WYDANIE ONLINE

Po wydaniu decyzji o utracie dobrej reputacji zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostaje zawieszone. Co trzeba zrobić, żeby je odzyskać?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. przewoźnik będzie musiał przekazywać do litewskiego informatycznego systemu celnego zgłoszenia elektroniczne najpóźniej na godzinę przed przybyciem pojazdu z towarem do litewskiego oddziału celnego.

czytaj więcej »

Będziesz musiał dołączać zaświadczenie o niekaralności do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Nie będzie możliwości zastąpienia go napisanym przez siebie oświadczeniem, tak jak obecnie.

czytaj więcej »

Zdaniem Trybunału kierowcom w transporcie międzynarodowym nie trzeba zwracać kosztów za noclegi. Jeśli w ciężarówce jest dobrze wyposażona kabina, nie musisz wypłacać im ryczałtów ani pokrywać rachunków za hotele.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak po zmianach w ustawie o transporcie będzie wyglądało postępowanie, w wyniku którego przewoźnik albo zarządzający transportem mogą utracić dobrą reputację. A co za tym idzie – uprawnienia do wykonywania zawodu.

czytaj więcej »

GITD ma zliczać naruszenia przepisów o transporcie wykrywane podczas kontroli. Za 2 bardzo poważne naruszenia albo 6 poważnych naruszeń będzie odbierać wypisy z licencji. Procedura ma dotyczyć wyłącznie przewoźników międzynarodowych.

czytaj więcej »

Rząd planuje likwidację 19% stawki PIT. Oznacza to wzrost kosztów prowadzenia działalności dla przewoźników, którzy w ten sposób płacą podatek. Zmieni się też skala podatkowa oraz sposób naliczania składki ZUS.

czytaj więcej »

Masz jeszcze rok na wprowadzenie zmian w swojej firmie. Do nowych wymogów trzeba dostosować samochody i ich oznakowanie.

czytaj więcej »

To bardzo częsty błąd – kierowca zapomina przełączyć tachograf na „łóżko” przed wyjściem z pracy do domu i na karcie zamiast odpoczynku rejestruje mu się praca. Sprawdź, co można zrobić w takiej sytuacji, żeby uniknąć kary.

czytaj więcej »

Po dziennym odpoczynku będziesz mógł jechać dużo dłużej, wystarczy, że zadbasz o odpowiednie przerwy. Jeśli więc planujesz przewóz za 9 godzin, idź odpocząć.

czytaj więcej »

Za wykroczenia kierowcy odpowiada przewoźnik. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy kierowca nie jest pracownikiem przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca przebywał na terenie Francji dłużej niż tydzień i pracował w nadgodzinach, francuskie służby mogą sprawdzić, czy wypłaciłeś mu dodatek za pracę nadliczbową. Liczy się go inaczej niż w Polsce.

czytaj więcej »

Każdy kierowca musi mieć zaliczoną kwalifikację wstępną, okresową, badania lekarskie i psychologiczne, a także szkolenia bhp. Jednak mało który pracodawca wie, że nie ma obowiązku pokrywać kosztów tych wszystkich badań i szkoleń. Sprawdź, za co musisz zapłacić, a za co nie.

czytaj więcej »

Mnóstwo kierowców zaczyna rejestrację swoich aktywności na karcie albo wykresówce zbyt późno. Są przekonani, że czynności, które wykonywali wcześniej, nie muszą być rejestrowane. Sprawdź, czy też nie popełniasz tych błędów.

czytaj więcej »

Ani wykonywanie przewozów na potrzeby własne, ani prowadzenie pojazdu przez właściciela firmy, ani bardzo rzadkie wykonywanie przewozów nie zwalniają z uzyskania kwalifikacji. Ale jest coś, co zwalnia.

czytaj więcej »

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce. Za to, że mamy za mało dróg o wysokiej nośności.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują, jak należy nakładać karę za brak ewidencji czasu pracy kierowców. W związku z tym Inspekcja Transportu Drogowego stosuje swoją własną interpretację. Jaką?

czytaj więcej »

Organy kontrolne będą wybierały do kontroli te firmy, w których ryzyko wykrycia naruszeń jest największe. Dotyczy to nie tylko ITD i PIP, ale też skarbówki. Ponadto nie będzie wolno dwa razy kontrolować tego samego. Tyle że od tych zasad będą wyjątki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. przewoźnicy będą mogli korzystać z 3000 km dodatkowych dróg o dopuszczalnym nacisku na oś 11,5 tony.

czytaj więcej »

Udało nam się wynegocjować zezwolenia na przyszły rok oraz osiągnąć porozumienie w sprawie zezwoleń tegorocznych.

czytaj więcej »

Formularz zgłoszeniowy kierowcy w związku z płacą minimalną w Niemczech musi być wysłany faksem. Nie można tego zrobić pocztą.

czytaj więcej »

Czasem masz podejrzenie, że kierowca przyszedł do pracy „pod wpływem”. Oczywiście nie może w tym stanie wyjechać w trasę. Okazuje się jednak, że nie zawsze masz prawo go zbadać. Kiedy wolno to zrobić, a kiedy nie?

czytaj więcej »

Kierowca ciężarówki nie ma prawa do wcześniejszej emerytury. Chyba że pracował przez 15 lat przed 2008 rokiem i od czasu do czasu przewozi towary niebezpieczne albo wykonuje przewozy regularne.

czytaj więcej »

Wiesz, co masz napisane w swojej polisie na temat oddalania się kierowcy od pojazdu? Jeśli nie, to lepiej szybko sprawdź. I nie zapomnij powiadomić o tym kierowcy. Inaczej będziesz płacił za skradziony towar z własnej kieszeni.

czytaj więcej »

wiper-pixel