WYDANIE ONLINE

Firma, która zatrudnia kierowcę na etat musi zdecydować, w jakiej formie będzie prowadziła ewidencję jego czasu pracy. Nie wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy, urlopami i zwolnieniami chorobowymi. W tym artykule podpowiadamy, co powinna zawierać taka ewidencja.

czytaj więcej »

Przewoźnik nie może tworzyć harmonogramów na części okresu rozliczeniowego, mimo że jest to dla niego korzystne. Sprawdźmy, dlaczego.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają wzoru ewidencji nieobecności kierowcy w pracy. Obowiązuje natomiast wymóg, zgodnie z którym ewidencjonując nieobecności, pracodawca powinien rejestrować ich rodzaj i wymiar. Wyjaśniamy, czy tak samo będzie w przypadku kierowców, którzy jeżdżą okazjonalnie oraz samozatrudnionych.

czytaj więcej »

Kierowcy z reguły pracują w różnych porach, więc harmonogram ich pracy jest konieczny. Jednak są wyjątki.

czytaj więcej »

Kierowcę wolno zatrudnić w podstawowym, równoważnym, przerywanym, zadaniowym lub mieszanym systemie czasu pracy. Przypominamy, czym różnią się poszczególne systemy.

czytaj więcej »

Przewozy wykonywane w całości poza drogą publiczną są zwolnione z obowiązku przestrzegania norm rozporządzenia nr 561/2006. Trzeba jednak pamiętać, że nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Kierowcę obowiązują dwie pory nocne. Jedna określa, kiedy kierowcy należy się dodatek za pracę w porze nocnej, a druga służy ograniczeniu pracy w porze nocnej.

czytaj więcej »

Kierowców obowiązują dwie pory nocne. Warto je tak wyznaczać, żeby kierowca jak najrzadziej pracował w nocy, ponieważ znacznie utrudnia to korzystne dla firmy planowanie czasu pracy.

czytaj więcej »

W harmonogramie nie wolno planować więcej pracy niż przypada w obowiązującym wymiarze czasu pracy. O czym jeszcze warto pamiętać przy jego przygotowywaniu?

czytaj więcej »

Pojęcie gotowości odnosi się do dwóch sytuacji. Należy starannie je rozróżniać, gdyż zalicza się je do innych kategorii czasu pracy.

czytaj więcej »

Jeśli właściciel firmy sam wykonuje przewozy, wtedy jego czas pracy powinien być odnotowywany w ewidencji. Podobnie jak praca samozatrudnionych kierowców. Jednak tych ewidencji PIP nie kontroluje. Kto zatem może ją sprawdzić?

czytaj więcej »

Gdy ze względu na rodzaj przewozów przedsiębiorca nie musi używać wykresówek, najważniejszym dowodem w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowców jest ewidencja czasu pracy. Tak wynika z jednego z wyroków sądu administracyjnego.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca w czasie przypadającym na pełnienie dyżuru wykonywał pracę, okres jej wykonywania trzeba zaliczyć do czasu pracy. Ponadto dyżur nie może być na tyle długi, żeby naruszać prawo kierowcy do odpoczynku. Wyjaśniamy to na przykładzie.

czytaj więcej »

Obowiązek zaprowadzenia indywidualnej karty ewidencji nieobecności w pracy dotyczy każdego kierowcy, niezależnie od przyjętego systemu i rozkładu czasu pracy oraz wybranego przez pracodawcę sposobu ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Harmonogramu czasu pracy kierowcy nie można zmieniać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca zostanie do tego zmuszony okolicznościami lub kierowca go o to poprosi.

czytaj więcej »

Podstawowym limitem jest 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, ale można go przedłużyć do 60 godzin. W jakich przypadkach będzie to możliwe?

czytaj więcej »

Kierowcy samozatrudnieni i pracujący w ramach umowy-zlecenia nie mogą pracować dłużej niż sześć kolejnych godzin bez przerwy. Jeśli firma nie udzieli mu przerwy, grozi jej za to kara, która może być ponowiona.

czytaj więcej »

Czas pracy samozatrudnionych kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy, gdy wykonują czynności związane z przewozem. Warto przy tym wiedzieć, jakich czynności do tego czasu pracy nie możemy zaliczyć.

czytaj więcej »

Samozatrudniony kierowca często pracuje dla różnych osób. Każda z nich ma obowiązek ewidencjonować jego czas pracy. Warto także pamiętać o odebraniu od kierowcy oświadczenia o wykonywaniu przewozów w innych firmach.

czytaj więcej »

wiper-pixel