WYDANIE ONLINE

Zdaniem Trybunału kierowcom w transporcie międzynarodowym nie trzeba zwracać kosztów za noclegi. Jeśli w ciężarówce jest dobrze wyposażona kabina, nie musisz wypłacać im ryczałtów ani pokrywać rachunków za hotele. Od kiedy?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników mają być zwolnione z obowiązku tworzenia ZFŚS. Nie będą też musiały tworzyć regulaminów. Ponadto wydłużone zostaną terminy na złożenie odwołania do sądu pracy.

czytaj więcej »

Przed przystąpieniem zleceniobiorcy do pracy powinieneś mu dać potwierdzenie, w którym zapiszesz, w jaki sposób będziecie potwierdzali liczbę przepracowanych godzin. Jak je sformułować?

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że zleceniobiorcą jest kierowca, którego zatrudniasz w swojej firmie też na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji musisz rozliczyć osobno obie te umowy.

czytaj więcej »

Płaca minimalna zleceniobiorcy została określona stawką godzinową. Dlatego bardzo ważne będzie ustalanie liczby godzin poświęconych na realizację umowy. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

 Nie będziesz już miał możliwości wypłacania kierowcy zatrudnionemu na zlecenie wynagrodzenia raz na kwartał. Ani przekazywania jego pensji komuś innemu. Sprawdź, co musisz zmienić w umowach.

czytaj więcej »

W roku 2017 stawka godzinowa będzie wynosiła 13 zł. Jednak ma być corocznie zwiększana, podobnie jak stawka minimalna stosowana w przypadku umów o pracę.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie liczony jako składnik wynagrodzenia przy ustalaniu, czy pensja osiągnęła przynajmniej poziom płacy minimalnej. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy na nowych zasadach.

czytaj więcej »

Będziesz musiał płacić kierowcom zatrudnionym na etacie co najmniej 2.000 zł brutto. Dotyczy to także osób, dla których jest to pierwszy rok pracy.

czytaj więcej »

Przepisy znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie dotyczą wszystkich kierowców pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko niektórzy z nich mają prawo do minimalnej pensji. Sprawdź, którzy.

czytaj więcej »

Mimo że prawie wszyscy pracodawcy przelewają wynagrodzenia na rachunek pracownika, według przepisów nadal podstawową formą wypłaty jest przekazanie gotówki.Od 1 czerwca 2017 r. ma się to jednak zmienić.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. będziesz musiał płacić kierowcom zatrudnionym na zlecenie albo z własną działalnością co najmniej 13 zł za godzinę. Przybędzie Ci także obowiązków związanych z takimi umowami, np. będziesz musiał rejestrować godziny pracy.

czytaj więcej »

Po 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną nowe zezwolenia – na pracę krótkoterminową. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, żeby otrzymać taki dokument.

czytaj więcej »

W najnowszej nowelizacji ustawy o transporcie znalazło się wyliczenie czynów, za które można utracić dobrą reputację. Są wśród nich także sprawy związane z zatrudnianiem kierowców. Na co uważać, żeby nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego?

czytaj więcej »

Kierowcę spoza Unii Europejskiej będzie można zatrudnić na 8 miesięcy w roku. Zezwolenie ma być wydawane w ciągu 7 dni. Jakie dokumenty będziesz musiał złożyć?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. mają się zmienić przepisy dotyczące zatrudniania kierowców z zagranicy. Wprowadzone zostaną nowe rodzaje zezwoleń na pracę. Sprawdź, jakie warunki będziesz musiał spełnić, żeby zyskać pracownika.

czytaj więcej »

Inspekcja będzie mogła w każdej chwili zażądać od Ciebie dokumentu potwierdzającego, że kierowca z Ukrainy, Białorusi bądź innego kraju jest ubezpieczony. Jeśli tego nie zrobisz, GITD cofnie Ci świadectwo kierowcy.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania akt osobowych przez 10 lat od dnia zwolnienia pracownika. W tej chwili jest to 50 lat. Dodatkowo stanie się możliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej wyłącznie w formie elektronicznej. Od kiedy?

czytaj więcej »

wiper-pixel