WYDANIE ONLINE

Co prawda załadunku zwykle dokonuje załadowca, ale z punktu widzenia służb kontrolnych za zamocowanie towaru odpowiedzialny jest kierowca. Czym powinien się kierować, sprawdzając, czy towar jest dobrze zabezpieczony?

czytaj więcej »

Przewozy specjalistyczne to coraz ważniejsza gałąź transportu drogowego. W jaki sposób przewozić maszyny inżynieryjne, sprzęt budowlany oraz maszyny samojezdne? Jak prawidłowo przygotować maszynę do transportu?

czytaj więcej »

Oprócz typowych środków mocujących w transporcie często są stosowane także elementy wspomagające zamocowanie ładunków, takie jak maty antypoślizgowe, siatki, drążki czy belki zabezpieczające. Zobacz, jak je stosować.

czytaj więcej »

Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

czytaj więcej »

Najczęściej do przewozu towarów używa się europalet (ISO 445-1984). Zazwyczaj są one wykonane z drewna i mają wymiary 800 × 1200 × 150 mm.

czytaj więcej »

Pasy mocujące to środek mocowania, który jest zdecydowanie najczęściej używany do mocowania standardowych ładunków. Cechuje się dużą uniwersalnością zastosowania oraz wysokimi parametrami. Jak go używać?

czytaj więcej »

Napełnienie zbiornika płynami tylko w części jest bardzo niebezpieczne, ponieważ rozkołysany płyn może spowodować, że pojazd stanie się niestabilny. Jak temu zapobiegać?

czytaj więcej »

Mocowanie różnych rodzajów ładunków drobnicowych jest trudne, ponieważ masy i kształty jednostek ładunkowych, które musisz załadować, różnią się od siebie. W dodatku opako­wania mają różnorodną wytrzymałość, a towary odmienne właściwości, więc stwarzają zagro­żenie pojedynczo lub w połączeniu z innymi towarami.

czytaj więcej »

Metod mocowania jest bardzo wiele, ale kierowcy zwykle używają kilku najskuteczniejszych, a jednocześnie najprostszych. I słusznie. Które sposoby najlepiej wybrać?

czytaj więcej »

Kierowca powinien zadbać nie tylko o zamocowanie towaru, które chroni przed przemieszczeniem, ale także o właściwe zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Jeśli przewozisz blachy lub płyty o różnych rozmiarach, należy najmniejsze z nich załadować na wierzchu i w przedniej części ładowni pojazdu. Ponadto powinny być oparte o ścianę przednią lub inny element blokujący, tak aby nie mogły się przesuwać podczas jazdy.

czytaj więcej »

Zarówno kontenery ISO, jak i podobne do nich skrzynie ładunkowe, które są wyposażone w zaczepy do łączników skrętnych lub podobnych mechanizmów ryglujących, najlepiej przewozić na platformach ładunkowych wyposażonych w takie mechanizmy. Przy czym duże kontenery przeznaczone do przewozów drogowych z ładunkiem lub bez ładunku o masie poniżej 5,5 tony można ewentualnie mocować zgodnie z zaleceniami dla pojedynczego opakowania, ale należy użyć dodatkowych drewnianych listew w połączeniu z odciągami przepasującymi od góry na każdym z końców kontenera.

czytaj więcej »

Duże ładunki jednostkowe i odlewy zwykle trzeba mocować zarówno za pomocą odciągów łańcucho­wych, jak i odpowiednich rozpórek. W jaki sposób je prawidłowo przytwierdzać?

czytaj więcej »

Przewóz i warunki mocowania towarów niebezpiecznych są uregulowane  szczególnymi przepisami. Jakie wymogi w nich przewidziano?

czytaj więcej »

Przed załadowaniem zawsze koniecznie sprawdź, czy platfor­ma ładunkowa pojazdu, nadwozie oraz wszelkie urządzenia mocują­ce są w dobrym stanie i nadają się do użytku.

czytaj więcej »

Oto lista zadań, której powinien używać każdy kierowca, aby mieć pewność, że dopilnował przy załadunku towaru wszystkiego, co jest potrzebne, aby ładunek był bezpieczny. O co trzeba zadbać?

czytaj więcej »

Samochody, przyczepy i na­czepy należy przewozić wyłącznie na pojazdach do tego przeznaczo­nych. Pojazdy te muszą być wy­posażone w odpowiednią liczbę właściwie usytuowanych punk­tów mocowania o odpowiedniej wytrzymałości.

czytaj więcej »

Ładunki wiszące, np. tusze, trzeba odpowiednio zamocować, aby zapobiec ich kołysaniu lub innym nie­dopuszczalnym ruchom wewnątrz pojazdu. Jakie są wytyczne wobec ich mocowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel