WYDANIE ONLINE

Częstym dylematem jest, jak powinien postąpić kierowca, który przejmuje pojazd z tachografem cyfrowym w miejscu, do którego dowieziono go innym samochodem?  Jeśli np. jechał cztery godziny do miejsca postoju, to przy logowaniu cały ten czas powinien opisać jako dyspozycyjność, inne prace, czy powinien w tym czasie uwzględnić odpoczynek 45 minut? Sprawdźmy, jakie będzie poprawne rozwiązanie tego problemu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy przewoźnicy, którzy wysyłają swoich pracowników do Francji będą musieli wypełniać w formie elektronicznej zaświadczenie o ich delegowaniu. Sprawdźmy, na czym polega  

czytaj więcej »

Po Niemczech, Norwegii i Francji, Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje określone w rozporządzeniu nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Włoch. Sprawdźmy, jaka będzie włoska stawka minimalna i jakie dokumenty będą wymagane.

czytaj więcej »

Z początkiem 2017 roku wejdą w życie zmiany dotyczące wydawania prawa jazdy kategorii B. Okres próbny i towarzyszące mu ograniczenia będą obowiązywały wszystkich kierowców, którzy po 1 stycznia 2017 r. pozytywnie przejdą wszystkie testy. Jakie skutki dla przewoźników będą miały wprowadzone zmiany?

czytaj więcej »

W jednej z firm transportowych obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Kierowcy pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jednego z kierowców w sierpniu 2016 roku wezwano do pracy w wolną dla niego sobotę. Pracował wtedy 3 godziny. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie określone stawką godzinową wynoszącą 13 zł. Dzień wolny za pracę w sobotę odebrał we wrześniu 2016 roku, czyli w następnym miesiącu, ale w tym samym okresie rozliczeniowym. Sprawdźmy, jak wyliczyć wynagrodzenie tego pracownika w sierpniu, a jak we wrześniu. Przekonajmy się też, jakie będzie wynagrodzenie kierowcy, jeśli nie odbierze dnia wolnego za pracę w sobotę oraz czy dzień wolny może odebrać wcześniej.

czytaj więcej »

Weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń. Przekonajmy się, co dokładnie się zmieniło.

czytaj więcej »

W jednej z firm transportowych stosowane są stawki diet za podróże zagraniczne, jak też za podróże krajowe. Firma ma wątpliwości, czy można również stosować ryczałty za nocleg (jeżeli kierowca nie przedłoży faktury) w wysokości, jaką określono dla podróży krajowej (150%), czy trzeba płacić ryczałty za nocleg według limitów dla zagranicznej podróży służbowej (25%). W tym artykule podpowiadamy, jakie jest prawidłowe rozwiązanie.

czytaj więcej »

Kierowca, który przebywa na terytorium Francji, powinien posiadać w pojeździe wiele dokumentów, wymaganych przez francuskie przepisy o płacy minimalnej. Jednym z nich jest umowa o pracę. Zdarza się jednak, że w umowie wpisane są nieaktualne stawki wynagrodzenia, ponieważ płaca kierowcy zmieniała się przez lata, a stawki wynagrodzenia aktualizowano w aneksach do umowy o pracę. Przekonajmy się, czy kierowca powinien posiadać umowę o pracę z aneksami dotyczącymi aktualnego wynagrodzenia, czy też tylko umowę o pracę.

czytaj więcej »

Przewozy osób są najczęściej realizowane wszelkiego rodzaju autobusami. Czy przeznaczenie autobusu, jego konstrukcja i liczba miejsc dla pasażerów decydują o tym, czy tachograf ma być zainstalowany w autobusie, czy nie? A co z małymi autobusami powszechnie zwanymi „busami”?

czytaj więcej »

Kierowca wyjechał w trasę z ładunkiem. Po dostarczeniu ładunku dowiedział się, że kolejny załadunek możliwy będzie dopiero następnego dnia, czyli po upływie ponad 24 godzin. W takiej sytuacji planowany odpoczynek dzienny kierowcy rozciąga się do wymiaru skróconego odpoczynku tygodniowego. Kierowca ten, wykonując odpoczynek dzienny zwykle zostawiał w tachografie wykresówkę i zmieniał ją po zakończonym odpoczynku, czyli tuż przed ponownym ruszeniem w drogę. Jak powinien postąpić z wykresówką, mając w perspektywie nie 9- czy 11-godzinny, ale ponad 24-godzinny odpoczynek, którego czas spędzi w pojeździe?

czytaj więcej »

Jak najszybsze podjęcie pracy przez kierowcę leży w interesie zarówno tego kierowcy, który jak najprędzej chce zacząć pracować i zarabiać, jak i w interesie przewoźnika-pracodawcy związanego terminami przewozów, których realizacji się zobowiązał. Nie ma zbędnej zwłoki, jeśli kierowca rozpoczynający pracę ma już prawo jazdy i kartę kierowcy. Pomimo tego świeżo upieczony kierowca pojazdów ciężarowych (lub autobusów), który dopiero zdał egzamin na prawo jazdy kat. „C” (lub „D”), musi uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę odczekać na uzyskanie wymaganych dokumentów, bez których mimo wszystko lepiej nie rozpoczynać pracy kierowcy. Czy może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy i karty kierowcy?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem osób posiada również linie regularne specjalne. Na liniach tych przewozy realizowane są przed dwóch kierowców. W pojazdach wykorzystywanych do przewozów są zainstalowane tachografy, analogowy i cyfrowy. Każdy z kierowców posiada kartę kierowcy. Przekonajmy się, czy w takim przypadku przedsiębiorca powinien przechowywać dane z kart oraz wykresówki kierowców.

czytaj więcej »

Jeżeli obywatel Ukrainy dysponuje ważną wizą i pozwoleniem na pracę wydanym w celu zatrudnienia u tego pracodawcy, pozostałe dokumenty nie będą różnić się od wymaganych wobec kierowców z Polski. Przez pierwsze sześć miesięcy pracownik może posługiwać się ukraińskim prawem jazdy, a po tym okresie powinien wymienić ten dokument na polski odpowiednik. Pracodawca nie może dopuścić go do pracy bez świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe). Kierowca musi również posiadać polskie orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku. Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne?

czytaj więcej »

Świadczenie przez przewoźników usług w międzynarodowych przewozach drogowych ładunków i osób wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Wydatki na jej uzyskanie firma transportowa może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. 

czytaj więcej »

Od stycznia 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają nowe uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli stosowania przepisów prawa pracy. Będą mogli je przeprowadzać bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. W znaczny sposób może to utrudnić prowadzenie działalności przedsiębiorcom.

czytaj więcej »

Planowanie pracy kierowcy jest dużo łatwiejsze, jeśli zna się wszystkie możliwe, zgodne z prawem, rozwiązania. Można zrekompensować nadgodziny w wolnym dniu wynagrodzeniem lub oddaniem czasu wolnego. Jak to zrobić poprawnie?

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zapomniał prawa jazdy, nie uchroni go to przed zatrzymaniem tego dokumentu. Wystarczy, że policja przekaże staroście lub prezydentowi miasta informację o tym, iż kierowca przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Dowiedz się, jaka była argumentacja kierowcy i dlaczego sąd ją odrzucił.

czytaj więcej »

Skoro sąd karny orzekł wobec kierowcy o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów z wyłączeniem uprawnień kategorii B, to tym samym kierowcy należy zwrócić prawo jazdy w zakresie tej kategorii. Tak orzekł WSA w Białymstoku. Sprawdź, w jaki sposób sąd uzasadnił swoje stanowisko.

czytaj więcej »

wiper-pixel