WYDANIE ONLINE

Czekają nas zmiany w przepisach dotyczących kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Niestety, zmiany są bardzo niekorzystne dla przewoźników. Z nowych przepisów wynika, że kontrole będą trwały znacznie dłużej niż dziś.

czytaj więcej »

Zmienią się zasady określające, która firma będzie w najbliższym czasie kontrolowana przez ITD. Sprawdź, czy po wprowadzeniu nowych zasad znajdziesz się „na celowniku” inspekcji.

czytaj więcej »

Wchodzą w życie nowe zasady, dotyczące elektronicznego rejestru przewoźników KREPTD, prowadzonego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zakres danych zbieranych w rejestrze zostanie zwiększony.

czytaj więcej »

ITD będzie musiała zwrócić przewoźnikom nałożone kary za nacisk osi lub znacznie je obniżyć. Tak wynika z pierwszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego po korzystnym dla przewoźników orzeczeniu TSUE.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kart do tachografów cyfrowych. W projekcie zawarto nowe wzory kart do tachografów cyfrowych, a także nowe wzory wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart.

czytaj więcej »

Wszyscy przewoźnicy, którzy transportują wyroby tytoniowe, zostali objęci Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace). To, jakie masz obowiązki, zależy od specyfiki realizowanej przez Ciebie usługi.

czytaj więcej »

Czekają nas ułatwienia dotyczące rejestracji pojazdu. Nabywca pojazdu będzie mógł zachować stare tablice rejestracyjne kupowanego samochodu.

czytaj więcej »

Rada Ministrów zaproponowała wstępnie stawkę pensji minimalnej, która miałaby obowiązywać w przyszłym roku. Ma wynosić 2.450 zł miesięcznie na etacie oraz 16 zł za godzinę dla wykonujących zlecenie.

czytaj więcej »

Nowy dodatek do aplikacji mObywatel, udostępnionej przez rząd, o nazwie mPojazd, umożliwia przechowywanie w telefonie cyfrowych kopii dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i polisy OC. Co musisz zrobić, żeby uzyskać dostęp?

czytaj więcej »

Prace nad ustawą „pekaesową” zostały zakończone. Dopłaty z budżetu państwa do deficytowych linii autobusowych będą cztery razy mniejsze niż początkowo obiecywano. Reszta pieniędzy ma pochodzić z innych źródeł, m.in. z kar.

czytaj więcej »

Niemiecka służba kontrolna BAG przygotowała broszurę z informacjami dla przewoźników i kierowców w języku polskim. Można w niej znaleźć szczegółowe dane na temat kontroli na terenie Niemiec.

czytaj więcej »

Według nowych hiszpańskich przepisów kierowcy pojazdów o DMC do 3,5 tony muszą ewidencjonować swój czas pracy za pomocą karty czasu pracy. Jeszcze nie wiadomo, czy wymóg ten dotyczy też kierowców z zagranicy.

czytaj więcej »

Towary objęte embargiem będzie można przewozić tranzytem przez Rosję do państw trzecich od 1 lipca do 31 grudnia br. Jednak aby wykonać taki przewóz, trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków. Jakich?

czytaj więcej »

W dniu 5 czerwca 2019 r. opublikowano we Francji nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę.

czytaj więcej »

Czekają nas aż dwie podwyżki. 1 lipca wzrosną stawki eurowiniet przewidziane dla pojazdów z silnikami od Euro 0 do Euro 4. Z kolei od 1 stycznia zdrożeją eurowiniety dla pojazdów spełniających normę Euro 5.

czytaj więcej »

Tylko część kwestii związanych z używaniem wykresówek jest szczegółowo uregulowana w przepisach. Inne wymogi wynikają z interpretacji przepisów, stosowanej przez ITD. Za co najczęściej inspektorzy nakładają kary?

czytaj więcej »

W Niemczech i Francji kierowcy pojazdów o DMC od 2,8 do 3,5 t muszą przestrzegać norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków, przewidzianych w rozporządzeniu nr 561/2006, które obowiązuje kierowców ciężarówek. I rejestrować swoje aktywności. W jaki sposób?

czytaj więcej »

Wprowadzone od początku roku reguły dotyczące podziału akt pracowniczych wydają się proste, jednak stosowanie ich w praktyce często sprawia w firmach transportowych problemy. Przykładowo – czy dokumenty powiązane ze sobą tematycznie należy przechowywać w danej części akt pod jednym numerem?

czytaj więcej »

Nawet bardzo doświadczeni przewoźnicy często mają wątpliwości dotyczące wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Zobacz, co nasz ekspert odpowiada na pytania, które ostatnio nadeszły do redakcji.

czytaj więcej »

Umowa europejska dotycząca przewozów drogowych towarów niebezpiecznych ADR, tak jak co dwa lata, od 1 lipca będzie obowiązywać w znowelizowanym brzmieniu. Jakie zmiany przewiduje nowa wersja przepisów o ADR?

czytaj więcej »

wiper-pixel