WYDANIE ONLINE

W nowej ustawie o transporcie podwyższono limit przewidziany dla łącznej sumy kar nakładanych podczas kontroli drogowej na firmy przewozowe. Zmieniono też procedurę nakładania kar na zarządzających transportem.

czytaj więcej »

Zacznijmy od naruszenia, za które na pewno masowo posypią się kary od razu po wejściu w życie nowych przepisów – przekroczenia czasu jazdy bez przerwy. Dlaczego tak łatwo będzie przez to wpaść?

czytaj więcej »

W znowelizowanej ustawie o transporcie do każdego naruszenia będzie przypisana nie tylko kara, ale też waga. Naruszenia oznaczone NN, BPN i PN będą trafiały do rejestru KREPTD. Przy czym naruszenia kierowców będą szły „na konto” przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Do tej pory taryfikatory przewidywały tylko trzy sankcje za naruszenia czasu pracy kierowców: za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, nieudzielnie przerwy oraz nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. Teraz to się zmieni.

czytaj więcej »

Zdecydowanie najwięcej nowych kar w zmienionym taryfikatorze to właśnie kary za naruszenie przepisów o stosowaniu tachografów. Jest ich o około 30% więcej. Jakie kary dodano do taryfikatora?

czytaj więcej »

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, za przeciążenie pojazdu lub przekroczenie dopuszczalnej szerokości bądź długości pojazdu albo zespołu pojazdów firma poniesie dwie kary. Ile możesz zapłacić i za co dokładnie będą nakładane nowe sankcje?

czytaj więcej »

Do tej pory za stan techniczny pojazdu odpowiadał wyłącznie kierowca – na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń. Teraz to się zmieni. Karę za usterki techniczne wykryte w pojeździe podczas kontroli zapłacą też zarządzający transportem i firma.

czytaj więcej »

W karach związanych z dokumentacją czeka nas kilka bardzo ważnych zmian. Przede wszystkim w taryfikatorze pojawi się kara dla firmy za niewyposażenie kierowcy w dokumenty na drogę. Ale to nie koniec, najwięcej zmian jest w sankcjach związanych z przechowywaniem dokumentów.

czytaj więcej »

Za naruszenia związane z przewozami osób w większości odpowiada firma transportowa, tylko za niektóre z nich – kierowca. Zarządzający nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Co się zmieni w karach dla firm?

czytaj więcej »

Taryfikator kar nakładanych na zarządzających transportem zmienił się diametralnie. Zmodyfikowano zasady nakładania kar oraz zróżnicowano odpowiedzialność za naruszenia norm czasu pracy kierowców w zależności od rodzaju naruszenia.

czytaj więcej »

Najmniej zmiany w taryfikatorze kar odczują kierowcy, ponieważ w ich przypadku sankcje, poza pewnymi wyjątkami, zostały zmniejszone.

czytaj więcej »

Taryfikatory zawierają mnóstwo zmian, więc łatwo się w tym pogubić i o czymś zapomnieć. Jednak dla własnego bezpieczeństwa warto wiedzieć, które z nowych przepisów mogą być dla Ciebie szczególnie groźne, a więc na co wyjątkowo powinieneś uważać.

czytaj więcej »

wiper-pixel