WYDANIE ONLINE

Odwołania od kar nałożonych przez ITD i postępowania przed GDDKiA w związku z viaTOLL będą rozpatrywane dużo szybciej. Sprawy te można będzie też rozstrzygać z wykorzystaniem mediacji, którą poprowadzi profesjonalny mediator.

czytaj więcej »

Od 18 stycznia 2017 r. można uzyskać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym swojego kontrahenta z innego kraju UE. Kwota, która Ci się należy, zostanie zablokowana, tak aby nie zniknęła z konta dłużnika.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca pracujący w komunikacji miejskiej chce sobie dorobić „po godzinach”. Czy może? Tak, ale pod warunkiem, że w ciągu każdej doby starczy mu czasu na odpoczynek dzienny.

czytaj więcej »

Kierowca nie zapłaci kary, nawet jeśli to dane z jego karty nie zostały zgrane. Nie ma też co liczyć na to, że inspektor przegapi takie naruszenie – widzi datę ostatniego odczytu na karcie kierowcy lub tachografie.

czytaj więcej »

Gdy kierowca jeździ codziennie w innych godzinach, bardzo łatwo można zapłacić karę za zbyt krótki odpoczynek. A to dlatego, że trzeba pilnować, aby pauza zmieściła się w ciągu doby. Jak zabezpieczyć się przed karami?

czytaj więcej »

Odesłanie do GITD (CANARD) oświadczenia o przyjęciu mandatu za niewskazanie sprawcy wykroczenia nie oznacza wcale, że kierowca taki mandat dostanie. Jeśli inspekcja ma dodatkowe dowody, kierowcę czekają problemy.

czytaj więcej »

W świadectwach pracy od 1 stycznia muszą się znaleźć dodatkowe informacje. Pracownikom zatrudnionym na podstawie kolejnych umów terminowych nie będzie trzeba dawać świadectw po 24 miesiącach.

czytaj więcej »

Policja podczas kontroli będzie żądała od kierowców nie tylko dowodu rejestracyjnego, ale także zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

czytaj więcej »

Weszły w życie zmiany w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Nowe zasady można wdrożyć już teraz, a od 1 lipca będą obowiązkowe. Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj więcej »

W Niemczech zaczęły obowiązywać surowsze zasady karania za brak opłaty za przejazd. Od grzywny możesz się wybronić tylko wtedy, gdy w ciągu dwóch dni sam poinformujesz niemieckie władze, że nie zapłaciłeś.

czytaj więcej »

Unia Europejska rozpoczęła prace nad dwoma kluczowymi dla transportu rozporządzeniami. Zmienione mają być zasady dotyczące przewozów kabotażowych i kontroli transgranicznych. Co dokładnie się zmieni?

czytaj więcej »

Będzie można dużo łatwiej niż dziś sprawdzić, czy przedsiębiorca ma długi. Uproszczone zostaną też procedury odzyskiwania należności. Jeśli masz długi – szybko je spłać, jeśli masz dłużników – będzie Ci łatwiej ich nakłonić do zapłaty.

czytaj więcej »

ZUS poinformował, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. nic nie zmienia w sprawie oskładkowania ryczałtów za noclegi kierowców. Nadal nie trzeba od nich odprowadzać składek.

czytaj więcej »

Formularz, który służy do zgłaszania kierowców wykonujących przewozy we Włoszech, nie jest przystosowany do specyfiki przewozów kabotażowych. Zgłoszenia należy więc przesyłać e-mailem.

czytaj więcej »

Stawka minimalna przysługuje za każdą godzinę pracy. Ale jak obliczyć, ile kierowca pracował? Które okresy wlicza się do czasu pracy we Francji? Czy godziny po przybyciu do miejsca docelowego we Francji też się liczą? Zobaczmy.

czytaj więcej »

Nawet jeśli wypadek zdarzył się z winy innej osoby, to przewoźnik odpowiada za uszkodzony towar i musi wyrównać straty. Może jednak zażądać od sprawcy wypadku zwrotu zapłaconych pieniędzy.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zgubił wykresówkę, musisz przygotować oświadczenie, z którego będzie wynikało, dlaczego nie masz tej tarczki i nie możesz jej przedstawić do kontroli. W ten sposób uchronisz się przed karą.

czytaj więcej »

Hiszpania wprowadziła od 1 stycznia kary za wykonywanie przewozów kabotażowych niezgodnie z przepisami. Są nakładane zarówno na przewoźnika, jak i na zleceniodawcę usługi przewozu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia właściciel ciężarówki, który nie zapłaci OC, może dostać aż 6.000 zł kary. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ostrzega, że coraz trudniej się ukryć przed kontrolerami.

czytaj więcej »

Zostały zwiększone francuskie stawki płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek. Od nowego roku wynoszą 9,76 euro za godzinę lub 1,480.27 euro miesięcznie.

czytaj więcej »

Francja chce nakładać na zagranicznych kierowców nie tylko mandaty, ale też punkty karne. Kierowca, który uzbiera 12 punktów, nie wjedzie do tego kraju.

czytaj więcej »

wiper-pixel