WYDANIE ONLINE

Wszystko wskazuje na to, że nowelizowana ustawa o transporcie, a co za tym idzie – również nowy taryfikator kar, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Czy sprawdziłeś, co się kryje w nowych załącznikach? Jeśli nie, to zobacz, na co szczególnie uważać, żeby nie mieć nieprzyjemnej niespodzianki być może już podczas pierwszej kontroli ITD w nowym roku.

czytaj więcej »

Zdaniem Sądu Najwyższego kierowcy zatrudnionemu w sektorze prywatnym wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracującemu w „budżetówce”. Jednak tylko wtedy, gdy taki zapis znajdzie się w dokumentacji.

czytaj więcej »

Zniesiony ma być górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie nalicza się składek. Jednak niewykluczone, że na skutek tej zmiany od wszystkich diet i ryczałtów za delegacje trzeba będzie płacić składki.

czytaj więcej »

Ministerstwo finansów doprecyzowało, na jakich zasadach przewoźnikom odbierane będą licencje za przyłapanie na używaniu nielegalnego paliwa. Inspektorzy PIP i ITD, funkcjonariusze policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej oraz upoważnieni pracownicy zarządców dróg będą mogli dokonać kontroli każdego pojazdu pod kątem używania paliwa pochodzącego z legalnego źródła.

czytaj więcej »

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiedział, że od listopada 2018 r. ITD przejmie od firmy Kapsch w zarządzanie elektroniczny system poboru opłat drogowych.

czytaj więcej »

Nie będzie zmian w publicznym transporcie zbiorowym, które były zapowiadane na 1 stycznia 2018 r., a wcześniej na 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że jeszcze przez rok będą obowiązywać dotychczasowe zasady: przewoźnicy nie stracą zezwoleń, a stosowane obecnie ulgi ustawowe nadal pozostaną ważne.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą musieli prowadzić elektroniczną ewidencję VAT i przesyłają jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

czytaj więcej »

Zakończyły się prace nad projektem nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt, który wróży polskim firmom transportowym olbrzymie problemy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. kary za nieopłacenie w terminie OC będą wyższe. Są bowiem powiązane ze stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę, która została podniesiona. Ile wyniosą kary?

czytaj więcej »

Termin na opłacenie mandatu karnego zaocznego zostanie wydłużony z 7 do 14 dni. Tego rodzaju mandaty są wystawiane np. za nieprawidłowe parkowanie czy za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia w Rosji wzrosną kary za nieuiszczenie opłaty drogowej w systemie Platon. Za przejazd bez opłaty po drogach objętych systemem opłat drogowych Platon będzie groziła kara w wysokości 20.000 rubli, a więc ok. 1.300 zł.

czytaj więcej »

Od początku listopada przewozy ponadgabarytowe w Niemczech są pilotowane przez firmy prywatne. Jest to próbny program, który ma potrwać przez rok. Dotychczas za pilotowanie tego typu przewozów odpowiedzialna była policja, jednak z uwagi na ich rosnącą liczbę przestanie się tym zajmować.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy nie będą już opłacać składek ZUS na kilka oddzielnych rachunków, tylko na jedno, nowe konto. Niestety, nie będą już mogli decydować, którą należność uregulują w pierwszej kolejności.

czytaj więcej »

Brytyjczycy chcą, aby kierowca, który spowodował wypadek z powodu przekroczenia prędkości, ścigania się z innymi kierowcami lub używania telefonu komórkowego, mógł dostać nawet karę dożywocia.

czytaj więcej »

Przypominamy, że Francja planuje od 1 stycznia 2018 r. wprowadzić opłaty za każdego kierowcę delegowanego na teren tego kraju.

czytaj więcej »

Do belgijskiej sieci dróg płatnych zostanie włączonych 150 kilometrów kolejnych dróg, głównie prowincjonalnych. Opłaty zaczną obowiązywać na tych odcinkach dróg od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Transportu przedstawiła informacje dotyczące postępu prac nad Pakietem Mobilności. Państwa Unii Europejskiej uzgadniają nowe wymogi dotyczące siedzib firm transportowych i odpoczynków tygodniowych.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają pozostawiania karty w tachografie na wiele dni, więc kierowca nie musi codziennie jej wkładać i wyjmować. Powinien tylko pamiętać, że w takiej sytuacji trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, inaczej można dostać wysoką karę.

czytaj więcej »

Francja ustaliła nowe stawki minimalne dla kierowców. Obowiązują również polskich kierowców, którzy wykonują przewozy na terenie tego kraju. Sprawdź, ile musi wynosić wynagrodzenie Twojego kierowcy, żeby nie zakwestionowały go służby kontrolne.

czytaj więcej »

Kierowcy ciężarówek i autobusów powinni przeprowadzać badania lekarskie w zakresie i w terminach przewidzianych w ustawie o transporcie. Jest tylko jedna sytuacja, gdy muszą zrobić badania na podstawie Kodeksu pracy. Czy wiesz, jaka?

czytaj więcej »

Nawet jeżeli oczekiwanie na załadunek albo rozładunek trwa dużo dłużej niż było to planowane, kierowca nie może z tego powodu skrócić odpoczynku i ratować się opisem na wykresówce lub wydruku. To nie jest odstępstwo od przepisów przewidziane w art. 12 rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania, jeżeli kierowca spowoduje wypadek, ponieważ dopuścił się niedbalstwa. Takim niedbalstwem może być schylenie się po telefon.

czytaj więcej »

Polska dostała na 2018 rok 230 tysięcy zezwoleń na przewozy drogowe do Rosji, a Rosja tyle samo zezwoleń na przewozy do Polski.

czytaj więcej »

Nie wwoź paralizatora do Wielkiej Brytanii, za jego posiadanie można tam trafić do więzienia nawet na 5 lat. Przekonał się o tym niedawno polski kierowca ciężarówki, który woził paralizator w kabinie, żeby móc się w razie potrzeby obronić przed imigrantami. Policja zobaczyła urządzenie podczas rutynowej kontroli tachografu.

czytaj więcej »

W Portugalii za przewóz drewnianych palet, które nie przeszły obróbki fitosanitarnej ISPM FAO nr 15, grozi kara od 10.000 do nawet 44.000 euro.

czytaj więcej »

Nowe przepisy związane z akcjami ratunkowymi na drodze i korzystaniem przez kierowców z urządzeń mobilnych obowiązują w Niemczech od 19 października 2017 r. Uważaj szczególnie na nowe wymogi dotyczące nawigacji.

czytaj więcej »

Wielkość kontyngentu określono w takiej samej wysokości (200 000 sztuk) dla obu krajów. Zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych ładunków z danego roku zachowają ważność do 31 stycznia następnego roku.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą transport osób z różnych miejsc początkowych do stałego miejsca docelowego, np. lotniska czy centrum konferencyjnego. Jak powinno się zakwalifikować taki rodzaj przewozów, skoro nie można wyznaczyć stałej trasy autobusów, stałych godzin odjazdu ani stałych przystanków?

czytaj więcej »

W maju przyszłego roku zmienią się przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym nie będzie już możliwe zwolnienie pracownika z powodu przewinień wykrytych za pomocą kamer monitoringu.

czytaj więcej »

Niemiecka inspekcja drogowa BAG poinformowała, jakie dokładnie procedury stosuje przy kontrolowaniu, czy kierowcy odbywają regularne odpoczynki tygodniowe w kabinach. Sprawdź, czego masz się trzymać, żeby nie płacić kar.

czytaj więcej »

Szef DVSA, brytyjskiej służby kontrolnej, wyjaśnił, że kary za spędzanie odpoczynku regularnego w kabinie będą nakładane na kierowców tylko w niektórych sytuacjach. Czego musisz się wystrzegać?

czytaj więcej »

wiper-pixel