających 7,5 tony i wyposażonych wyłącznie w zasilanie gazowe CNG oraz tachografy cyfrowe. Warto więc upewnić się, w jakim przypadku może mieć tu zastosowanie art. 13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006.

czytaj więcej »

Jednym z wymogów, jakimi ustawodawca obwarował możliwość wykonywania przewozów na potrzeby własne jest to, aby pojazdy samochodowe używane do przewozu prowadzone były przez przedsiębiorcę lub jego pracowników.

czytaj więcej »

Przewoźnik nie może się tłumaczyć, że jego kierowca nie okazał potrzebnych do kontroli dokumentów, ponieważ nie znał języka polskiego. Po pierwsze jest odpowiedzialny za swoich pracowników, a po drugie zawodowy kierowca powinien wiedzieć, że kontrola zażąda zezwolenia na przewóz.

czytaj więcej »

Nie ma przeciwwskazań, aby firmy transportowe przewożące materiały ADR korzystały z samochodów ciężarowych wraz z cysterną innej firmy. Należy jednak pamiętać, jakie warunki musza zostać spełnione, aby takie korzystanie z  pojazdów było zgodne z przepisami.

czytaj więcej »

Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna. Takie stanowisko zajął NSA w jednym z wyroków.

czytaj więcej »

Dnia 5 października 2015 roku Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK. System umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych i firmom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa jest dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach. 

czytaj więcej »

Zgodnie z § 16 ust. 1 zdanie 1 i zdanie 2 ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz § 18 ust. 1 zdanie 1 i zdanie 2 ustawy o oddelegowaniu pracowników (AEntG), każdy pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji dotyczących pracowników, którzy wykonują pracę na terenie Niemiec. Informacje należy przekazywać urzędowi celnemu w Niemczech.

czytaj więcej »

Znaczna odległość bazy firmy od miejsca zamieszkania kierowcy stwarza nieco komplikacji, podczas odbierania przez kierowcę należnego mu czasu wolnego, który kierowca chciałby spędzać w domu. Często – gdy nie ma innej potrzeby – przedsiębiorcy pozwalają kierowcom na dojazd do domu powierzonym im pojazdem i odbiór odpoczynku w miejscu ich zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie traci czasu i pieniędzy na przejazdy do i z bazy, więc ma realnie więcej czasu na odpoczynek.

czytaj więcej »

Rozliczenie czasu pracy w regularnych przewozach drogowych do 50 km mogłoby wydawać się proste, mając na uwadze, że przewóz odbywa się w określonych odstępach czasu i z góry wyznaczonych odcinkach drogi, tym bardziej że zasięg pracy kierowcy, zgodnie z obowiązkiem, jakiemu podlegają kierowcy, nie mógł przekraczać 50 km. Dodatkowo normy czasu pracy dla kierowców autobusów przyjęły dosyć szerokie granice, mając na uwadze choćby maksymalny czas jazdy tygodniowej, który w tym przypadku wynosi aż 60 godzin. Oczywiście, chcąc zaplanować kierowcy wykorzystanie maksymalnego czasu jazdy tygodniowej trzeba mieć na uwadze konieczność jego rozliczenia w równoważnym lub mieszanym systemie czasu pracy, dzięki czemu możemy nasze planowanie rozciągnąć do 12 godzin pracy, co w przypadku wymaganej codziennej obsługi pojazdu oraz przerwy śniadaniowej pozwala na realizację powszednich obowiązków zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Jednym z bardziej popularnych kierunków wykonywania transportu przez polskich przewoźników jest Wielka Brytania. Szeroka skala działalności w branży transportowej i logistycznej jest przecież cechą gospodarek wysoko rozwiniętych, do których z pewnością zalicza się ten kraj. Nic więc dziwnego, że nasi przewoźnicy również chcą konkurować w dostępie swoich usług do tego rynku. Tym, co wyróżnia ten kierunek wykonywanych przewozów od kierunków na kontynencie jest fakt, że aby dostać się na wyspy, należy pokonać Kanał La Manche, oddzielający Francję i Wielką Brytanię. Ta morska bariera wprowadza konieczność skorzystania z dodatkowego środka transportu, jakim jest prom lub pociąg kursujący w Eurotunelu.

czytaj więcej »

Jednym z wymogów, jakimi ustawodawca obwarował możliwość wykonywania przewozów na potrzeby własne jest to, aby pojazdy samochodowe używane do przewozu prowadzone były przez przedsiębiorcę lub jego pracowników.

czytaj więcej »

Osoba, która była skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być zatrudniona na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Istotne jest to, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

czytaj więcej »

 Dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

czytaj więcej »

Na kształt ogólnego wynagrodzenia kierowcy duży wpływ mają wypłacane należności z tytułu podróży służbowych, tj. diety oraz ryczałty za nocleg. Odnosząc się do sprawy wypłaty ryczałtów za noclegi w trakcie odbywanej podróży służbowej, warto tę kwestię rozpatrzyć na przykładzie odbycia noclegów w kabinie pojazdu na prywatnych parkingach.

czytaj więcej »

Przewoźnik nie może się tłumaczyć, że jego kierowca nie okazał potrzebnych do kontroli dokumentów, ponieważ nie znał języka polskiego. Po pierwsze jest odpowiedzialny za swoich pracowników, a po drugie zawodowy kierowca powinien wiedzieć, że kontrola zażąda zezwolenia na przewóz.

czytaj więcej »

Prowadzenie firmowej dokumentacji w formie elektronicznej to nie tylko wygoda, ale i oszczędność. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. W formie papierowej muszą być prowadzone między innymi akta osobowe pracowników. Wymaga tego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednak warto wiedzieć, że akta osobowe pracowników można prowadzić równolegle (czyli obok obowiązkowych papierowych teczek) także w systemie informatycznym.

czytaj więcej »

Wiele firm wykonujących przewozy na potrzeby własne ma wątpliwości dotyczące stosowania art.13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006. Niejasności pojawiają się głównie w firmach dysponujących samochodami o dmc powyżej 3,5 tony, ale nie przekraczających 7,5 tony i wyposażonych wyłącznie w zasilanie gazowe CNG oraz tachografy cyfrowe. Warto więc upewnić się, w jakim przypadku może mieć tu zastosowanie art. 13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006.

czytaj więcej »

Nie ma przeciwwskazań, aby firmy transportowe przewożące materiały ADR korzystały z samochodów ciężarowych wraz z cysterną innej firmy. Należy jednak pamiętać, jakie warunki musza zostać spełnione, aby takie korzystanie z  pojazdów było zgodne z przepisami.

czytaj więcej »

Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna. Takie stanowisko zajął NSA w jednym z wyroków.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami grzywna w drodze mandatu karnego może zostać nałożona w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, gdy sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, lecz nie zachodzi wątpliwość co do tego, kim jest sprawca, nie później niż przed upływem 180 dni od daty ujawnienia czynu, czyli w praktyce od daty stwierdzenia wykroczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel