WYDANIE ONLINE

Od tego, co zarejestruje tachograf, zależy nie tylko wysokość wynagrodzenia kierowcy, ale także to, czy on i jego firma nie zapłacą bardzo wysokiej kary przy najbliższej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Jak się przed tym uchronić?

czytaj więcej »

Tachografy analogowe powoli wypierane są przez urządzenia cyfrowe. Jednak wciąż jeszcze w wielu samochodach można je znaleźć. Jak posługiwać się wykresówkami, aby nie narazić się na kary?

czytaj więcej »

Kontrola na drodze to bardzo ważny moment. Jeśli kontrolujący wykryje jakieś nieprawidłowości, kierowca, osoba zarządzająca transportem w jego firmie i właściciel firmy mogą zapłacić bardzo wysokie kary. Kto może skontrolować kierowcę?

czytaj więcej »

Efektem kontroli na drodze może być kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa – jeśli inspektor uzna, że coś wzbudza jego wątpliwości. Dlatego powinieneś jeszcze przed wyjazdem upewnić się, czy masz wszystkie dokumenty, których zażąda inspektor – i czy jest w nich to, co trzeba.

czytaj więcej »

Nie ma już obowiązku posiadania w pojeździe dowodu rejestracyjnego, więc kontrolerzy dokonują tzw. wirtualnego zatrzymania tego dokumentu. Jak to się odbywa i kiedy może do tego dojść?

czytaj więcej »

Na podstawie ustaleń kontroli inspektor sporządza protokół. Podpisują go inspektor i kontrolowany kierowca. Kierowca ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli, może też odmówić podpisania go – nawet bez podawania przyczyny.

czytaj więcej »

Jakie symbole oznaczają poszczególne czynności kierowcy, odnotowywane za pomocą tachografu cyfrowego? Na czym polega zasada „jednej minuty”? Jak często trzeba zgrywać dane z tachografu? Jeśli nie wiesz, to lepiej szybko sprawdź, bo kary za brak tej wiedzy są wysokie.

czytaj więcej »

wiper-pixel