WYDANIE ONLINE

Wszystkie zadania Państwowej Inspekcji Pracy są istotne, ale nie wszystkie mają jednakowy ciężar gatunkowy. Z punktu widzenia interesu kontrolowanej firmy transportowej warto wiedzieć, co należy do tych zadań oraz kto może je realizować. Pozwala to uniknąć nieporozumień w trakcie ewentualnej kontroli i w efekcie przyczyni się do jej sprawnego przeprowadzenia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto dla pracujących na określonych umowach-zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Rada Ministrów 31 maja 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Jeżeli wezwanie do przyjęcia mandatu lub wskazania sprawcy wykroczenia wysłane kierowcy przez straż miejską okazało się nieskuteczne, wówczas policja wyśle je ponownie. Jeśli i tym razem wezwanie pozostanie bez skutku, policja może podjąć niestandardowe kroki, aby zmotywować kierowcę do zapłacenia mandatu.

czytaj więcej »

Od 2017 roku zmienią się formy zezwoleń na wykonywanie przewozów przez zagranicznych przewoźników na terenie Federacji Rosyjskiej. Co za tym idzie – zmieni się sposób wypełniania tych dokumentów.

czytaj więcej »

Kierowca, który w trakcie dnia pracy wyjmuje wykresówkę z tachografu, a potem po jakimś czasie znów musi wykonać przewóz drogowy, powinien użyć ponownie tej samej tarczki. Nie wyjmuje się bowiem wykresówki przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Zatem zasadniczo na jeden dzienny okres pracy powinna przypadać tylko jedna wykresówka. Co zatem zrobić, jeśli kierowca w ciągu dnia zmienia pojazd więcej niż trzy razy?

czytaj więcej »

Kierowca dokonał błędnego wpisu manualnego na karcie kierowcy. Jednak posiada oświadczenie, że popełnił błąd oraz prawidłowe zaświadczenia. Czy w takim przypadku kierowca i zarządzający transportem zostaną ukarani mandatem za błędny wpis manualny?

czytaj więcej »

Jeżeli zdarza się, że kierowcy pracują mniej niż osiem godzin, ponieważ nie ma dla nich zleceń, warto wprowadzić równoważny system czasu pracy. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i sprawdzi się także, gdy towar sporadycznie przewozi się za granicę.

czytaj więcej »

Firma posiada transport na potrzeby własne. Rozwozi ze swojej hurtowni towar do sklepów. Kierowcy oprócz prowadzenia pojazdu wyładowują także towar w sklepach klientów. Zatrudniając nowych, firma potrzebuje ich przyuczyć do pracy, wysyłając razem z doświadczonym kierowcą w trasę. Przyuczenie polega na przyglądaniu się pracy głównego kierowcy, ale może także polegać częściowo na prowadzeniu pojazdu i wyładunku towaru. Warto się upewnić, czy podczas takiego przyuczania nowy pracownik powinien zawsze używać karty kierowcy.

czytaj więcej »

Kierowca, który używa tachografu cyfrowego, udaje się do warsztatu samochodowego. Czy odprowadzając pojazd, może użyć funkcji OUT bez wkładania karty?

czytaj więcej »

Przepisy transportowe wymagają, aby w aktywności kierowcy nie było najmniejszej luki. Jednak zarówno dla tachografów cyfrowych, jak też analogowych istnieją dopuszczalne granice błędów.

czytaj więcej »

Kierowca, który nie posiada kwalifikacji wstępnej, wykonuje przewozy towarów między magazynami na prywatnym terenie pojazdem o dmc powyżej 3,5 t. W trakcie ośmiu godzin pracy pracownik może wykonać kilkanaście takich przewozów, co łącznie da kilka przejechanych kilometrów. Jak w takim przypadku opisywać dane z tachografów, kart kierowców, tarczek?

czytaj więcej »

Skończył się termin legalizacji tachografu, a pojazd w wyniku awarii stoi w serwisie i dopiero po tygodniu dokona legalizacji. Czy w przypadku kontroli na drodze, jak i w przedsiębiorstwie, może być za to nałożony mandat?

czytaj więcej »

Firma zatrudniła kierowcę z kodem 95, razem z zapisaną przy nim datą. Pracodawca wie więc, do kiedy kierowca posiada ważne orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, a także kiedy musi wykonać szkolenie okresowe. Czy mimo to musi takiego kierowcę kierować dodatkowo na badania wstępne oraz okresowe?

czytaj więcej »

Kandydat ubiegający się o stanowisko kierowcy powinien spełniać wiele wymogów, w tym być osobą, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia pojazdów. Warunkiem koniecznym jest prawo jazdy. Popełnianie wykroczeń drogowych może spowodować utratę prawa jazdy, a tym samym uprawnienia do prowadzenie pojazdów. Czy zatem pracodawca ma prawo oczekiwać informacji od przyszłego pracownika o popełnionych wcześniej przestępstwach, wykroczeniach drogowych i liczbie aktualnie posiadanych punktów karnych?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zakłada lub powiększa firmę transportową staje przed koniecznością zakupu własnych aut. Sytuacja jest prosta, jeśli dysponuje na to odpowiednimi środkami finansowymi. Jeśli ich nie ma – może skorzystać z opcji leasingu. Co jednak, jeśli w związku z kłopotami finansowymi opóźni się w spłacie rat za samochód?

czytaj więcej »

W przypadku przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przepisy regulują sprawę bardzo precyzyjnie. Mianowicie nakazują odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących niezarobkowego przewozu drogowego. Warto jednak wiedzieć, co zalicza się do odpadów komunalnych, a co do nieczystości ciekłych.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że przewoźnik, jako dalsze „ogniwo” w łańcuchu płatności, nie otrzymuje wynagrodzenia od swojego bezpośredniego kontrahenta za wykonany przewóz. Czy w każdej sytuacji jest zmuszony do żmudnych starań o wypłatę wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Przewoźnik, który wykonuje przewozy osób lub towarów powinien posiadać regulamin świadczenia usług, który znacznie przyspieszy i uprości procedurę podpisywania umowy z kontrahentem. Jeśli klient zaakceptuje regulamin, wtedy będzie on stanowił treść zawartej umowy. Warto przy tym wiedzieć, czego nie wolno w nim umieszczać.

czytaj więcej »

Kontrole w firmie, w tym także podatkowe, to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. W 2016 roku wśród branż, które szczególnie interesowały fiskusa znalazły się usługi transportowe.

czytaj więcej »

Zdaniem jednego z sądów, kierowca nie powinien ponosić kary, jeżeli do naruszenia przepisów został sprowokowany działaniem policji.

czytaj więcej »

wiper-pixel