WYDANIE ONLINE

Czekają nas wielkie zmiany w taryfikatorach kar, które są załącznikami do ustawy o transporcie drogowym. Dodanych będzie mnóstwo nowych naruszeń, a za wiele dotychczasowych naruszeń wzrosną kary.

czytaj więcej »

Zmieni się procedura kontrolowania tachografów przez ITD, zmodyfikowany zostanie też wykaz kar z załącznika do ustawy o transporcie drogowym. Co dokładnie przewidują zmiany?

czytaj więcej »

Od 25 maja w Niemczech obowiązuje zakaz spędzania tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie pojazdu. Za jego złamanie kierowcy i przewoźnikowi grożą kary.

czytaj więcej »

1 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa zaostrzająca kary za przestępstwa popełnione na drodze. Zobacz, co się zmieniło.

czytaj więcej »

Skarga K 11/15, która zakończyła się głośnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to tylko jedna z dwóch skarg, które wpłynęły do TK w sprawie ryczałtów. Ma to olbrzymie znaczenie dla przewoźników. Dlaczego?

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów są na tyle niejednoznaczne, że od razu po ich wejściu w życie pojawiły się wątpliwości co do tego, które przewozy muszą być monitorowane. Wyjaśnia to Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca zgłoszeń kierowców jadących do Austrii będzie trzeba dokonywać na nowym, uproszczonym formularzu.

czytaj więcej »

Jeśli Twoi kierowcy jeżdżą do Luksemburga, musisz zadbać o to, aby ich wynagrodzenie nie było mniejsze niż wymagane tam stawki. I wypełnić kilka dodatkowych obowiązków.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca dojeżdża do ciężarówki albo autobusu, który ma prowadzić, musi zarejestrować ten czas. Sprawdź, jakie wymagania ma w tym zakresie inspektor ITD i co sprawdzi, gdy dowie się, że kierowca dojeżdżał.

czytaj więcej »

Inspektor rozlicza pracę każdego kierowcy z załogi oddzielnie. Często zdarza się, że czas pracy jednego kierowcy rozlicza w 24-godzinnych okresach rozliczeniowych, a drugiego w 30-godzinnych. W takiej sytuacji jeden kierowca dostanie karę, drugi nie. Sprawdź, kiedy tak będzie.

czytaj więcej »

Przerwa w pracy obowiązuje każdego kierowcę. Jeśli w ciągu całego dnia wymiar czasu pracy nie przekroczy 9 godzin, przerwa musi trwać 30 minut, a jeśli przekroczy 9 godzin – 45 minut. Ale co zrobić, gdy czas pracy nieoczekiwanie się przedłuży, a przerwa była krótka?

czytaj więcej »

Przepisy przewidują, że nieusprawiedliwionych postojów w czasie jazdy nie wlicza się do czasu pracy kierowców. Ale jak ocenić, które przerwy w jeździe są nieusprawiedliwione?

czytaj więcej »

Nie możesz ustalić dla kierowców jeżdżących różnymi autami innych stawek należności za podróże służbowe – to dyskryminacja. Jeśli to zrobisz, kierowca będzie mógł Cię podać do sądu.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca w trakcie wykonywania pracy ulegnie wypadkowi, może się ubiegać o odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego, ale też od pracodawcy. Sprawdź, kiedy ma prawo się tego domagać.

czytaj więcej »

W umowie kierowcy zatrudnionego na część etatu musi się pojawić limit godzin pracy, po którym zaczynają się godziny ponadwymiarowe. Jak ustalić ten limit? I jakie wynagrodzenie przysługuje kierowcy po jego przekroczeniu?

czytaj więcej »

Możesz zatrudnić kierowcę, który w przeszłości był karany. Jednak nie wolno Ci przyjąć do pracy kogoś, kto ma zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Inaczej stracisz licencję.

czytaj więcej »

Sąd w Kielcach wydał wyrok w sprawie magnesu, który zakłócał pracę tachografu. Przewoźnikowi nie udało się uwolnić od kary, mimo że przedstawił mnóstwo argumentów, które teoretycznie powinny go uniewinniać.

czytaj więcej »

Zdarza się, że termin następnej okresowej kalibracji tachografu wypada, gdy samochód jest w trasie. Nie znaczy to, że musisz przerywać przewóz i wracać do Polski. Trzeba jednak wybrać warsztat w kraju, który należy do Unii.

czytaj więcej »

Myślisz, że jeśli przewozisz podzielny ładunek pojazdem nienormatywnym niepodlegającym kategorii I lub II, nie zapłacisz kary? Przecież przepisy nie dopuszczają wydawania zezwoleń innych kategorii na takie przejazdy. Mylisz się, karę i tak zapłacisz.

czytaj więcej »

Wymiana samochodu na nowy, sprzedaż lub kupno pojazdu, chwilowe korzystanie z zastępczego auta podczas naprawy innego – we wszystkich tych sytuacjach masz obowiązki wobec organu, który wydał Ci licencję lub zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. Sprawdź, co musisz zrobić.

czytaj więcej »

Bardzo wielu kierowców i przewoźników sądzi, że wyjęcie karty lub wykresówki z tachografu w trakcie odpoczynku albo ich włożenie przerywa ten odpoczynek. Tymczasem nie zawsze tak jest. Sprawdź, jakie stanowisko ma GITD w tej sprawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel