WYDANIE ONLINE

Od kilku lat polscy przewoźnicy borykają się z problemem roszczeń kierowców w sprawach o ryczałty za noclegi. Wszystko to za sprawą uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., w której stwierdzono, że kierowca ma prawo do ryczałtu za nocleg, nawet jeśli zapewniono mu nocleg w kabinie pojazdu. W tym artykule wyjaśniamy, czy jest jakiś sposób, aby przewoźnik mógł się przed tym skutecznie obronić?

czytaj więcej »

Niedawno Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór między przewoźnikiem a jedną z największych firm leasingowych. Dotyczył on zapłaty kary umownej za brak zwrotu ciągnika siodłowego po wypowiedzeniu umowy przez firmę leasingową. Sprawdźmy, jaki wpływ na rynek transportowy będzie miało rozstrzygnięcie SN.

czytaj więcej »

Dnia 20 lipca 2016 r. francuskie ministerstwo do spraw transportu opublikowało nowe zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika do pracy we Francji. W porównaniu z wcześniejszym wzorem zmieniło się kilka pozycji. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono we wzorze.

czytaj więcej »

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwają prace nad zmianą zasad przyznawania, sumowania i anulowania punktów karnych. Według nowych przepisów ma zniknąć problem dublowania kar za podobne wykroczenia. Sprawdźmy, jakie mają być kary po zmianach.

czytaj więcej »

Niektóre wojewódzkie sądy administracyjne zawieszają postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Niestety, kierowcom niewiele to pomoże. Sprawdź, dlaczego.

czytaj więcej »

Obwiązujące od niedawna przepisy dotyczące płacy minimalnej we Francji budzą wiele wątpliwości odnośnie do prawidłowego obliczania wynagrodzenia kierowcy. Podobnie jest z rozliczaniem dodatków za nadgodziny. Przykładowo kierowca przepracował na terenie Francji 2 dni, w pierwszym wykonując zadania przez 10 godzin, w drugim przez 3 godziny. Sprawdźmy, jak w takim przypadku liczyć dodatki za nadgodziny.

czytaj więcej »

W wielu firmach nadal używa się tachografów analogowych, ale nowe pojazdy – jak wiadomo – są wyposażane w tachografy cyfrowe. Przewoźnicy, przyzwyczajeni do wykresówek, miewają wiele wątpliwości związanych z kartami kierowców. Jedni twierdzą, że kierowca nie musi tego robić. Zdaniem innych powinien wyciągać kartę z tachografu, kiedy oddala się od auta np. na odpoczynek dzienny, tygodniowy, zwolnienie lekarskie. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Nim pracownik przystąpi do pracy, powinien odbyć szkolenie, dotyczy to również kierowców. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

czytaj więcej »

Do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z kierowcami stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, w pewnych okolicznościach pracownika można zwolnić dyscyplinarnie. Uzasadnieniem może być ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, utrata uprawnień do wykonywania zawodu lub popełnienie przez pracownika przestępstwa. Pracownikowi w takim przypadku przysługują określone roszczenia, które wskazujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Wykonując usługę przewozu towaru, przewoźnik musi liczyć się z możliwością jego utraty. Nawet zachowanie należytej staranności nie gwarantuje w stu procentach, że przykładowo ładunek nie zostanie ukradziony. W takim przypadku nadawca z pewnością zdecyduje się na reklamację usługi i obciążenie kosztami utraconego towaru przewoźnika. Sprawa jest prosta, jeśli w umowie przewozu znajdowały się stosowne zapisy na tę okoliczność. Co jednak, jeśli nie ustalono żadnych kar umownych?

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Przepisy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu. Nakładają jednocześnie na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez podwładnego, a które mają bezpośredni związek z odwołaniem. Nie zawsze więc powstaną takie koszty. Odwołanie powinno być uzasadnione wystąpieniem określonych okoliczności, które wymagają obecności pracownika w zakładzie. Przepisy w tym zakresie mają charakter ogólny, nie wskazują zatem praktycznych przypadków uzasadniających odwołanie z urlopu. Sprawdźmy więc, kiedy będziesz mógł odwołać kierowcę z wypoczynku.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące przewozu osób jako kryterium biorą pod uwagę jedynie liczbę miejsc, na jaką jest zarejestrowany i przystosowany pojazd łącznie z miejscem dla kierowcy. Sprawdźmy, czy działalność zarobkowa jako transport drogowy nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą w zakresie przewozów okazjonalnych wymaga uzyskania licencji.

czytaj więcej »

Firma wykonuje przewozy na potrzeby własne głównie starszymi autami z tachografami analogowymi, ale posiada kilka aut z tachografami cyfrowymi. Kierowcy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do16:00–17:00. Kiedy kierowca powinien ręcznie wprowadzić dane do tachografu cyfrowego, a kiedy trzeba wystawić mu zaświadczenie o działalności kierowcy?

czytaj więcej »

Podróż służbowa kierowcy trwa nieprzerwanie od momentu opuszczenia na polecenie pracodawcy miejscowości, w której znajduje się jego siedziba lub np. baza transportowa, do momentu powrotu do tej miejscowości po zakończeniu zadania lub zadań przewozowych. Sprawdź, jakie odpoczynki przysługują wtedy kierowcy.

czytaj więcej »

Celem kontroli inspektora pracy są ustalenia w obszarze szeroko rozumianego prawa pracy – w tym bhp oraz udokumentowanie tego, co udało się ustalić. Dokumentacja pokontrolna jest podstawą dla wydanych w następstwie kontroli środków prawnych. Warto się z nią dobrze zapoznać – a jeżeli jest to uzasadnione – wnieść do niej zastrzeżenia.

czytaj więcej »

W jednym z wyroków WSA w Gliwicach sąd stwierdził, że pojęcie „dni zarejestrowanej działalności” to nie są dni kalendarzowe, lecz dni aktywności zarejestrowane za pomocą tachografu. Dowiedz się, jak sąd uzasadnił takie stanowisko.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, który posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego, nie musi posiadać zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jeśli natomiast chodzi o kierowców takich przedsiębiorstw, to przepisy jednoznacznie określają, na jakich warunkach mogą wykonywać przewozy na potrzeby własne. Sprawdźmy, jakie to warunki.

czytaj więcej »

wiper-pixel