WYDANIE ONLINE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Część zmienionych przepisów już zaczęła zobowiązywać.

czytaj więcej »

Jak już informowaliśmy, od 3 września ITD może nałożyć karę, jeśli kierowca pracował dłużej niż 10 godzin w dobie, w której praca wypadała w porze nocnej. Dostaliśmy od naszych Czytelników mnóstwo maili z pytaniami o te przepisy – nic dziwnego, są bardzo niejasne. Jak je interpretować?

czytaj więcej »

Następne towary zostały zwolnione z obowiązku zgłaszania do rejestru towarów, których przewóz jest monitorowany. Są to różnego rodzaju oleje i smary.

czytaj więcej »

Do formularza dokumentu zastępującego zgłoszenie do systemu SENT zostaną dodane nowe pola. Będzie trzeba w nie wpisać numer lokalizatora albo urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne pojazdu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrośnie o 150 zł, a stawka godzinowa o złotówkę. Wraz z pensją minimalną rosną wskaźniki płacowe, limity niektórych kar i składki ZUS dla najmniej zarabiających przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Warto dokładnie sprawdzić ciężarówkę kupioną z drugiej ręki. Jeżeli sprzedawca zainstalował w niej niedozwolone urządzenie, odpowiedzialność za nie poniesie nowy właściciel.

czytaj więcej »

Będzie więcej czasu na zapłacenie mandatu za przekroczenie dozwolonej prędkości, zarejestrowane przez fotoradar. Wyznaczona zostanie ponadto stała kwota, powyżej której wykroczenie staje się przestępstwem.

czytaj więcej »

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Co się zmieni i od kiedy?

czytaj więcej »

Od 1 października, tak jak zapowiadaliśmy, ruszył system, który umożliwia sprawdzenie dokumentów kierowcy zdalnie w rejestrze CEP. W związku z tym kierowcy nie muszą już wozić przy sobie dowodów rejestracyjnych ani potwierdzenia opłaconego OC.

czytaj więcej »

Od 12 września możesz wygenerować na PUE ZUS zbiorczy raport dotyczący elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA), wystawionych dla Twoich pracowników.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wchodzi w życie od 25 listopada. Ma umożliwić kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Czas trwania umów o pracę na czas określony, zawartych pod rządami starych przepisów, kończy się 21 listopada. Te umowy, które będą kontynuowane po tym dniu, przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Firmy transportowe w Polsce stały się celem złodziei, którzy wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty mandatów za wykroczenia rzekomo zarejestrowane przez fotoradary z innych krajów. Jak rozpoznać oszustwo?

czytaj więcej »

Poznański WITD informuje, że do przewoźników nadchodzą listy, opatrzone logo Inspekcji, które nie są przez nią wysyłane. Oszuści podszywają się pod WITD, żeby naciągnąć firmy transportowe.

czytaj więcej »

Francuzi wprowadzili nowe zasady, związane z delegowaniem pracowników, w tym polskich kierowców, którzy wykonują przewozy we Francji. Zmieniła się wysokość kar oraz zakres odpowiedzialności za naruszenia.

czytaj więcej »

Organizacje upoważnione do wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób i rzeczy będą kontrolowane. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, organizacja zostanie pozbawiona prawa do dystrybucji zezwoleń.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia najbogatsi Polacy zapłacą dodatkowy podatek – daninę solidarnościową, która zasili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ile wyniesie danina?

czytaj więcej »

Zasady prowadzenia rejestru przedsiębiorców szkolących kierowców oraz rejestru osób szkolonych zostaną zmienione. Ponadto dla ośrodków doskonalenia jazdy wprowadzone będą nowe wymogi.

czytaj więcej »

Komenda Główna Policji na polecenie MSWiA pracuje nad zmianą przepisów Kodeksu drogowego. W nowelizacji wprowadzone zostaną sankcje karne dla wszystkich, którzy niezgodnie z prawem będą blokować koła.

czytaj więcej »

Zamiast wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej można wypłacać kierowcy ryczałt – co miesiąc taki sam. Jest to wygodne, ale musisz przy tym uważać na kilka rzeczy. Jakich?

czytaj więcej »

System mieszany czasu pracy jest bardzo korzystny dla pracodawców zatrudniających kierowców, bo pozwala im wydłużyć dniówkę do 12 godzin. Jednak ma też wady. Jakie?

czytaj więcej »

Warto ustalić normy zużycia paliwa, których kierowca nie powinien przekraczać, niezależnie od tego, czy powierzamy kierowcy pojazd i paliwo w ramach procedury powierzenia mienia, czy nie. Jak należy to zrobić?

czytaj więcej »

Do tej pory na portalach internetowych oraz w prasie transportowej można było znaleźć wiele ogłoszeń, w których osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych oferowały, że chętnie użyczą go dowolnej firmie przewozowej. Czy zmiany w ustawie o transporcie to uniemożliwią?

czytaj więcej »

Zgodnie z nowym taryfikatorem za brak wpisu manualnego dotyczącego kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy grozi kara w wysokości 100 zł. Czy kara jest nakładana za każdy dzień czy za każdy wpis?

czytaj więcej »

wiper-pixel