WYDANIE ONLINE

Zazwyczaj wraz z umową o pracę kierowca dostaje od razu informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. I, co ciekawe, jest to dokument, w którym większość firm wykonujących przewozy ma nieprawidłowe zapisy. Jakie?

czytaj więcej »

W umowie o pracę musi być wskazany rodzaj pracy, w przypadku kierowcy będzie to oczywiście zatrudnienie na stanowisku kierowcy. Ale jak to dokładnie sformułować, żeby nie narobić sobie problemów?

czytaj więcej »

Obowiązkowo w każdej umowie o pracę muszą się pojawić co najmniej dwie daty: zawarcia umowy oraz rozpoczęcia pracy. Według art. 26 kp stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

czytaj więcej »

W umowie o pracę zawieranej z kierowcą powinieneś zamieścić kilka obowiązkowych zapisów. Jeśli ich nie ma albo są nieprecyzyjne bądź niedostosowane do potrzeb firmy, pracodawca naraża się na poważne konsekwencje, np. niepotrzebne duże koszty.

czytaj więcej »

W umowie o pracę musi się znaleźć informacja, w jakim wymiarze czasu pracy będzie zatrudniony kierowca. Pamiętaj, że jeśli kierowca pracuje na niepełny etat albo jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, to musisz dopilnować przy tym dodatkowych wymogów.

czytaj więcej »

Zakres obowiązków to spisana lub ustnie przekazana pracownikowi przez pracodawcę lista zadań i czynności, które będzie wykonywał w związku z powierzeniem określonego rodzaju pracy. Jak je sformułować i jak przekazać kierowcy?

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami umowa o pracę obowiązkowo musi mieć formę pisemną. W przypadku gdy umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien przed dopuszczeniem kierowcy do pracy potwierdzić mu na piśmie ustalenia dotyczące stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami w umowie o pracę pracodawca musi wpisać, jakie i w jakiej wysokości składniki wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi. Jednak musisz pamiętać, że w przypadku kierowców obowiązują w tym zakresie szczególne, ważne wymogi.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami miejsce pracy w umowie o pracę powinno być dostosowane do rodzaju i specyfiki pracy, a ponadto musi odpowiadać rzeczywistym warunkom, w jakich pracownik wykonuje pracę. Jak spełnić te wymogi w przypadku umów podpisywanych z kierowcami?

czytaj więcej »

Umowa o pracę może zawierać także inne postanowienia. Zazwyczaj umieszczają je w umowach mali pracodawcy, u których nie obowiązuje ani regulamin wynagradzania, ani regulamin pracy. Decydują się na to, żeby uniknąć tworzenia dodatkowych dokumentów, ale takie działanie nie zawsze jest dla nich korzystne.

czytaj więcej »

wiper-pixel