WYDANIE ONLINE

Wreszcie zapadła decyzja, od kiedy zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o transporcie, a także jaki będzie ostateczny kształt projektu. W ostatecznym projekcie dokonano jeszcze kilku zmian, m.in. zrezygnowano z limitu kar dla kierowców i z nadania PIP takich uprawnień, jakie ma ITD.

czytaj więcej »

Czeski kierowca dostanie wyrównanie za dwa lata, podczas których pracodawca wypłacał mu pensję niższą niż stawki przewidziane w MiLoG. Niemieckie i czeskie firmy transportowe obawiają się następnych pozwów od kierowców.

czytaj więcej »

Od 1 marca br. Główny Inspektor Transportu Drogowego rozpatruje wnioski o wydanie świadectwa kierowcy według nowych kryteriów. Zmiany dokonano, ponieważ podczas kontroli inspektorzy wykrywają wiele nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Od 28 lutego zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra infrastruktury, regulujące   mocowanie ładunków, które zapowiadaliśmy w jednym z ostatnich numerów. Podano w nim szczegółowe wytyczne, jak należy mocować ładunek na ciężarówkach i mniejszych samochodach.

czytaj więcej »

W baku ciężarówki można będzie wwieźć do Polski z Rosji, Ukrainy i Białorusi tylko 200 litrów paliwa. Jeśli wwieziesz więcej, zapłacisz akcyzę od nadwyżki. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

czytaj więcej »

Już niedługo we Francji zaostrzone mają być kontrole związane z delegowaniem pracowników. Francuzi zapowiadają wyższe kary i częstsze kontrole, prowadzone przez kilka służb naraz.

czytaj więcej »

Autobusy, które wjadą na teren, gdzie mają się odbywać mistrzostwa świata w piłce nożnej, muszą być podpięte do specjalnego systemu nawigacji. Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić.

czytaj więcej »

Wzrosły stawki wynagrodzenia minimalnego dla kierowców pracujących we Włoszech. W nowych przepisach przewidziano też inny podział kierowców na grupy niż do tej pory. Od grupy zależy wysokość stawki.

czytaj więcej »

Dyrektywa o pracownikach delegowanych nie będzie obejmowała polskich kierowców. Transport drogowy ma zostać wyłączony spod tych regulacji, a kwestie związane z delegowaniem kierowców będą podlegały odrębnym przepisom.

czytaj więcej »

Kierowcy często zapominają, że oprócz odpoczynku regularnego i skróconego istnieje jeszcze jedna forma odbierania odpoczynku dziennego. Jest to odpoczynek dzielony, który pozwala na zrobienie krótkiej pauzy, nawet gdy skrócenie odpoczynku jest już niedozwolone.

czytaj więcej »

Nawet jeśli przekroczysz 9 godzin o 5 minut, inspektor policzy to jako 10 godzin jazdy. W związku z tym zanim przedłużysz jazdę do 10 godzin, sprawdź, ile razy jechałeś więcej niż 9 godzin w ostatnim tygodniu. Z tachografem cyfrowym jest łatwiej, bo nie wszystko zlicza.

czytaj więcej »

W wielu państwach członkowskich za odpoczynek regularny w kabinie ciężarówki można dostać wysokie kary. Zdarza się jednak, że naruszenie to nie wynika z zaniedbania kierowca=y, tylko z opóźnienia w rozładunku. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Niektórzy kierowcy w trakcie dnia pracy robią więcej przerw niż wymagają przepisy. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy obsługują wielu odbiorców, np. rozwożą towar do sklepów. Czy taki schemat pracy może spowodować, że kierowca albo firma będą narażeni na kary?

czytaj więcej »

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejny wyrok w sprawie zaświadczeń A1. Tym razem niekorzystny dla Polaków. Orzekł, że w niektórych sytuacjach państwo, do którego jedzie pracownik delegowany, może podważyć wydane dla niego zaświadczenie.

czytaj więcej »

W przypadku kierowców można zamiast wynagrodzenia za nadgodziny oraz za pracę w nocy płacić ryczałt. Jeśli tak zrobisz, nie musisz zaznaczać w ewidencji godzin pracy, wystarczą dni.

czytaj więcej »

Kierowca nie musi używać tachografu w pojeździe pomocy drogowej, jeśli trasa wynosi mniej niż 100 km od miejsca docelowego. Liczy się dokładny adres, a nie samo miasto. I powód wykonywania przewozu.

czytaj więcej »

Przepisy unijne nie przewidują żadnego dokumentu licencyjnego dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy na potrzebny własne. Jednak w polskich przepisach wymagane jest zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne.

czytaj więcej »

To, czy kierowca musi mieć przy sobie wypis z licencji albo czy ma się stosować do norm czasu pracy kierowców, zależy od zapisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. A konkretnie od tego, czy jest on przystosowany do przewozy rzeczy lub osób.

czytaj więcej »

Od 5 marca 2018 r. brytyjska służba kontrolna (DVSA) ma prawo nakładać na drodze mandaty za wykroczenia popełnione w ciągu ostatnich 28 dni. Może ukarać kierowcę za maksymalnie pięć wykroczeń i nałożyć karę do 1.500 funtów, czyli pięć razy po 300 funtów. Gdy kontrolerzy wykryją podczas kontroli więcej niż pięć naruszeń, sprawa zostanie skierowana do sądu. Jeśli ukarany zostanie kierowca z zagranicy, musi zapłacić grzywnę na miejscu kontroli, inaczej pojazd będzie zatrzymany do czasu zapłaty kary.

czytaj więcej »

Pojawiły się pierwsze kary za spędzenie regularnego odpoczynku w kabinie w innym kraju. Belgijskie służby nałożyły karę za odpoczynek spędzony w Niemczech, a francuskie za pauzę w Hiszpanii.

czytaj więcej »

wiper-pixel