WYDANIE ONLINE

Wprowadzone będą nowe zasady dotyczące wydawania kart do tachografów oraz limity opłat za ich wydanie. Zmiany obejmą też kontrolowanie tachografów przez ITD i kary dla kierowców związane z kartami do tachografów.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca dotychczas obowiązujący taryfikator kar dla zarządzających transportem (załącznik nr 2 do ustawy o transporcie) przestanie obowiązywać. Zastąpi go nowy załącznik nr 4. Mamy dla Ciebie zestawienie obu taryfikatorów – sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Transportu Drogowego podał współczynnik ryzyka na ren rok. Jest to wskaźnik, za pomocą którego ITD typuje firmy do kontroli. Sprawdź, czy grozi Ci kontrola.

czytaj więcej »

Wożenie ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia, że mamy opłacone OC, nie będzie już konieczne. Służby kontrolne będą mogły sprawdzić, czy je mamy, w systemie elektronicznym CEP.

czytaj więcej »

Inspekcja Transportu Drogowego zacznie kontrolować pojazdy na drogach również w nocy. Nie będzie już nadzorować fotoradarów, za to przejmie zarządzanie systemem viaTOLL.

czytaj więcej »

Możemy się spodziewać wzrostu stawek ubezpieczeń OC. Taki skutek ma mieć niedawna uchwała Sądu Najwyższego o wypłacaniu odszkodowań rodzinom ofiar wypadków.

czytaj więcej »

Sejm przegłosował zmianę przepisów, która umożliwi niesłyszącym uzyskanie prawa jazdy kategorii C1 oraz C. Jakie dodatkowe warunki będą musieli spełnić, żeby prowadzić ciężarówkę?

czytaj więcej »

Już niedługo przy naszych drogach staną nowe znaki, sygnalizujące początek i koniec strefy ekologicznej. Za wjazd do strefy samochodem napędzanym benzyną albo dieslem będzie groził mandat w wysokości do 500 zł.

czytaj więcej »

W przepisach określony będzie maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego. Na pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne będą nałożone dodatkowe obowiązki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. za ciężarówki o napędzie elektrycznym nie trzeba będzie w Niemczech płacić opłat drogowych. Niemieckie ministerstwo transportu chce wprowadzić takie zasady po to, aby zachęcić przedsiębiorców do kupowania i brania w leasing elektrycznych pojazdów. Według wyliczeń ministerstwa na każdej ciężarówce przedsiębiorca mógłby rocznie zaoszczędzić na opłatach drogowych do 5 tys. euro. Oczywiście jednak ciężarówki elektryczne są dobrym rozwiązaniem wyłącznie dla tych firm, które obsługują stosunkowo krótkie trasy, ponieważ pojazdy te wymagają częstego ładowania.

czytaj więcej »

ZUS nie może odmówić wydania zaświadczenia A1 tylko dlatego, że przedsiębiorca uzyskuje w Polsce mniej niż 25% swoich obrotów. Ważne są też inne kryteria, m.in. liczba zatrudnionych pracowników czy adres siedziby.

czytaj więcej »

Od 1 lipca w Danii wprowadzony ma być zakaz parkowania na parkingach przy autostradach na dłużej niż 25 godzin. Ma to spowodować, żeby kierowcy nie spędzali 45-godzinnych regularnych odpoczynków tygodniowych na tego rodzaju parkingach.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku mikroprzedsiębiorcy zarabiający do 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego będą płacić niższy ZUS, proporcjonalny do przychodu. Skorzystają więc samozatrudnieni kierowcy, prowadzący własną działalność.

czytaj więcej »

Często pracodawcy zwalniają pracowników, którzy odchodzą z pracy, z wykonywania obowiązków. Jednak pamiętaj, że w takie sytuacji nadal musisz wypłacać takiej osobie  pensję ze wszystkimi składnikami, również z premiami.

czytaj więcej »

Szósty dzień tygodnia pracy kierowcy to okres, kiedy najłatwiej „zarobić” na karę od ITD. Tego dnia łatwo o przekroczenia norm, ponieważ kierowca zbliża się do limitów wyznaczonych dla tygodnia i dwóch tygodni. O czym jeszcze musi pamiętać?

czytaj więcej »

W ewidencji nieobecności kierowcy ewidencjonuje się dane, które na potrzeby kontroli drogowej są poświadczane zaświadczeniami o nieprowadzeniu pojazdu, wystawianymi kierowcom. Jednak odnotowuje się w niej tylko przerwy obejmujące co najmniej dobę.

czytaj więcej »

Cząstkowe świadectwa pracy oraz żądania wydania cząstkowego świadectwa pracy należy przechowywać w części C akt osobowych. Takie świadectwa wydaje się wyłącznie na wniosek pracownika.

czytaj więcej »

Ciągle są kierowcy, którzy nie umieją obsługiwać tachografu, jak należy, to znaczy ustawiać selektora tak, aby tachograf rejestrował także inne prace i dyspozycyjność, a nie tylko jazdę i odpoczynek. Jednak to nie znaczy, że pracodawca może naliczyć wynagrodzenie według takich błędnych zapisów.

czytaj więcej »

Pracownika, który nie wypełnił swoich zadań, jak należy, możesz ukarać nie tylko karą porządkową, a więc upomnieniem czy naganą. Możesz też mu nie wypłacić premii albo jej części.

czytaj więcej »

Czas, kiedy kierowca jedzie w załodze jako zmiennik, ale nie kieruje pojazdem, jest dyżurem. Jednak nie można tych okresów wynagrodzić czasem wolnym, jak innych rodzajów dyżuru. Trzeba zapłacić wynagrodzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel