WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia dokumenty pracownicze będą mogły być przechowywane w formie elektronicznej – plików na komputerze albo innym nośniku. Jakie korzyści może Ci to przynieść?

czytaj więcej »

Dnia 1 stycznia wchodzą w życie przepisy, które pozwalają archiwizować dokumentację pracowników dużo krócej niż do tej pory. Żeby jednak skorzystać z tego przywileju, trzeba spełnić kilka warunków. Jakich?

czytaj więcej »

Nie musisz się od razu w styczniu decydować na zmianę formy dokumentacji, możesz z tym poczekać nawet kilka lat. Ponadto będziesz też mógł się w każdej chwili z tej decyzji wycofać. 

czytaj więcej »

Zawsze o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracodawca musi poinformować pracowników oraz byłych pracowników. W jaki sposób i kiedy musisz to zrobić?

czytaj więcej »

Zanim przekażesz pracownikowi jego akta pracownicze, musisz je uporządkować, a potem zebrać w jeden plik w sposób przewidziany w przepisach. Jak to zrobić i w jakiej postaci przekazać dokumenty pracownikowi?

czytaj więcej »

Zmienić sposób prowadzenia akt osobowych (i innej dokumentacji pracowniczej) z papierowego na elektroniczny możemy poprzez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, na przykład skanu. Jak dokładnie trzeba to zrobić?

czytaj więcej »

W nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono również zasadę równoważności dokumentacji papierowej i elektronicznej (art. 94[11] kp). W związku z tym i pracodawca, i pracownik będą mogli w równym stopniu korzystać zarówno z wersji papierowej, jak i elektronicznej, co może okazać się pomocne np. podczas sporu sądowego.

czytaj więcej »

Teoretycznie możliwe są różne warianty: że długie dokumenty będą zdigitalizowane, a krótkie nie, albo że w postaci elektronicznej będzie dokumentacja osobowa, a w papierowej płacowa. Tylko czy przepisy na to pozwalają?

czytaj więcej »

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, musisz ją odpowiednio zabezpieczyć, a także w odpowiedni sposób przechowywać. Jakie wymogi w tym zakresie przewidują nowe przepisy?

czytaj więcej »

Przejść na formę elektroniczną można nie tylko w przypadku akt osobowych pracownika, ale także całej dokumentacji pracowniczej. Co jeszcze, poza aktami, możesz przechowywać w formie plików?

czytaj więcej »

Najważniejsze obowiązki pracodawcy, które wiążą się z digitalizacją danych, to obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz obowiązki dotyczące zabezpieczenia akt prowadzonych lub przechowywanych w elektronicznej formie. Jak należy je wypełnić?

czytaj więcej »

Co powinieneś zrobić z papierową dokumentacją pracowników, gdy zamienisz wszystkie dokumenty na pliki komputerowe, a pracownicy nie odbiorą papierowych wersji? Nowe przepisy zawierają szczegółowe wytyczne na ten temat.

czytaj więcej »

Zdarza się, że musisz zrobić kopię któregoś z dokumentów pracownika, żeby mu ją przekazać. Jak należy to robić, jeśli dokumentacja jest w formie elektronicznej? Dać mu plik czy wydruk?

czytaj więcej »

W imiennych raportach miesięcznych do ZUS RCA oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA będzie trzeba podawać więcej danych, dotyczących pracowników. Co będzie trzeba dodatkowo podawać w nowych formularzach?

czytaj więcej »

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę wreszcie zostaną dostosowane do standardów obowiązujących w XXI wieku. Normą stanie się wypłacanie pracownikom wynagrodzenia na konto, a nie gotówką.

czytaj więcej »

wiper-pixel