WYDANIE ONLINE

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że już niedługo przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów obejmą produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby pracodawcy mieli obowiązek przechowywania kopii skierowań wystawianych na badania pracownicze. Obecnie muszą trzymać tylko orzeczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie mnóstwo przewoźników dostało kary za nieopłacenie abonamentu za używanie radia. Poczta Polska sprawdza pojazdy należące do firm, w tym także te objęte leasingiem.

czytaj więcej »

To się zdarza dość często – kierowca nie zauważył, że kończy się ważność jego karty do tachografu i nie wystąpił o wydanie nowej albo złożył co prawda wniosek, ale karty jeszcze nie ma. Co może zrobić w tej sytuacji, żeby nie dostać kary?

czytaj więcej »

BAG potwierdził, że kara za odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie będzie nakładana tylko wtedy, gdy odpoczynek trwał nie mniej niż 45 godzin.

czytaj więcej »

W Holandii możesz dostać mandat nawet za korzystanie z telefonu zamocowanego w uchwycie. Holenderski sąd wydał właśnie wyrok w sprawie, w której kierowca busa został ukarany za korzystanie w czasie jazdy z telefonu.

czytaj więcej »

Dnia 1 marca 2018 r. w Rosji wejdzie w życie Krajowy standard GOST R 57479-2017 „Towary niebezpieczne. Oznakowanie”. Odnosi się do etykietowania i metod jego stosowania w przypadku ładunków powiększonych jednostek ładunkowych, dostarczanych na rynek krajowy lub na eksport.

czytaj więcej »

Są sytuacje, gdy nie musisz rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu. Możesz go nie instalować lub, jeśli jest zainstalowany, nie wkładać do niego karty albo wykresówki. Jakie to sytuacje?

czytaj więcej »

Na rozmowie o pracę warto spytać kierowcę, ile ma na swoim koncie punktów karnych. Jeśli przewoźnik zatrudnia kogoś, kto popełnia wykroczenia drogowe, balansując na granicy utraty prawa jazdy, wiele ryzykuje.

czytaj więcej »

W październiku Unia Europejska podejmie decyzję o zmianach w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Francja chce przeforsować swoją wizję zmian. Bardzo niekorzystną dla polskich firm transportowych.

czytaj więcej »

Warto mieć dane z homologowanego systemu GPS, ponieważ dzięki temu możesz się wybronić od mandatu za przekroczenie prędkości i utratą prawa jazdy. Taki wniosek wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że dalej wolno używać nazw towarów niebezpiecznych zawartych w przepisach obowiązujących przed 1 lipca. Jednak tylko pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że z powodu działania kierowcy przewoźnik poniesie szkodę. Jednak nie wolno mu w takiej sytuacji potrącić należności z tego tytułu z przysługujących kierowcy diet bez jego zgody. Tak orzekł krakowski sąd.

czytaj więcej »

Komisja Europejska wezwała polski rząd do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy 2014/94/UE. Są to przepisy umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych oraz tankowanie LNG, CNG i wodoru.

czytaj więcej »

Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapobiec problemom występującym po śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Co dokładnie się zmieni?

czytaj więcej »

W tachografach cyfrowych przy wyborze miejsca rozpoczęcia lub zakończenia pracy jest dostępna opcja „EC – Wspólnota Europejska”. W jakiej sytuacji kierowca powinien wybrać tę opcję, skoro wszystkie kraje członkowskie mają własne kody?

czytaj więcej »

Kierowca zatrudniony na zlecenie ma obowiązek przedstawiać firmie rejestr przepracowanych godzin. Zwracaj uwagę, czy jest to tyle samo godzin, ile wynika z ewidencji czasu pracy kierowców, bo będziesz miał kłopoty!

czytaj więcej »

Kierowca, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, musi mieć w okresie rozliczeniowym tyle dni wolnych, ile wymagają przepisy prawa pracy. Jak obliczyć tę liczbę?

czytaj więcej »

Nie zgłosiłeś zmiany do licencji albo do zaświadczenia w ciągu 28 dni? W takim razie zrób to jak najszybciej, jest szansa, że Ci się upiecze. Tylko nie chowaj danych przed inspektorem, bo zapłacisz dużo wyższą karę.

czytaj więcej »

Zdarza się, że w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdów przez pomyłkę zostaną wpisane błędne dane, np. imię i nazwisko niewłaściwego kierowcy. Co robić w takiej sytuacji, żeby nie dostać kary?

czytaj więcej »

Taryfikator kar stosowanych przez ITD przewiduje karę za brak ewidencji, jednak inspektor może ją nałożyć tylko w określonych sytuacjach. I tylko w odniesieniu do niektórych kierowców. Których?

czytaj więcej »

Zarówno podczas kontroli na drodze, jak i podczas kontroli w firmie można zastąpić zaświadczenia o działalności innymi dokumentami. Nie jest to możliwe tylko w trzech przypadkach. Jakich?

czytaj więcej »

Służby kontrolne muszą otrzymać harmonogramy czasu pracy kierowców do chwili zakończenia kontroli, tj. do momentu wręczenia przewoźnikowi protokołu. Jeśli się spóźnisz, dostaniesz karę. Tak orzekł WSA w Kielcach w wyroku z 12 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej »

Żadne oświadczenie kierowcy ani żaden zapis w umowie z nim nie spowodują, że kierowca będzie mógł pracować więcej niż 10 godzin dziennie w dniu, gdy jego praca wypadła w porze nocnej. Wyjściem z sytuacji może być jednak wybranie korzystnych dla pracodawcy godzin trwania pory nocnej.

czytaj więcej »

   - sytuacje, gdy nie trzeba rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu

czytaj więcej »

wiper-pixel