WYDANIE ONLINE

W nowym taryfikatorze kar, nad którym pracuje Sejm, będzie mnóstwo zmian, jeśli chodzi o kary za przekroczenia związane z czasem pracy kierowcy. Sprawdź, jakie sankcje będą groziły kierowcom oraz osobom zarządzającym transportem.

czytaj więcej »

Badania pojazdów zlecone przez ITD będą się odbywać w stacjach prowadzonych przez państwowy Transportowy Dozór Techniczny. Tam też będą kierowane samochody, które nie przeszły badań  technicznych, na powtórne badanie.

czytaj więcej »

W Polsce pojawią się strefy czystego transportu, do których będą mogły wjechać tylko pojazdy napędzane energią elektryczną lub gazem ziemnym. Ponadto właściciele tych pojazdów nie będą musieli płacić za parkowanie.

czytaj więcej »

Pojazdy służące do transportu odpadów muszą być odpowiednio oznakowane, a kierowca ma obowiązek przedstawić kontrolującym dokument potwierdzający, jakiego rodzaju odpady przewozi. Takie zasady obowiązują od 24 stycznia.

czytaj więcej »

Przepisy nazywane „Konstytucją Biznesu” mają ułatwić życie małym i średnim przedsiębiorcom. Jednak wygląda na to, że firmy transportowe za bardzo na nich nie skorzystają. Co przewidują uchwalone właśnie regulacje?

czytaj więcej »

Rząd w Luksemburgu zawiesił obowiązki przewoźników związane z delegowaniem kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe lub kabotaż na terenie tego kraju. W związku z tym nie musisz już zgłaszać delegowanego kierowcy ani przekazywać do rejestru dokumentów potwierdzających jego pensję i czas pracy. Nie będą też prowadzone kontrole kierowców w zakresie delegowania. Dotyczy to zarówno przewozów towarów, jak i pasażerów. Taką informację podała na swojej stronie luksemburska Inspekcja Pracy i Górnictwa.

czytaj więcej »

W Komisji Europejskiej trwają prace nad utworzeniem Europejskiego Urząd Pracy. Nowy urząd ma odpowiadać za zapewnienie uczciwości na rynku pracy w całej Unii i ujednolicenie tego rynku. Będzie też przeprowadzał kontrole i karał za naruszenia przepisów unijnych dotyczących pracowników mobilnych, w tym kierowców. Nowy urząd miałby też przeprowadzać transgraniczne kontrole przepływu pracowników pomiędzy krajami UE. Wprowadzony ma być też europejski numer ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Osoby z całkowitym albo częściowym ubytkiem słuchu będą mogły otrzymać prawo jazdy wszystkich kategorii poza kategorią D1 i D2. Nie będzie więc przeciwwskazań, aby prowadziły ciężarówki.

czytaj więcej »

Duńskie władze planują wprowadzenie zakazu spędzania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinach pojazdów. Planują też ustawienie na parkingach znaków zakazujących postoju dłużej niż przez 24 godziny.

czytaj więcej »

Kierowca ciężarówki o DMC powyżej 3,5 tony ma prawo do wcześniejszej emerytury, nawet jeśli w związku z przewozem wykonywał też czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora. Uznaje się, że pracował w szczególnych warunkach.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie nowych przepisów przewoźnik dostanie rentowną linię tylko pod warunkiem, że weźmie też nierentowną. Większą szansę na wygranie przetargu będą miały firmy, które w ostatnim czasie wykonywały przewozy na danym terenie i mają tam siedzibę.

czytaj więcej »

Jeśli jeździsz do Niemiec, musisz przygotować się na wyższe koszty i zmiany w systemie opłat drogowych. Opłaty obejmą wszystkie drogi federalne, zmienione zostaną zasady dokonywania opłat, a stawki opłat wzrosną.

czytaj więcej »

Prawdziwość zaświadczenia A1 może podważyć tylko instytucja, która to zaświadczenie wydała.  Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Władze Niemiec czy Francji nie mają więc prawa podważyć polskiego zaświadczenia.

czytaj więcej »

Czeskie ministerstwo pracy wyjaśniło, którym kierowcom należy dać w trasę przetłumaczoną na język czeski umowę o pracę. Zależy to od miejsca, w którym ma siedzibę firma zlecająca przewóz.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują, jak powinna wyglądać ewidencja nieobecności kierowcy w pracy. Jednak określają, co musi się z niej znaleźć. Jak wypełniać ten obowiązek, żeby nie dodawać sobie zbyt wiele pracy?

czytaj więcej »

Wielu pracodawców ustala dla kierowców stałe ryczałty za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych. Musisz jednak pamiętać, że nie wolno tego robić w przypadku wynagrodzenia za dyżur. Co na to przepisy?

czytaj więcej »

Nawet jeśli kierowca będzie stał przez 48 godzin, ale spędzi ten czas w kabinie, on sam i jego firma mogą zapłacić sporą karę. Sprawdź, jak podchodzą do tego inspektorzy ITD i służby kontrolne za granicą. 

czytaj więcej »

Inspektorzy ITD nie mogą pomijać przy wydawaniu decyzji o karze dokumentów, które zostały dostarczone już po kontroli w przedsiębiorstwie. Byłoby to zatajenie dowodów ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Tak orzekł WSA w niedawnym wyroku.

czytaj więcej »

Od lutego już w całej Polsce można opłacić mandat kartą lub telefonem. Radiowozy zostały wyposażone w 2 tysiące terminali do obsługi płatności z użyciem kart płatniczych i BLIKA.

czytaj więcej »

Już niedługo na opłacenie mandatów zaocznych będziemy mieli 14 dni, a nie 7, jak obecnie.

czytaj więcej »

Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym nie będzie można odebrać prawa jazdy, jeśli kierowca działał w stanie wyższej konieczności. Ponadto starosta będzie miał dużo mniej czasu na decyzję.

czytaj więcej »

wiper-pixel