WYDANIE ONLINE

Zgodnie z powszechną opinią Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W strukturach ITD znajdują się bowiem trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca dzieli przerwę po okresie jazdy, jej pierwsza część musi wynosić co najmniej 15 minut. Może też być dłuższa, jednak trzeba uważać, żeby nie doszła do 45 minut.

czytaj więcej »

Zgodnie z powszechną opinią Inspekcja Transportu Drogowego to służba, w ramach której każdy inspektor zajmuje się tym samym. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W strukturach ITD znajdują się bowiem trzy służby i każda z nich ma inne obowiązki. To przekłada się też oczywiście na kontrole funkcjonariuszy oraz nakładane przez nich kary.Zadania stawiane przed Inspekcją Transportu Drogowego wykonują Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz 16 wojewódzkich inspektorów transportu drogowego. GITD i WITD realizują zupełnie inne obowiązki, które w większości nie pokrywają się ze sobą. Ponieważ służby te nie mają tych samych kompetencji i uprawnień, powstaje zamieszanie oraz wiele nieporozumień. Często kierowcy nie wiedzą, kto ich zatrzymał do kontroli i jakie posiada uprawnienia – co może sprawdzić, za co może ukarać, a czego nie wolno mu kontrolować.

czytaj więcej »

Za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części Inspekcja Transportu Drogowego nakłada karę w wysokości 10.000 zł. Do rzadkości należą sytuacje, w których przedsiębiorca oświadcza, że nie podda się kontroli. Zwykle do takiego naruszenia dochodzi w wyniku mniej oczywistych zachowań kontrolowanego. Jednakże również w takim przypadku mogą grozić wysokie kary.Kiedy zatem grożą tak wysoki kary? Dla kontrolowanego kosztowne może się okazać nieokazanie wymaganych dokumentów – rejestru kierowców czy pojazdów albo innych dokumentów związanych z wykonywaniem przewozu, jak również okazywanie podrobionych dokumentów, sporządzonych wyłącznie na potrzeby kontroli ITD.Organ kontrolny ma obowiązek powiadomić pisemnie przedsiębiorcę o tym, że zamierza przeprowadzić kontrolę co najmniej siedem dni przed jej podjęciem. Zawiadomienia najczęściej są rozsyłane pocztą, ale zdarza się, że rozwożą je inspektorzy.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi różnorakie dowody w prowadzonych przez siebie sprawach. Są to między innymi protokoły kontroli oraz inne dokumenty. Przewoźnik ma prawo wglądu do nich przez 10 lat. Również firma transportowa powinna trzymać wszystkie dowody nałożonych kar, żeby uniknąć drugiej kary za to samo naruszenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel