WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowników. Co wchodzi teraz w skład akt osobowych i dokumentacji pracowniczej? Czy musisz przekładać wcześniej zgromadzone dokumenty, żeby spełnić wymogi nowych przepisów?

czytaj więcej »

Od początku tego roku karta ewidencji czasu pracy stała się częścią obowiązkowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Tak jak wcześniej, w przepisach nie zawarto „urzędowego” wzoru karty. Jednak wymieniono obowiązkowe elementy, które musi ona zawierać.

czytaj więcej »

Zdarza się, że niektóre dokumenty są przesyłane przez pracowników e-mailowo – np. wnioski urlopowe. Czy trzeba je przed włożeniem do e-dokumentacji pracownika opatrywać kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią? Sprawdź, jakie stanowisko w tej sprawie ma ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej  przewidują kilka ważnych nowości. Sprawdź, jakich zmian musisz dokonać w swojej firmie, aby być w zgodzie z najnowszymi wymogami.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zakłada gromadzenie nie tylko indywidualnych kart ewidencji czasu pracy, ale też innych dokumentów. Zmieniła się też karta ewidencji.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej przewiduje obowiązek wykazywania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Czy trzeba to robić również w przypadku pracowników, których rozkład pracy jest stały i wynika z przepisów wewnątrzzakładowych?

czytaj więcej »

W nowych przepisach przewidziano obowiązek wykazywania w ewidencji czasu pracy m.in. danych o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Czy to oznacza, że nie wolno prowadzić uproszczonej ewidencji?

czytaj więcej »

Według nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej trzeba wrócić do prowadzenia akt pracowniczych, jeśli ponownie zatrudnimy pracownika – nawet jeśli stanie się to po dłuższej przerwie. Jak w praktyce należy to zrobić?

czytaj więcej »

Lista obecności, dokumenty związane z podróżami służbowymi, wnioski urlopowe – wszystko to są to dokumenty kadrowe. Czy, a jeśli tak, to przez jaki okres powinny być archiwizowane?

czytaj więcej »

Członkowie rodziny pracownika mają prawo do odbioru dokumentacji pracowniczej po okresie jej przechowywania. Przepisy nakazują także wydanie im kopii z całości lub części dokumentacji pracowniczej. Na jakiej podstawie pracodawca może to zrobić?

czytaj więcej »

Długość okresu przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. została uzależniona od momentu, w którym pracownik został zatrudniony. Jak to liczyć, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, np. gdy pracownik wrócił do firmy po okresie pracy w innym miejscu?

czytaj więcej »

Nowe przepisy Kodeksu pracy o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej nakazują pracodawcom, aby wręczali pracownikom odchodzącym z pracy informacje dotyczące okresu jej przechowywania. W przypadku których pracowników masz taki obowiązek?

czytaj więcej »

Według przepisów to pracodawca decyduje, w jaki sposób zabezpieczy dokumentację elektroniczną, musi jednak zachować wymogi przewidziane w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jakie to wymogi?

czytaj więcej »

wiper-pixel