WYDANIE ONLINE

Kierowcy z dwuosobowej załogi odebrali 24-godzinny odpoczynek. Upewnij się, czy w następnym tygodniu ich odpoczynek tygodniowy znów może wynosić 24 godziny.

czytaj więcej »

Oprócz minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy zleceniobiorców, zmiany przewidują również likwidację przepisu dotyczącego niższego wynagrodzenia w przypadku podjęcia pierwszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy zyska z kolei nowe uprawnienia, które poważnie mogą utrudnić pracę przewoźnikom. O co tym razem chodzi?

czytaj więcej »

Właściwe organy będą mogły odmówić udzielenia zezwolenia lub jego zmiany, gdy wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z nim. Sejm zaczął pracę nad zmianami dotyczącymi wykonywania przewozów osób, przede wszystkim krajowych przewozów regularnych. Sprawdź, co się może zmienić w tej kwestii.

czytaj więcej »

Dobra wiadomość dla przewoźników. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zmienił w końcu swoje podejście w sprawie terminów odczytywania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych. Sprawdź, co stwierdził GITD.

czytaj więcej »

Kierowcy, którzy na obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h lub więcej, nie pokazują prawa jazdy i dzięki temu nie tracą dokumentu na trzy miesiące. Potwierdziło to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Sejm ma zlikwidować tę lukę w przepisach.

czytaj więcej »

Kierowca ma kartę od stycznia 2016 roku. Dnia 10 września 2016 r. użył jej po raz pierwszy. Po włożeniu do tachografu (slot1) pojawia się komunikat: jazda bez ważnej karty. Sprawdźmy, czy kierowca może jechać mimo takiego komunikatu.

czytaj więcej »

Kierowca zaczął pracę o 6.00 (zapis na karcie kierowcy), następnie o godzinie 11.00 (tylko 2,5 godziny jazdy) zrobił 15 minut przerwy. Następnie jechał do godziny 14.30, od 14.30 do 15.00 miał przerwę, a potem jechał do godziny 19.30. Przekonajmy się, czy kierowca prawidłowo rozłożył jazdę i odpoczynki.

czytaj więcej »

Kierowcy wolno trzy razy skrócić odpoczynek dobowy. Ta możliwość odnosi się do kierowców, którzy jeżdżą w dzień. Przekonajmy się, czy jeżdżąc tylko w nocy, kierowca również może zrobić – tak jak w dzień – trzy razy skrócony odpoczynek.

czytaj więcej »

Nie ma odrębnych zasad rekompensaty nadgodzin kierowców, więc w tym zakresie stosuje się wobec nich ogólne normy Kodeksu pracy. Przewoźnik może wybrać wypłatę wynagrodzenia uzupełnionego o 50 lub 100% dodatek albo udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać przy rekompensacie pieniężnej.

czytaj więcej »

Zdarzają się sytuacje, w których kierowcy mają trochę wolnego czasu i potrzebują większej ilości gotówki. Najczęściej wtedy podejmują decyzję o dodatkowym zatrudnieniu. Dobrym pomysłem może być rozważenie możliwości wykonywania przewozów w ramach pomocy drogowej. Sprawdźmy, czy kierowca zawodowy musi w takim wypadku posiadać jakieś dodatkowe uprawnienia i dokumenty.

czytaj więcej »

Kierowca zatrudniony na umowę zlecenia ma w tej umowie wynagrodzenie określone kwotowo. Czy w związku ze zmianą przepisów od 2017 roku (13 zł stawki godzinowej) trzeba zmienić umowę, czy wystarczy aneks? Jeśli tak, jakie powinny być prawidłowe zapisy w takim dokumencie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Wydawałoby się, że rozliczenie delegacji służbowej kierowcy nie powinno sprawiać większych kłopotów. Często jednak pojawiają się wątpliwości, jakie inne koszty trzeba zwrócić kierowcy w związku z delegacją. Rozwiewamy je w tym artykule.

czytaj więcej »

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii.

czytaj więcej »

Jeżeli przewoźnik chce wykorzystać do przewozu zagranicznego lub krajowego inny samochód, niż zgłosił do licencji wspólnotowej albo zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi tylko zgłosić auto w ciągu 28 dni do organu, który wydał uprawnienie transportowe. W jakie dokumenty musi wyposażyć kierowcę na drogę, by nie miał kłopotów podczas kontroli?

czytaj więcej »

Czy inne podmioty powinny karać za przekroczenie nacisków na osie, gdy nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, jeżeli Inspekcja Transportu Drogowego w określonych sytuacjach nie nakłada kar za takie naruszenia? Poznaj stanowisko NSA w tej sprawie.

czytaj więcej »

Ogólne przepisy prawa pracy określają, przy spełnieniu jakich elementów związanych z wykonywaną pracą z pracownikiem powinna być zawarta umowa o pracę. Polskie prawodawstwo dopuszcza zatrudnianie osób w ramach umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia, na podstawie której można także zatrudnić kierowcę. Sprawdź, czy do kierowców zatrudnionych na podstawie tego rodzaju umowy również obowiązują normy czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

Nie ma odrębnych zasad rekompensaty nadgodzin kierowców, więc w tym zakresie stosuje się wobec nich ogólne normy kodeksowe. Oznacza to możliwość wyboru jednej z dwóch form rozliczania nadgodzin, z których podstawową jest wypłata wynagrodzenia uzupełnionego o 50 lub 100% dodatek. Alternatywą dla wypłaty dodatków jest udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy. Przedsiębiorca decyduje, jaką formę rekompensaty wybierze

czytaj więcej »

wiper-pixel