WYDANIE ONLINE

Jeżeli w trakcie kontroli na drodze inspektor stwierdzi manipulowanie wskazaniami tachografu, skutkujące fałszowaniem zapisów licznika prędkości, ma wezwać policję. Takie wytyczne wydał GITD. Za to przestępstwo grozi więzienie.

czytaj więcej »

Ustawa o czasie pracy kierowców przestanie obowiązywać kierowców bez umowy o pracę, którzy nie muszą używać tachografu. W taryfikatorze kar dla firm pojawią się dwie nowe kary, zmian dokonano też w taryfikatorze kar dla kierowców.

czytaj więcej »

Wysokość stawek akcyzy na samochody osobowe będzie zależała od rodzaju napędu oraz pojemności silnika. Dzięki temu ceny pojazdów z napędem hybrydowym mogą spaść.

czytaj więcej »

Od 2025 roku ośrodki szkolenia będą musiały przeprowadzać szkolenia dla kierowców w samochodach ciężarowych wyposażonych w naczepy. Dopuszczalne będzie również korzystanie podczas szkolenia z pojazdów wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów.

czytaj więcej »

Wreszcie znamy ostateczną treść pakietu mobilności. Kierowca będzie musiał okazywać do kontroli dane o czasie pracy z 56 dni i wracać do bazy co 4 tygodnie. Za to będzie mógł zrobić dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu i przedłużyć czas jazdy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki płacone przez pracowników, których dochody przekraczają próg podatkowy, musisz podwyższyć o miesiąc wcześniej. Wyższe zaliczki na podatek dochodowy będzie trzeba odprowadzić już za miesiąc, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Pracodawca będzie pobierał zaliczkę:

czytaj więcej »

Zeznania kierowców i przewoźnika nie mogą ani zastąpić, ani podważyć danych zarejestrowanych na wykresówkach i kartach do tachografu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 13 listopada 2019 r.

czytaj więcej »

Inspekcja ma prawo nałożyć karę tylko za naruszenia ujęte w protokole kontroli, a nie również te, które zostały ujawnione już po jej zakończeniu. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 września 2019 r.

czytaj więcej »

Przestrzeganie przepisów o pracy kierowcy w porze nocnej sprawdza nie tylko PIP, ale też ITD. ITD, w przeciwieństwie do PIP, ma uprawnienia do kontrolowania czasu pracy nie tylko pracowników, ale też właścicieli firm. Czy mogą dostać karę za naruszenie przepisów o pracy w nocy?

czytaj więcej »

Wiele osób sądzi, że przejazdy do warsztatu i z powrotem są wyłączone z obowiązku używania tachografu. Jednak nie wszyscy inspektorzy interpretują przepisy w taki sposób. Jeśli trafisz na osobę, która jest przeciwnego zdania, zapłacisz karę.

czytaj więcej »

Kierowca ma różne rodzaje dni wolnych – urlop, wolne za nadgodziny oraz za przepracowaną sobotę, niedzielę i święto. Czy można je wliczyć do 14-dniowego wypoczynku, wymaganego w art. 162 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pojazdy używane w związku z odprowadzaniem ścieków nie muszą mieć zainstalowanego tachografu. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w pojeździe, kierowca nie musi go używać. Nie ma więc również obowiązku posiadania karty kierowcy.

czytaj więcej »

Dla kierowcy dojazd do miejsca, gdzie stoi ciężarówka, może być odpoczynkiem albo „inną pracą”. Jednak czy ma to znaczenie, jeśli kierowca w drodze do przejmowanego pojazdu będzie miał wypadek? Czy będzie to wypadek w drodze do pracy?

czytaj więcej »

Odpoczynek tygodniowy łączy w sobie elementy zarówno dziennego odpoczynku, jak i przedłużenia go do rozmiarów odpoczynku tygodniowego. Wobec tego czy odpoczynek dzienny przerywany przeprawą promową może być częścią odpoczynku tygodniowego?

czytaj więcej »

Podczas przewozu towarów podlegających przepisom ADR, odpowiednia instrukcja dla kierowcy musi znajdować się w pojeździe. Po czym możesz rozpoznać, czy instrukcja, którą dostałeś, jest zgodna z aktualną wersją umowy ADR?

czytaj więcej »

wiper-pixel