WYDANIE ONLINE

Komisja Europejska chce, żeby od 2023 r. opłatami drogowymi objąć wszystkie samochody dostawcze o dmc do 3,5 tony. Ponadto opłaty dla ciężarówek powyżej 3,5 tony nie będą mogły być dokonywane w formie zakupu winiety. UE dąży do tego, żeby opłaty były naliczane elektronicznie, proporcjonalnie do liczby pokonanych kilometrów.

czytaj więcej »

Przypominamy, że każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych wysłać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego sprawozdanie z działalności ADR za ubiegły rok. Termin mija już 28 lutego br.

czytaj więcej »

W ostatnich dniach ub.r. władze niemieckie podpisały umowę z zarządcą systemu poboru opłat. Mają one objąć pojazdy o dmc do 3,5 tony. Rozszerzenie opłat drogowych na kolejną kategorię pojazdów ma skutkować zwiększeniem wpływów do budżetu o dodatkowe 500 milionów euro rocznie. Uwaga – z powodu wewnętrznych ulg podatkowych, opłatę w praktyce odczują tylko kierowcy pojazdów zagranicznych.

czytaj więcej »

Firma Volvo przygotowuje się do poniesienia kosztów wymiany wadliwych katalizatorów. Problem może dotyczyć kilkuset tysięcy ciężarówek, autobusów oraz maszyn budowlanych. Szybko zużywające się katalizatory powodują, że auta nie przechodzą przeglądów technicznych.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy wprowadziły 10-letni okres przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Pojawiły się wątpliwości, czy okres ten należy zastosować również do ewidencji czasu pracy, dla której dotychczas przyjmowano znacznie krótszy – gdyż zaledwie 3-letni – okres jej przechowywania. Poznaj stanowisko resortu pracy.

czytaj więcej »

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wydłużeniu terminu na złożenie formularza „Sprawozdania o warunkach pracy”. Termin na przekazanie sprawozdania Z-10 za 2018 r. w bieżącym roku kalendarzowym zostanie przesunięty z 15 stycznia na 15 lutego 2019 r.

czytaj więcej »

Serwis informujący o działaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych uruchomiony został pod adresem mojeppk.pl. Znajdują się na nim materiały informacyjne dla pracowników i pracodawców. Sprawdź, bo pierwsze PPK ruszają od 1 lipca 2019 r.

czytaj więcej »

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, korzystało z rozwiązań przewidzianych w ustawie o elektromobilności i uruchomiło „strefę czystego transportu”. Mogą do niej wjeżdżać wyłącznie pojazdy na paliwa alternatywne. Ale czy hybrydy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Zwolnienie z kosztów dla osób mniej zamożnych, bezpłatne wniesienie skargi na pracodawcę oraz darmowe sprawy o wynagrodzenie – to tylko niektóre ze zmian proponowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Generalnie rozprawy sądowe mają być tańsze i prostsze dla przeciętnego Kowalskiego. Skończyć mają się też: wielomiesięczne przerwy między rozprawami, wyroki na pustej sali, przepisywanie przepisów i innych wyroków w uzasadnieniach oraz lokalne układy – SN będzie mógł przenieść postępowanie do innego sądu.

czytaj więcej »

Wykonując przewozy tzw. mieszane, czyli podlegające i niepodlegające rejestracji czasu pracy za pomocą tachografu, powstaje problem z wystawianiem zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdów. Jak prawidłowo w tej sytuacji dokumentować czas pracy kierowcy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Od 15 czerwca w ciężarówkach nowo rejestrowanych na terenie Unii Europejskiej będzie trzeba montować inteligentne tachografy. Jakie dane będą przekazywać nowe urządzenia służbom kontrolnym? Jak z wprowadzenia inteligentnych tachografów będzie mogła skorzystać firma transportowa?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca legitymuje się zezwoleniem na wykonywanie przewóz regularnych specjalnych, natomiast zgodnie z art.3 lit. a rozporządzenia 561/2006 (WE): „niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Ponadto ustawa o transporcie drogowym jednoznacznie stwierdza, iż przewóz regularny specjalny ze swojej specyfiki wypełnia także definicję przewozu regularnego, wobec tego w takim rodzaju przewozu nie ma także zastosowania rozp. 561/2006 (WE), czyli nie ma obowiązku stosowania tachografu oraz wykresówek.

czytaj więcej »

Pomyłki we wpisach manualnych sporządzanych przez kierowców nie są zdarzeniami odosobnionymi. Zanotowanie odpoczynku jako wykonywanie „innej pracy” może się przydarzyć każdemu. Najważniejsze jest jednak prawidłowe postępowanie w sytuacji stwierdzenia błędu w zapisie. Jak należy w tej sytuacji postąpić, żeby nie narazić się na karę ze strony Inspekcji Transportu Drogowego?

czytaj więcej »

Wybór formy ewidencjonowania czasu pracy kierowców w dużej mierze zależy od rodzaju pojazdów, którymi wykonują przewozy drogowe. Różni się w zależności od tego czy kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy też jest na samozatrudnieniu. Sprawdź jakie są różnice.

czytaj więcej »

Rodzinie należy się odszkodowanie za śmierć kierowcy będącemu w trasie, nawet jeśli przyczynił się on do wypadku. Kierowca wyszedł z auta na wiadukcie i spadł.  Przyczynienie się do zdarzenia nie ma wpływu na prawo do świadczeń dla członków rodziny.

czytaj więcej »

Transporty ADR, podobnie jak pozostałe przewozy, nie wymagają przywołania wyspecjalizowanego serwisu do naprawy drobnych usterek czy wymiany koła. Należy jednak pamiętać o wymaganiach bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Czy przewoźnik może czasowo np. na okres ferii zimowych oraz wakacji zawiesić przewozy regularne na jeden dzień w tygodniu (niedzielę)? Czy trzeba w tym celu zmienić rozkład jazdy?

czytaj więcej »

wiper-pixel