WYDANIE ONLINE

Zmieniła się procedura związana ze składaniem dokumentów, które musi przedłożyć przewoźnik w celu wykazania zdolności finansowej. Ponadto GITD ostrzega, że złożenie dokumentów w złym urzędzie znacznie wydłuża procedurę.

czytaj więcej »

Przypominamy, że od stycznia trzeba potrącać z należności z tytułu podróży służbowych kierowców zaległe alimenty. Jak podają kancelarie komornicze, wiele firm transportowych nie wie o tej zmianie przepisów.

czytaj więcej »

Od 4 marca zaczął obowiązywać nowy wzór prawa jazdy, którego wprowadzenie zapowiadaliśmy w numerze 130. W nowych dokumentach nie będzie już adresu kierowcy.

czytaj więcej »

Od 2022 roku w UE wszystkie nowe pojazdy osobowe i dostawcze o DMC do 3,5 tony będą musiały być wyposażone w system hamowania awaryjnego. Jakie warunki będą musiały spełniać?

czytaj więcej »

W Unii Europejskiej od 1 września 2020 r. zostaną dopuszczone do ruchu ciężarówki z kabinami do 90 centymetrów dłuższymi niż obecnie. Dzięki temu ma się poprawić aerodynamika pojazdów oraz bezpieczeństwo kierowców.

czytaj więcej »

Uruchomiona została aplikacja Głos Przedsiębiorcy, za pomocą której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany w prawie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia, że najlepsze z nich będą realizowane.

czytaj więcej »

W Niemczech opłatami drogowymi zostaną objęte również pojazdy o DMC do 3,5 t. Ponadto od 2023 roku ma być uruchomiony nowy system opłat drogowych. Wysokość opłaty będzie zależała od tego, ile pojazd emituje dwutlenku węgla.

czytaj więcej »

Już od 2025 r. producenci samochodów ciężarowych będą musieli zmniejszyć emisję CO2 sprzedawanych pojazdów o 15% – a to dopiero początek ograniczeń. Czy będą one miały wpływ na ceny pojazdów?

czytaj więcej »

Nowy urząd ma zwalczać nadużycia pracodawców i nierejestrowaną pracę. Będzie wspierał inspekcje poszczególnych krajów członkowskich Unii, jeśli chodzi o kontrole przewoźników wykonujących transport międzynarodowy.

czytaj więcej »

We Francji od 1 marca 2019 r. wzrosły kary za naruszenia związane z delegowaniem kierowców. Ile zapłacisz, jeśli nie będziesz przestrzegać przepisów?

czytaj więcej »

Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma inne zdanie niż polski ZUS w sprawie wydawania ukraińskim i białoruskim kierowcom zatrudnionym w Polsce zaświadczeń A1. Prawdopodobne jest więc, że ZUS zmieni swoją interpretację przepisów.

czytaj więcej »

Decyzją Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego pakiet mobilności nie zostanie przekazany na marcową sesję plenarną parlamentu. Może to spowodować, że prace nad nowymi europejskimi przepisami regulującymi transport znacznie się przeciągną.

czytaj więcej »

Jeśli Wielka Brytania i Unia Europejska nie zdążą zawrzeć porozumienia do 30 marca, tego dnia zostanie przywrócona granica brytyjsko-unijna. Jak mogą się do tego przygotować firmy transportowe, żeby w miarę możliwości ułatwić sobie wykonywanie przewozów?

czytaj więcej »

Hiszpanie wprowadzili zapowiadane od dawna sankcje za spędzanie przez kierowców regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Jak wysokie kary są nakładane i kto je płaci?

czytaj więcej »

Chodzi o 25-metrowe zestawy ciężarowe, które mogą się poruszać po niemieckich drogach od 1 stycznia 2017 r. Teraz nie będą musiały być przystosowane do transportu intermodalnego, a dostępnych dla nich dróg będzie więcej.

czytaj więcej »

Bardzo często sankcje nakładane na drodze, związane z użytkowaniem tachografów analogowych, wynikają nie z błędów kierowcy, tylko jego szefa. Za jakie niedopatrzenia zrządzających transportem inspektorzy nakładają kary najczęściej?

czytaj więcej »

Związkowcy zaproponowali, aby w Polsce, podobnie jak w kilku innych krajach europejskich, zaczęła obowiązywać specjalna branżowa minimalna stawka wynagrodzenia dla kierowców ciężarówek. Ile miałaby wynosić?

czytaj więcej »

Jeśli jeden kierowca wykorzysta przysługujący mu dzienny limit czasu prowadzenia pojazdu, można sobie poradzić tak, że opuści pojazd, a zamiast niego dalej pojedzie inny kierowca, który jeszcze może jechać. Jak taką sytuację udokumentować?

czytaj więcej »

Sporo firm zatrudnia kierowców, którzy wykonują krótkie przewozy na terenie kraju. Czy w umowach o pracę takich pracowników powinna być wyszczególniona informacja o dietach i ryczałtach za noclegi? W jaki sposób naliczać te należności?

czytaj więcej »

Przepisy nie wymagają, aby w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy na potrzeby własne wyznaczać osobę zarządzającą transportem i zgłaszać ją do jakichkolwiek organów. Warto jednak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za różne obowiązki związane z transportem, bo inaczej karę będzie płacił szef firmy.

czytaj więcej »

Inspekcja nie może nakładać kary na firmę, argumentując, że umowa z inną firmą jest zawarta tylko po to, by nie płacić kar, gdy nie ma na to dowodów. Przedsiębiorcy mogą zapisywać w umowach dowolne warunki wynajmu, zatrudniania kierowców i wzajemnych rozliczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel