WYDANIE ONLINE

30 listopada ruszy elektroniczny rejestr firm transportowych. Służby kontrolne i organy licencyjne dostaną pełen dostęp do wszystkich informacji o naruszeniach wykrytych w Twojej firmie. Jakie to będzie miało dla Ciebie konsekwencje?

czytaj więcej »

Belgijski system Viapass jest bardzo awaryjny. Przewoźnicy zrzeszeni w organizacji „Transport i Logistyka Polska” zwrócili się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Spraw Zagranicznych oraz do Komisji Europejskiej o interwencję w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pierwsza decyzja rosyjskiego funkcjonariusza, który stwierdzi, że polski kierowca ma odpowiedni rodzaj zezwolenia, nie będzie już mogła być podważona podczas kolejnej kontroli służb rosyjskich.

czytaj więcej »

Od przyznanej pracownikowi nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej musisz naliczyć składki. Bardziej opłaca się więc przyznać nagrodę pieniężną. Tak stwierdził ZUS w niedawno wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Każdy przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić w Krajowej Administracji Skarbowej, czy jego kontrahenci składają deklaracje na czas i płacą podatki. Czego dokładnie będziesz się mógł dowiedzieć?

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca włoży kartę do tachografu trochę później niż powinien albo wyjmie ją odrobinę wcześniej niż trzeba. Wtedy między okresem, na który pracodawca wypisał zaświadczenie, a danymi z tachografu powstaje luka. Na ogół niewielka, ale lepiej ją zapełnić.

czytaj więcej »

Zdarza się, że ten sam kierowca wykonuje jednego dnia przewozy regularne, a następnego dnia przewóz okazjonalny. Jaką długość powinien mieć odpoczynek pomiędzy tymi dniami?

czytaj więcej »

W przypadku kierowców najmniejszych pojazdów odpoczynki tygodniowe nie muszą przypadać w regularnych odstępach czasu, ale nie mogą też wypadać na przełomie tygodni. Jak więc planować odpoczynki tych kierowców?

czytaj więcej »

Zwykle, gdy pracownik odchodzi z firmy, chce dostać w okresie wypowiedzenia jak najwięcej dni urlopu. Ale nie masz obowiązku udzielać mu aż tylu dni, ile zostało w danym roku kalendarzowym. Co na ten temat mówią przepisy?

czytaj więcej »

Kierowcom zatrudnianym na podstawie umów cywilnoprawnych nie musisz wypłacać diet i ryczałtów za noclegi. Jednak warto uregulować w umowach zlecenia kwestię zwrotu wydatków.

czytaj więcej »

   Przewóz saletry może w niektórych sytuacjach podlegać przepisom o przewozie towarów niebezpiecznych. Zobacz, jak możesz sprawdzić, czy w Twojej sytuacji też.

czytaj więcej »

Jeśli właściciel firmy transportowej odpowiednio określi okresy rozliczeniowe swojej pracy oraz pracy kierowców zatrudnionych na zlecenie, inspektorom ITD będzie bardzo trudno ocenić, czy naruszył przepisy, czy nie. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

45-minutową przerwę w jeździe można podzielić na dwie części: 15-minutową i 30-minutową. Przepisy określają, że zachowana musi być właśnie ta kolejność, jednak nie precyzują, ile minut musi jechać kierowca przed pierwszą częścią przerwy.

czytaj więcej »

  Zdarza się, że zatrudniony u Ciebie kierowca wykonuje także (regularnie lub od czasu do czasu) przewozy na rzecz innych przedsiębiorstw. Jak w takiej sytuacji powinieneś sczytywać dane z jego karty do tachografu, żeby nie narazić się organom kontrolnym?

czytaj więcej »

Przekroczenie dozwolonej prędkości widać w zapisach tachografu, jak na dłoni, jednak nie zawsze inspektor lub policjant zechcą to wykorzystać. Są jednak dwie sytuacje, kiedy na pewno to zrobią, a kierowca dostanie zapłaci słoną karę.

czytaj więcej »

Bardzo wydłużył się czas oczekiwania na złożenie wniosku oraz na wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Jeśli chcesz się ubiegać o zezwolenie, przygotuj wniosek jak najszybciej.

czytaj więcej »

Komisja Europejska określiła, jakie wymagania mają spełniać inteligentne tachografy oraz jak trzeba je będzie użytkować. Urządzenia zgodne z nowymi wymogami będą obowiązkowo montowane we wszystkich nowych pojazdach od 15 czerwca 2019 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. maksymalne stawki podatku od środków transportu wzrosną o średnio 1,9%. Sprawdź, ile możesz zapłacić.

czytaj więcej »

Stawka minimalnego wynagrodzenia dla etatowych pracowników w 2018 roku będzie równa 2.100 zł. Podwyższona zostanie też stawka godzinowa dla zleceniobiorców – do 13,70 zł.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia nowo powstałe firmy będą mogły opłacać preferencyjną, niższą składkę na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze trzy lata od rozpoczęcia działalności. Teraz są to dwa lata.  

czytaj więcej »

Wielu pracodawców chętnie ustala dla kierowców ryczałty za godziny nadliczbowe i zaliczki za dyżury – dzięki temu rozliczenia są dużo prostsze. Możesz tak zrobić, nawet jeśli chcesz część nadgodzin i dyżurów rekompensować czasem wolnym. Jak?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji CMR opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy kontrahent zgłosi Ci zastrzeżenia. Ile ma na to czasu?

czytaj więcej »

wiper-pixel