WYDANIE ONLINE

Rok 2016 przynosi sporo znaczących zmian dla płatników i osób zatrudnionych. Dotyczą one wielu ustaw, takich jak Kodeks pracy czy ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrasta o 100 zł. Skutki zmiany dotyczącej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę są istotne, gdyż kwota ta stanowi podstawę naliczania wielu innych świadczeń pracowniczych. Są to m.in. dodatki za pracę w porze nocnej, kwoty wolne od potrąceń oraz kwoty odpraw z tytułu zwolnień grupowych.

czytaj więcej »

Już od 2 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje sporo zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich.

czytaj więcej »

Kierowcy muszą przestrzegać maksymalnego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy niezależnie od tego, czy pracują u kilku pracodawców, czy u jednego. Jest to sposób na zmniejszenie wymiaru dodatkowego zatrudnienia kierowców. Takie same ograniczenia obowiązują także przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz kierowców niezatrudnionych przez firmę, ale wykonujących na jej rzecz przewozy.

czytaj więcej »

Dnia 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Celem zmian jest wyeliminowanie nadużyć pracodawców w stosowaniu tego rodzajów umów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie zaangażowana w egzekwowanie nowych przepisów.

czytaj więcej »

Limit 30-krotności stanowi maksymalną roczną podstawę wymiaru składek, po przekroczeniu której nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Limit ten, w stosunku do roku bieżącego, zostanie nieco zwiększony.

czytaj więcej »

W 2016 roku w dokumentacji ubezpieczeniowej pojawiły się dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia a także osobny kod świadczenia/przerwy dla wykazywania wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Wprowadzona zostanie również zmodyfikowana wersja formularza ZUS DRA.

czytaj więcej »

wiper-pixel