WYDANIE ONLINE

Przepisy pozwalają pracodawcy na ustalenie dla kierowców innych kwot diet i ryczałtów noclegowych niż stawki przewidziane w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Jednak jeśli się na to zdecydujesz, musisz przestrzegać kilku zasad. Jakich?

czytaj więcej »

Rozliczanie nadgodzin wypracowanych przez kierowców zazwyczaj nie jest skomplikowane, są jednak trzy sytuacje, gdy sprawia przedsiębiorcom transportowym problemy. Jakie to sytuacje i jak sobie z nimi poradzić?

czytaj więcej »

Delegacje kierowców rozlicza się inaczej niż pracowników „stacjonarnych”. Przede wszystkim inaczej wyznacza się początek podróży krajowej. Inne zasady obowiązują też w odniesieniu do zaliczania czasu podróży do czasu pracy. Jak więc sobie poradzić z rozliczaniem kierowców?

czytaj więcej »

Nie ma obowiązku wypłacania diet i ryczałtów za noclegi kierowcom zatrudnianym na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto jednak w takich umowach uregulować kwestię zwrotu wydatków.

czytaj więcej »

Kierowcy zazwyczaj dostają dużo dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – premie, nagrody, zaliczki na poczet dyżurów, należności z tytułu podróży służbowych itp. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych składników można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, podobnie jak pracownicy etatowi, nie mogą dostać pensji mniejszej niż stawka minimalna. Jak ją obliczyć i jak udokumentować w przypadku kierowców pracujących na zlecenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel