WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorca, który wykonuje przewóz drogowy, ma obowiązek wysłać kierowców na badania lekarskie i psychologiczne. Ten obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie podlegają oni badaniom lekarskim wstępnym i okresowym na podstawie Kodeksu pracy, które zawierają się w badaniach lekarskich dla kierowców. Obecnie, jeżeli w nowym miejscu pracy kierowca przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie, pracodawca nie musi ponownie kierować go na badania wynikające z prawa pracy. Jednak z badań zwalnia tylko aktualne zaświadczenie wydane po 31 marca 2015 r., wcześniejsze nie.

czytaj więcej »

Pracodawca musi ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej, które trzeba stosować na określonych stanowiskach, żeby zabezpieczyć pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia czynników. To samo zobowiązuje w przypadku stanowisk, na których względy technologiczne, sanitarne lub bhp albo niszczenie bądź znaczne brudzenie się własnego ubrania pracownika przemawiają za stosowaniem odzieży i obuwia roboczego.

czytaj więcej »

Ujawnianie wysokości wynagrodzenia pracownika innym osobom jest zakazane, ponieważ to jego prywatna sprawa. Zrobienie tego bez zgody pracownika i bez wyraźnej podstawy prawnej może być kwalifikowane jako naruszenie jego dóbr osobistych. Jednak są sytuacje, w których wręcz należy ujawnić informację o wysokości pensji za pracę. Taką informację może wyjawić zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca. Należy jednak wiedzieć, w jakich przypadkach można to zrobić. W przeciwnym razie firma lub pracownik mogą ponieść konsekwencje, także finansowe.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca składa pismo dotyczące rozwiązania umowy, pracodawca powinien sprawdzić, czy przedłożony dokument zawiera wszystkie podstawowe elementy. Jest to istotne, ponieważ nie w każdym przypadku wypowiedzenie umowy przez pracownika będzie skuteczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel