WYDANIE ONLINE

Postęp techniczny niejako wymusił dostosowanie przepisów dotyczących tachografów do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego stworzono nowe rozporządzenie europejskie nr 165/2014. Zastępuje ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie nr 3821/85. Część nowych regulacji weszła w życie 2 marca 2015 r. Reszta natomiast zaczęła obowiązywać 2 marca 2016 r. Nowe przepisy wprowadzają między innymi ważne wyłączenie dotyczące stosowania czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Minęły już ponad dwa lata, odkąd unijna legislacja wzbogaciła się o kolejny akt prawny – tak ważny dla branży transportowej. Rozporządzenie nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. powinno przyciągnąć baczną uwagę wszystkich osób zajmujących się transportem, ponieważ w pełni zaczęło obowiązywać dopiero od 2 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Postęp techniczny niejako wymusił dostosowanie przepisów dotyczących tachografów do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego stworzono nowe rozporządzenie europejskie nr 165/2014. Zastępuje ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie nr 3821/85. Część nowych regulacji weszła w życie 2 marca 2015 r. Reszta natomiast zaczęła obowiązywać 2 marca 2016 r. Nowe przepisy wprowadzają między innymi ważne wyłączenie dotyczące stosowania czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Znane już niemal wszystkim zainteresowanym kierowcom i przedsiębiorcom transportowym wspólnotowe rozporządzenie nr 165/2014 wywołało rok temu małą rewolucję, gdy w życie wszedł jeden z artykułów tego aktu prawnego. Ta niemała zmiana dotyczyła wówczas kwestii zniesienia bezwzględnego obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczenia o działalności. Popularne „urlopówki” czy „weekendówki” – jak te zaświadczenia zwykli nazywać kierowcy, nie są już kategorycznie wymagane przez służby kontrolne w Europie, jeśli tylko kierowca zadba o ręczne rejestrowanie wszystkich swoich okresów aktywności, jakie odbywał podczas oddalenia od pojazdu, gdy nie rejestrował ich za pomocą tachografu.

czytaj więcej »

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia 165/2014 obowiązki technika warsztatu nie stanowiły znaczącego elementu w całej analizie ewentualnych manipulacji. Można przypuszczać, że osoby pracujące na serwisie tachografów cyfrowych mogły czynnie uczestniczyć w ewentualnych manipulacjach. Jednak od 2 marca 2016 r. warsztaty mają dodatkowe obowiązki.

czytaj więcej »

Ewidencja nieobecności w pracy to narzędzie, które w zamyśle ustawodawcy ma ułatwić przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowcy w siedzibie przewoźnika. Ewidencjonuje się w niej dane, które w przypadku kontroli drogowej wynikają z zaświadczeń wystawianych kierowcom za dni, w których ich aktywności nie zarejestrował tachograf.

czytaj więcej »

Nie dokonuje się wpisów manualnych za czas pracy podczas kierowania pojazdem z tachografem analogowym, ponieważ wymagane jest, aby kierowca okazał oryginały wykresówek (lub kopie awersu i rewersu – jeśli jest inny przewoźnik). Wpisem ręcznym na wykresówce lub na karcie kierowcy, ewentualnie zaświadczeniem uzupełnić należy to, czego nie dokumentują wykresówki.

czytaj więcej »

Minęły już ponad dwa lata, odkąd unijna legislacja wzbogaciła się o kolejny akt prawny – tak ważny dla branży transportowej. Rozporządzenie nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. powinno przyciągnąć baczną uwagę wszystkich osób zajmujących się transportem, ponieważ w pełni zaczęło obowiązywać dopiero od 2 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Znane już niemal wszystkim zainteresowanym kierowcom i przedsiębiorcom transportowym wspólnotowe rozporządzenie nr 165/2014 wywołało rok temu małą rewolucję, gdy w życie wszedł jeden z artykułów tego aktu prawnego. Ta niemała zmiana dotyczyła wówczas kwestii zniesienia bezwzględnego obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczenia o działalności. Popularne „urlopówki” czy „weekendówki” – jak te zaświadczenia zwykli nazywać kierowcy, nie są już kategorycznie wymagane przez służby kontrolne w Europie, jeśli tylko kierowca zadba o ręczne rejestrowanie wszystkich swoich okresów aktywności, jakie odbywał podczas oddalenia od pojazdu, gdy nie rejestrował ich za pomocą tachografu.

czytaj więcej »

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia 165/2014 obowiązki technika warsztatu nie stanowiły znaczącego elementu w całej analizie ewentualnych manipulacji. Można przypuszczać, że osoby pracujące na serwisie tachografów cyfrowych mogły czynnie uczestniczyć w ewentualnych manipulacjach. Jednak od 2 marca 2016 r. warsztaty mają dodatkowe obowiązki.

czytaj więcej »

Ewidencja nieobecności w pracy to narzędzie, które w zamyśle ustawodawcy ma ułatwić przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowcy w siedzibie przewoźnika. Ewidencjonuje się w niej dane, które w przypadku kontroli drogowej wynikają z zaświadczeń wystawianych kierowcom za dni, w których ich aktywności nie zarejestrował tachograf.

czytaj więcej »

Nie dokonuje się wpisów manualnych za czas pracy podczas kierowania pojazdem z tachografem analogowym, ponieważ wymagane jest, aby kierowca okazał oryginały wykresówek (lub kopie awersu i rewersu – jeśli jest inny przewoźnik). Wpisem ręcznym na wykresówce lub na karcie kierowcy, ewentualnie zaświadczeniem uzupełnić należy to, czego nie dokumentują wykresówki.

czytaj więcej »

Instalacje i naprawy tachografów wyłącznie przez instalatorów, warsztaty lub producentów pojazdów zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich – jedna ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 165/2014. Z kolei właściciele pojazdów mają obowiązek poddawania tachografów regularnym badaniom.

czytaj więcej »

wiper-pixel