WYDANIE ONLINE

Kierowca pracuje zgodnie z rozkładem w godzinach od 6.00 do 14.00. Przewoźnik zlecił mu podstawienie samochodu do załadunku na godzinę 18.00, aby mógł wyjechać z samego rana. Kierowca – jako odpowiedzialny za załadunek – musiał być obecny w magazynie i nadzorować pracę magazynierów. Nie wiedział jednak, jak długo potrwa załadunek (trwał do godziny 21). Sprawdźmy, czy te trzy godziny (od 18 do 21) należy zaliczyć do czasu pracy kierowcy?

czytaj więcej »

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących używania tachografów. Głównym celem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia nr 165/2014. Sprawdźmy, jakie są najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Kierowca przebywa przez dwa tygodnie za granicą. Czy taki pobyt nie narusza przepisów o okresach odpoczynku (odpoczynek dobowy, tygodniowy)? Czy dieta należy się za pełne dwa tygodnie przebywania za granicą, również za czas odpoczynku?

czytaj więcej »

Spółka z o.o. świadczy usługi transportu towarów pojazdami powyżej 3,5 t na terenie Unii Europejskiej oraz sporadycznie poza Unię. Kierowca pracuje na umowę o pracę. Za granicą może przebywać ciągle np. przez dwa tygodnie. Samochód wyposażony jest w kabinę kierowcy przystosowaną do odpoczynku (noclegu). Czy kierowcę obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców? Jaki system czasu pracy wybrać dla kierowcy: równoważny czy zadaniowy?

czytaj więcej »

Ewidencja nieobecności w pracy to narzędzie, które ma ułatwić przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowcy w siedzibie przewoźnika. Zapisuje się w niej dane, które w przypadku kontroli drogowej wynikają z zaświadczeń wystawianych kierowcom za dni, w których ich aktywności nie zarejestrował tachograf. W efekcie nie rejestruje się w nich przerw w pracy, a jedynie okresy nieobecności lub niewykonywania zadań rejestrowanych przez tachograf, obejmujące co najmniej jedną dobę.

czytaj więcej »

Normy socjalne, które musimy uwzględniać przy planowaniu pracy kierowcy zawodowego, określono w przepisach wspólnotowych. W zdecydowanej większości przypadków kierowcy znają przepisy i starają się uwzględniać je przy realizacji zadań przewozowych. Często jednak zapominają, że dla kierowcy zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie wiążące są również przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Jednym z najczęściej pomijanych przepisów jest konieczność uwzględniania 10-godzinnego czasu pracy w przypadku pracy w porze nocnej. Pora nocna w tym przypadku to okres czterech godzin pomiędzy godzinami 24.00 i 7.00. Właściwe godziny powinny zostać określone w obwieszczeniu lub regulaminie pracy, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której kontrolujący inspektor pracy uzna, że pora nocna obowiązuje przez siedem godzin. Jak zatem planować porę nocną, aby nie narazić się na kary?

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik wykonał zlecone badanie profilaktyczne – wstępne lub okresowe – w innej przychodni medycyny pracy niż wskazana przez pracodawcę, uznając, że nie ma to znaczenia, a liczy się wyłącznie treść orzeczenia i kompetencje lekarza. Dowiedz się, co powinieneś wówczas zrobić – czy honorować takie zaświadczenie, czy je odrzucić i nakazać pracownikowi przeprowadzenie badania we właściwej placówce?

czytaj więcej »

Unijna komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, odpowiedziała na list ministra infrastruktury i budownictwa, zawierający obawy związane z implementacją przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu w Niemczech, Francji i Belgii. O czym możemy przeczytać w liście?

czytaj więcej »

Polski rząd doszedł do porozumienia z Francją. Przewoźnicy nie będą karani, jeśli w zaświadczeniu o delegowaniu kierowcy do pracy we Francji nie wpiszą numeru z Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego, gdyż rejestr nadal nie powstał.

czytaj więcej »

Francja wydała oficjalne stanowisko, w którym zaleca odstąpienie od nakładania mandatów za za 45-minutową przerwę w czasie jazdy w załodze i stosowanie się do wytycznych KE. Co więcej, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, ukarani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o zwrot opłaconych mandatów.

czytaj więcej »

Ze względu na mobilny charakter pracy szofera telefon może być głównym narzędziem wykorzystywanym do komunikacji w trakcie świadczenia pracy. Przewoźnicy przydzielają kierowcom telefony służbowe, by tą drogą przekazywać polecenia służbowe, w tym instrukcje związane z wykonywanym przewozem oraz ustalać określone sprawy organizacyjne. Koszty rozmów zależą od miejsca wykonywania pracy, a poza terenem Unii koszty roamingu mogą być dość znaczne. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odzyskać pieniądze za prywatne rozmowy kierowców.

czytaj więcej »

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Urlop wypoczynkowy, jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest na wypoczynek, zatem nie można wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w trakcie trwania zatrudnienia. W czasie trwania stosunku pracy pracownik powinien skorzystać z niego w naturze.

czytaj więcej »

Firma, która do tej pory posiadała zaświadczenie na potrzeby własne od niedawna posiada zaświadczenie na transport zarobkowy. Zamierza bowiem rozszerzyć działalność o transport. Czy jeżeli firma przewozi towar na potrzeby własne, wystarczy, że kierowca będzie miał przy sobie do kontroli odpis zaświadczenia na transport zarobkowy, czy musi też wozić odpis  zaświadczenia na potrzeby własne?

czytaj więcej »

Firma prowadzi działalność handlową i zamierza poszerzyć ją o usługowy przewóz osób. Najpierw będzie to przewóz osób pojazdem do dziewięciu osób. Przedsiębiorca musi więc uzyskać licencję na krajowy przewóz osób. Sprawdźmy, czy z taką licencją krajową będzie mógł również zawieźć potencjalnego klienta również np. na lotnisko w Berlinie lub do pracy w Holandii.

czytaj więcej »

U umowach zawieranych w transporcie powszechnie stosuje się kary umowne. Jednakże wiele z nich ma wady, które czynią zapisy o karach umownych bezużytecznymi. Jak prawidłowo określać kary umowne w umowie przewozu?

czytaj więcej »

Ustawa o PIP daje inspektorowi pracy wiele uprawnień i tym samym zobowiązuje pracodawcę do ich respektowania. Firma, która uzna, że dobrym pomysłem jest przeszkadzanie inspektorowi w trakcie wykonywania prze niego kontroli, powinna liczyć się z tym, że inspektor potraktuje takie zachowanie jako wykroczenie, a nawet poważne przestępstwo. Jakich działań w trakcie kontroli PIP lepiej się zatem wystrzegać?

czytaj więcej »

Jeżeli organ nie powiadomił skutecznie kierowcy, że cofa mu uprawnienia do kierowania pojazdami, nie może uznać, że nie dochował on terminu wniesienia odwołania od tej decyzji. Takie stanowisko zajął WSA w Szczecinie. Co jeszcze wynika z wyroku sądu?

czytaj więcej »

wiper-pixel