WYDANIE ONLINE

Od niedawna Inspekcja Transportu Drogowego przyjęła nową interpretację przepisów w sprawie sczytywania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. Jednak stosowanie jej w praktyce ciągle powoduje problemy. Jakie?

czytaj więcej »

Utrata dobrej reputacji grozi też za dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu, spowodowanie katastrofy w ruch lądowym oraz za oszustwo ubezpieczeniowe. Zobaczmy, kiedy można przewoźnika oskarżyć o popełnienie tych przestępstw.

czytaj więcej »

Dobrą reputację można utracić za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, zakłócenie przetargu publicznego, ogłoszenie nieprawdziwych danych oraz nadużycie zaufania. Kiedy może Ci grozić oskarżenie o te przestępstwa?

czytaj więcej »

Od 1 lipca trzeba będzie stosować nowe przepisy Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przyjrzyjmy się, które przepisy się zmieniły i jakie to ma konsekwencje dla firm transportowych.

czytaj więcej »

W umowie ADR dodano sporo nowych numerów UN, dokonano również zmian, jeśli chodzi o istniejące już numery. Ponadto klasa 4.1 została powiększona o materiały polimeryzujące.

czytaj więcej »

W obecnej nowelizacji umowy ADR przewidziano nowy typ kontenera. Jest to kontener elastyczny do przewozu luzem (ang. flexible bulk container), oznaczony kodem BK3. Jakie warunki musi spełniać i co można będzie nim przewozić?

czytaj więcej »

Oczywiście plany planami, a często w życiu zdarza się coś, co nam je pokrzyżuje. Co zrobić, gdy nadszedł termin na sczytanie danych, a nie możemy tego zrobić? Sprawdź!

czytaj więcej »

Wielu przewoźników robi ten błąd – w trakcie sczytywania dochodzi do wniosku, że coś idzie źle i przerywa zgrywanie. A potem włącza zgrywanie jeszcze raz i… dostaje plik z danymi tylko z jednego dnia. Jak nie dać się złapać w taką pułapkę?

czytaj więcej »

Dane z karty kierowcy trzeba zgrywać raz na 28 dni, z tym że liczą się tylko dni zarejestrowanej aktywności, a nie dni kalendarzowe. Jak ustalić, kiedy wypada następny termin na sczytywanie danych?

czytaj więcej »

Popełnienie przestępstw bądź naruszeń przepisów nie oznacza, że automatycznie przewoźnik utraci dobrą reputację, a tym samym – straci uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Organy orzekające mogą podjąć decyzję, że dobra reputacja zostanie zachowana.

czytaj więcej »

Wiele firm płaci przez to karę – po kupnie samochodu zakładają blokadę za pomocą karty firmowej i nie biorą pod uwagę, że trzeba to zrobić w odpowiednim dniu, żeby nie stracić danych z tachografu. Sprawdź, jak nie popełnić błędu.

czytaj więcej »

Wśród przestępstw, za które można utracić dobrą reputację, są także: wyłudzenie kredytu, pożyczki bądź innej pomocy finansowej oraz fałszowanie dokumentacji działalności. Zobacz, kiedy przewoźnik naraża się na wyrok za takie przestępstwa.

czytaj więcej »

W nowej umowie ADR znalazły się duże zmiany w wyłączeniach dotyczących przewozu gazu służącego do napędu pojazdów i paliw płynnych. Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj więcej »

W nowelizacji umowy ADR zmieniono obowiązki nadawcy i przewoźnika. Sprawdź, jak powinny być oznaczone towary niebezpieczne, a także jakie wymogi musisz spełnić, jeśli chodzi o pisemne instrukcje.

czytaj więcej »

15 grudnia weszły w życie nowe przepisy na temat dobrej reputacji. Wymieniono w nich przestępstwa, za które grozi jej utrata, a co za tym idzie – utrata uprawnień transportowych. Sprawdźmy, na czym dokładnie polegają te przestępstwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel