WYDANIE ONLINE

Od 1 maja ITD zaczęła nakładać kary za naruszenia przepisów nowej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Upewnij się, że wypełniasz wszystkie swoje obowiązki. Za ich naruszenie grozi przewoźnikowi do 20.000 zł kary!

czytaj więcej »

Odpoczynek dzienny musi się zmieścić w 24-godzinnym okresie rozliczeniowym. Co zrobić, gdy się nie mieści? Przesunąć okres rozliczeniowy! Wydaje się to żartem, ale jak najbardziej jest możliwe.

czytaj więcej »

Jeżeli z tachografu znajdującego się w pojeździe została usunięta plomba albo ją naruszono, kierowca musi mieć przy sobie specjalne oświadczenie. Co powinno się znaleźć w tym dokumencie?

czytaj więcej »

Przerwa kierowcy ciężarówki lub autobusu nie będzie zaliczana przez inspektora ITD jako część 45-minutowej przerwy w jeździe, jeśli nie poprzedzi jej ani minuta kierowania pojazdem.

czytaj więcej »

Zawsze przed przyjęciem towaru kierowca powinien sprawdzić jego stan, sposób pakowania oraz czy ilość zgadza się z tym, co zapisano w liście. Jeśli nie może tego zrobić, powinien umieścić taką informację w miejscu na uwagi w liście przewozowym.

czytaj więcej »

Rekompensata za skrócenie odpoczynku tygodniowego musi być odebrana jednorazowo. Jeśli kierowca podzieli ją na kilka części, inspektor nie uzna tego czasu za odpoczynek i naliczy karę.

czytaj więcej »

Rząd zdecydował się na zmiany w projekcie przepisów dotyczących przeglądów pojazdów. Nie będzie wyznaczonych stacji upoważnionych do przeglądów, będą za to wyższe ceny badań. Ile zapłacimy?

czytaj więcej »

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, w której zawarto nowe przepisy o podróżach służbowych. Niestety, nie są to zmiany na lepsze.

czytaj więcej »

List przewozowy może być przyczyną wysokich kar nałożonych na kierowcę i firmę dokonującą przewozu. Sankcje grożą bowiem nie tylko za brak dokumentu przewozowego, ale też za wiele innych naruszeń, które inspektor może wykryć właśnie na podstawie listu.

czytaj więcej »

GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka. Jest to wskaźnik, na podstawie którego można obliczyć, które przedsiębiorstwa będą w tym roku wytypowane do kontroli.

czytaj więcej »

Kabina ciężarówki może być dłuższa o 15 centymetrów, a z tyłu pojazdu wolno zamontować dyfuzory. Ma to poprawić bezpieczeństwo oraz aerodynamikę pojazdów i dzięki temu zmniejszyć ilość zużywanego paliwa.

czytaj więcej »

Coraz więcej europejskich państw wprowadza zakazy odbywania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinach pojazdów. Sprawdź, jak możesz przeorganizować swoje przewozy, żeby mimo zakazów wykonywać zlecenia.

czytaj więcej »

Od chwili wprowadzenia stawek minimalnych dla kierowców zatrudnionych na zlecenie wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy wolno potrącać takim osobom kary umowne. W takiej sytuacji wypłata byłaby niższa niż pensja minimalna. Co na to przepisy?

czytaj więcej »

Jeśli Twój samochód uszkodził się z powodu dziury w drodze, możesz się domagać nie tylko zwrotu kosztów naprawy, ale też zarobków, które utraciłeś z powodu przestoju pojazdu w naprawie. Jak i od kogo możesz się domagać pokrycia strat?

czytaj więcej »

Jeśli podczas kontroli okaże się, że auto było przeładowane, ale w dokumentach jest podana taka waga ładunku, że nie powinno dojść do przeładowania, możesz uniknąć kary. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Jeśli zabezpieczeniem finansowym do licencji transportowej są gwarancja bankowa albo polisa OCP, o zmianach dotyczących tych dokumentów musisz informować organ wydający licencje transportowe. Chodzi nie tylko o zmiany danych adresowych, ale też np. o przedłużenie polisy.

czytaj więcej »

wiper-pixel