WYDANIE ONLINE

Na stronie internetowej francuskiego ministra środowiska, energii i morza zostały opublikowane podstawowe informacje dotyczące stosowania nowych przepisów francuskiego Kodeksu pracy, wprowadzonych przez Loi Macron oraz Dekret nr 2016–418. Mimo tego, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r., nadal pozostaje wiele niewiadomych.

czytaj więcej »

Komisja Europejska poinformowała w czerwcu 2016 roku o podjęciu działań prawnych w stosunku do Francji i Niemiec, w związku z wprowadzonymi przez te kraje przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia. To bardzo dobra informacja dla polskich przewoźników.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik będzie chciał zatrudnić kierowcę np. z Ukrainy, musi liczyć się utrudnieniami. Przede wszystkim będzie musiał uzyskać zezwolenie na pracę krótkoterminową. Jego uzyskanie będzie bardziej czasochłonne, a kierowcy pozwoli pracować tylko przez pół roku.

czytaj więcej »

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniosło 2.000 zł brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1%) w stosunku do 2016 roku.

czytaj więcej »

Zdaniem policji, stacjonarne i mobilne fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości nie zapewniają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Aby poprawić ten stan, w najbliższej przyszłości mogą być wykorzystywane drony.

czytaj więcej »

Wprowadzenie systemu równoważnego wiąże się ze zmianą obowiązujących aktów wewnętrznych takich jak układ zbiorowy czy regulamin pracy. W niektórych przypadkach wymaga to porozumienia z pracownikami, w innych – pracodawca sam podejmuje decyzję.

czytaj więcej »

W przypadku zatrudnienia kierowcy, który również pracuje lub prowadzi pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia 561 WE pojawiają się liczne wątpliwości, jak dokumentować jego czynności. Rozwiewamy je w oparciu o praktyczne przykłady.

czytaj więcej »

Kierowcy jadą w załodze. Obaj kierowali autem po 9 godzin. Na autostradzie zdarzył się wypadek i kierowcy mieli duże opóźnienie w dowozie ładunku. Jeden z kierowców miał oznaczoną „gotowość”. Czy może pojazd jeszcze przez 1godzinę, czy muszą wykonać 45 minut przerwy?

czytaj więcej »

Za wykroczenia kierowcy odpowiada przewoźnik – ta zasada nie zmienia się nawet gdy kierowca nie jest pracownikiem przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy, lecz np. współpracuje za pośrednictwem agencji pracy. Liczy się więc, który przedsiębiorca wykonuje przewóz i ten przedsiębiorca odpowiada za kwestie prawne związane z organizacją i wykonywaniem przewozu.

czytaj więcej »

Aby wykonywać przewozy kabotażowe na terenie Niemiec pojazdami o dmc powyżej 3,5 t przede wszystkim należy posiadać aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (licencję wspólnotową) wydaną przez Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego przy GITD. Ale to nie wszystko. Sprawdź, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić.

czytaj więcej »

W przypadku zarobkowego przewozu osób pojazdem 9-osobowym łącznie z kierowcą na terenie Niemiec trzeba rejestrować czas pracy i jazdę na specjalny druku Tachobus. Czy tak samo trzeba postępować w przypadku prywatnego przejazdu z rodziną przez terytorium Niemiec?

czytaj więcej »

Kierowca jeździ w trasy krajowe i zagraniczne. Podczas podróży chce organizować noclegi we własnym zakresie z wykorzystaniem pieniędzy przyznanych przez przewoźnika. Oprócz tego chce wykorzystywać dzienne odpoczynki poza bazą (w pojeździe). Sprawdźmy, czy stosowne oświadczenie można dołączyć do części B akt osobowych kierowcy.

czytaj więcej »

Dla wielu przedsiębiorstw samochód jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to także aut ciężarowych, które mogą stanowić środki trwałe w firmie i tym samym podlegać amortyzacji. Z kolei amortyzować auta można na trzy sposoby, które wskazujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe, mają problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań względem zleceniodawców, w tym spedytorów. Mogą one polegać np. na opóźnieniach w dostawie towarów, ich uszkodzeniu, zagubieniu itp. Powstaje wówczas problem, jak podatkowo kwalifikować wypłacane z tego tytułu kary umowne na rzecz kontrahentów. Podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo.

czytaj więcej »

Kontrola prowadzona przez inspektora pracy jest procesem bardzo sformalizowanym. Z kontrolą wiąże się szereg uprawnień i obowiązków jej uczestników – inspektora oraz kontrolowanej firmy. Ich znajomość pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania i uniknięcie zarzutu utrudniania czynności kontrolnych.

czytaj więcej »

Jeśli nadawca źle załadował towar, to nie znaczy, że przewoźnik nie poniesie konsekwencji za wykonanie takiego przewozu. Zawsze przewoźnik odpowiada za przejazd samochodu załadowanego przez nadawcę. Tak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej »

wiper-pixel