WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o transporcie oraz nowa ustawa o tachografach miały wejść w życie 1 czerwca. Jednak nie wejdą, ponieważ Sejm nie przegłosował ich w terminie. Masz więc jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować do zmian.

czytaj więcej »

Za brak ważnej karty grożą wysokie kary, które w dodatku już niedługo zostaną znacznie zaostrzone. Lepiej więc sprawdź, na ile dni przed utratą ważności karty trzeba wystąpić o kolejną i jakich procedur musisz przy tym dopełnić.

czytaj więcej »

Od 2 maja 2018 r. ZUS zaczął wydawać zaświadczenia A1 według nowej procedury. Teraz takie same zasady będą obowiązywać we wszystkich oddziałach ZUS. Zobacz, co musisz zrobić, żeby dostać zaświadczenie.

czytaj więcej »

Lista zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy zostanie rozszerzona. Dopisany do niej będzie m.in. zawód kierowcy samochodów ciężarowych, więc firmy transportowe będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury.

czytaj więcej »

Na liście towarów monitorowanych już niedługo znajdą się nowe produkty. Będą to bibułki oraz taśmy do skręcania papierosów, a także towary zawierające alkohol etylowy.

czytaj więcej »

Francuska inspekcja pracy zapowiedziała prowadzenie kontroli czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t. Kara za brak książki kontroli w samochodzie może wynieść od 90 do nawet 750 euro.

czytaj więcej »

Lekarze będą mieli obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej dopiero od 1 grudnia tego roku, a nie od 1 lipca, jak pierwotnie planowano. W związku z tym aż do 30 listopada, tak jak obecnie, możliwe będzie wystawianie zwolnień w obu formach – elektronicznej i na papierze, na drukach ZUS ZLA. Wycofanie papierowych zwolnień już 1 lipca oprotestowali lekarze. Ich zdaniem prace nad aplikacją testową do obsługi elektronicznych zwolnień rozpoczęły się zbyt późno, co powoduje, że na wdrożenie tego oprogramowania w placówkach leczniczych zostało zbyt mało czasu.

czytaj więcej »

Przypominamy, że niemiecki system płatnych dróg Toll Collect obejmie od lipca wszystkie drogi federalne. Są to drogi oznaczone czarnymi cyframi na żółtym tle. Czy w związku z tym musisz  zmieniać urządzenie pokładowe?

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury określiło wzory nalepek dla pojazdów dopuszczonych do jazdy w strefach czystego transportu. Ceny nalepek ustalą gminy. Od kiedy mają obowiązywać nalepki?

czytaj więcej »

Kierowca, który utknie na przejeździe, będzie mógł zgłosić na 112 numer przejazdu. Dzięki temu szybko zostanie zlokalizowany przez służby, które wstrzymają ruch pociągów. Numery będą podane na żółtej nalepce, naklejonej na szlabanie lub krzyżu Św. Andrzeja.

czytaj więcej »

Ministerstwo do spraw oszustw socjalnych w Belgii chce walczyć z nieuczciwymi przewoźnikami, wykorzystując dane uzyskane z systemu opłat drogowych Viapass. Co będzie sprawdzać?

czytaj więcej »

Hiszpania będzie kolejnym krajem, w którym spędzanie tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie będzie zabronione. Kary będą płacić kierowcy, jednak wysokość sankcji nie została na razie podana.

czytaj więcej »

Od 1 lipca władze Szwecji chcą wydłużyć okres, na który policja blokuje ciężarówki za złamanie przepisów transportowych. Żeby odblokować samochód wcześniej, trzeba od razu zapłacić karę.

czytaj więcej »

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Włoszech wydało wytyczne, które przyznają służbom kontrolnym prawo do nakładania kar za odbiór 45-godzinnych odpoczynków w kabinie pojazdu. Ile wynoszą kary?

czytaj więcej »

Władze Austrii poinformowały, że na terenie tego kraju regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu jest zabroniony. Jaka kara za to grozi?

czytaj więcej »

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy o mycie, w którym określono nowe, wyższe stawki opłat drogowych. Jeśli w trakcie prac nad ustawą nie zostaną zmienione, firmy transportowe czeka duży wzrost kosztów.

czytaj więcej »

GITD poinformował, że od 1 czerwca maksymalny termin ważności świadectwa będzie wynosił 5 lat i ma być podawany w świadectwie. GITD przypomina też, że warunki wymagane przy wydawaniu świadectwa muszą być spełnione przez cały czas jego używania. Dotyczy to również warunku, którym jest legalne zatrudnienie.

czytaj więcej »

Kierowca, który jeździ pojazdem z tachografem, ma prawo nie tylko do przerw w jeździe, ale także do przerw w pracy, tak jak każdy inny pracownik. Odbieranie tych przerw kontrolują ITD oraz PIP i za ich brak nakładają słone kary.

czytaj więcej »

Zasady związane z pracą kierowców są zapisywane w firmach transportowych w różnych dokumentach – układach zbiorowych, obwieszczeniach, regulaminach wynagradzania czy wreszcie w poszczególnych umowach o pracę. Gdzie najkorzystniej będzie ująć zasady wypłacania diet i ryczałtów za noclegi oraz za pracę nocną i nadliczbową?

czytaj więcej »

Już niedługo kary za przeładowanie będą o wiele wyższe, ponieważ do taryfikatorów z ustawy o transporcie zostaną dodane nowe sankcje za przekroczenie wagi pojazdów. Zobacz, co możesz zrobić, żeby ich uniknąć.

czytaj więcej »

Ustalenie, ile dni urlopu można udzielić kierowcy wykonującemu przewozy towarów albo okazjonalne przewozy osób, jest bardzo trudne, ponieważ nie tworzy się dla nich grafików. Jak więc to zrobić?

czytaj więcej »

Kupiłeś nowy pojazd, zgłosiłeś go do licencji, ale nie dostałeś jeszcze wypisu. Czy możesz go wysłać w trasę z wypisem z innego pojazdu, czy musisz poczekać, aż będziesz miał wypis? Jak to załatwić, żeby nie dostać kary od ITD?

czytaj więcej »

Na samochodzie przeznaczonym do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą nie wolno umieszczać logo swojej firmy ani adresu strony internetowej. Jest to naruszenie, za które grozi 8.000 zł kary.

czytaj więcej »

wiper-pixel