WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy ustawy o transporcie i ustawy o tachografach już zaczęły obowiązywać. Inspekcja Transportu Drogowego stosuje nowe taryfikatory kar, a przedsiębiorcy transportowi, kierowcy i osoby zarządzające transportem mają nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wśród licznych zmian wprowadza również nowe wymagania dla przewoźników w transporcie multimodalnym. A także wysokie kary za ich niedopełnienie.

czytaj więcej »

Dostępna jest już aplikacja SENT GEO. Od 1 października 2018 r. jej posiadanie będzie obowiązkowe dla przewoźników, którzy przewożą towary wymagające monitorowania i nie mają zewnętrznego systemu lokalizacji.

czytaj więcej »

Od 29 sierpnia obowiązują dwa nowe znaki drogowe, które zapowiadaliśmy w numerze 123. Sygnalizują początek i koniec strefy ekologicznej. Do tak oznaczonej strefy wjechać mogą wyłącznie pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi.

czytaj więcej »

Od 1 października klienci zawierający umowy ubezpieczenia będą lepiej chronieni. Muszą otrzymywać informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, niewprowadzający w błąd. 

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z urzędu. Po czym możesz rozpoznać prawdziwego kontrolera?

czytaj więcej »

Zdaniem holenderskiego sądu kierowcy zatrudnieni w Polsce, wykonujący pracę w Holandii, muszą otrzymać takie same wynagrodzenia, jak ich holenderscy koledzy. Podlegają też holenderskiemu prawu pracy.

czytaj więcej »

Sprawdzane będą stany liczników nie tylko samochodów sprowadzanych „na kołach”, lecz także holowanych i tych przewożonych na lawetach jako ładunek. W ten sposób ministerstwo sprawiedliwości chce walczyć z procederem cofania liczników.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2018 r. trzeba będzie zwiększyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej wyliczanej dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym – do 620 zł. A to dlatego, że do takiej właśnie kwoty wzrośniespecjalny zasiłek opiekuńczy, który jest bazą do obliczania tej składki.

czytaj więcej »

Od 1 października 2018 r. e-zwolnienia lekarskie będzie mógł wystawiać w imieniu lekarza i lekarza dentysty asystent medyczny. Ma to odciążyć lekarzy i skłonić kolejne osoby do stosowania zwolnień w formie elektronicznej, a nie papierowej.

czytaj więcej »

Organ, który prowadzi postępowanie w sprawie nałożenia na przewoźnika kary za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów, powinien zawsze sprawdzić, czy nie ma przesłanek uzasadniających odstąpienie od kary.

czytaj więcej »

Ministerstwo infrastruktury rozważa wprowadzenie nowej formy płatności na drogach należących do systemu viaTOLL. Jest to AmberGo, płatność za pomocą aplikacji w telefonie.

czytaj więcej »

Od 5 września obowiązują nowe kary dla przewoźników transportujących odpady – ich wprowadzenie zapowiadaliśmy w poprzednich numerach. Każda z nowych sankcji wynosi 10.000 zł.

czytaj więcej »

Niemiecki rząd chce zwolnić z opłat drogowych ciężarówki z napędem hybrydowym, a więc z silnikiem spalinowym wspomaganym przez silnik elektryczny. Od kiedy ma obowiązywać zwolnienie?

czytaj więcej »

Rumuński rząd podjął decyzję, że umożliwi zwrot przewoźnikom międzynarodowym z krajów Unii Europejskiej części akcyzy zawartej w cenie paliwa zatankowanego w Rumunii. Jaką kwotę można odzyskać?

czytaj więcej »

Być może Skarb Państwa zwróci przewoźnikom kary za przejazd przeciążonymi pojazdami. Wszystko zależy od decyzji unijnego Trybunału Sprawiedliwości – TSUE w sprawie dopuszczalnej w Polsce nośności dróg.

czytaj więcej »

Stanieją paliwa LNG i CNG

czytaj więcej »

Przewoźnicy korzystający z własnych, dużych naziemnych zbiorników na paliwo nie dostają przedłużenia zgody na ich użytkowanie. Wszystko przez zmianę przepisów przeciwpożarowych.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców wykonuje na zmianę przewozy podlegające rozporządzeniu nr 561/2006 i takie, przy których nie trzeba używać tachografu. Jak w takich sytuacjach obliczyć termin na sczytanie danych?

czytaj więcej »

Kierowca w ciągu dwóch kolejnych tygodni musi wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe odpoczynki lub jeden regularny i jeden skrócony. Co jednak zrobić, gdy kierowcy wypadną z rzędu dwa odpoczynki krótsze niż 45 godzin?

czytaj więcej »

Pracodawcy mają prawo ustalić dla kierowców niższe kwoty diet i ryczałtów noclegowych niż te przewidziane w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Jaka powinna być treść tych postanowień, żeby były korzystne i bezpieczne dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zawiera kilka zmian związanych z tzw. dobrą reputacją przewoźników i zarządzających transportem. Z pewnością najgroźniejszą zmianą jest to, że za jedno naruszenie można będzie trafić do rejestru KREPTD podwójnie. Dlaczego?

czytaj więcej »

Kiedy kupujesz samochód, wszystko jedno – nowy czy używany – podczas przejazdu nim do siedziby firmy nie musisz mieć skalibrowanego tachografu ani rejestrować czasu jazdy. Chyba że jedziesz z ładunkiem lub po ładunek.

czytaj więcej »

Kierowca, który nie wyjechał w trasę od razu po przyjściu do pracy, powinien uważać, bo być może musi zrobić przerwę wcześniej niż po 4,5 godziny jazdy. Ponieważ w takiej sytuacji przerwa w jeździe nie zawsze zastąpi przerwę w pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel