WYDANIE ONLINE

Najszybciej odczuwalnym skutkiem wdrożenia pakietu mobilności będą zmiany w rozporządzeniu nr 561/2006, które w większości wejdą w życie już 20 dni po opublikowaniu pakietu. W numerach 151 i 152 omówiliśmy zmiany w odpoczynkach kierowców i obsłudze tachografu. Jednak to nie wszystkie zmiany, dotyczące czasu pracy kierowców. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Od 30 lipca mają obowiązywać zmiany w unijnej dyrektywie o delegowaniu. W związku z tym delegowani pracownicy powinni dostawać w państwie przyjmującym taką samą pensję, jak tamtejsi obywatele. Czy te zasady obejmą też kierowców w transporcie międzynarodowym?

czytaj więcej »

Przymusowe urlopy, niższe odprawy, dopłaty do pensji pracowników, których pracodawca nie objął przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy, wakacje kredytowe i dopłaty do kredytów dla najmniejszych firm – to najważniejsze zmiany, przewidziane w tarczy 4.0. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, żeby z tego skorzystać.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca zarazi się koronawirusem w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, jego choroba może być uznana za chorobę zawodową. Muszą być tylko spełnione pozostałe warunki. Tak stwierdziło MRPIPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Masz wątpliwości, czy przy zgłaszaniu członka rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego trzeba go informować o wykorzystaniu danych osobowych? Prezes UODO wyjaśnił, że nie ma takiego obowiązku, mimo że wiąże się to z dostępem do danych osobowych.

czytaj więcej »

W przepisach tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy dostali możliwość udzielania pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego w wybranym przez pracodawcę terminie. W jaki sposób możesz to zrobić? Jakich formalności musisz dopilnować?

czytaj więcej »

Organy kontrolne mają na kontrolę u mikroprzedsiębiorcy najwyżej 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych. Nie wolno wliczać do czasu kontroli tylko tych dni, w których organ wykonywał czynności w siedzibie firmy.

czytaj więcej »

Polisa OCZ może pokrywać zobowiązania finansowe przewoźnika, więc w trudnej sytuacji można z niej uzyskać wsparcie. Niestety, w praktyce jest to bardzo trudne. Tego rodzaju ubezpieczenia są obwarowane wieloma bardzo trudnymi do spełnienia warunkami, które dodatkowo należy spełnić łącznie. Jednak warto spróbować – może Ci się to bardzo opłacać.

czytaj więcej »

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele firm transportowych nie może dotrzymać zawartych przez siebie umów. Jeśli też jesteś w trudnej sytuacji, a za niewywiązanie się z umowy grożą Ci wysokie kary, warto skorzystać z wyjścia, które daje Ci prawo cywilne.

czytaj więcej »

Polska przedłużyła ważność prawie wszystkich dokumentów transportowych, wymienionych w unijnym rozporządzeniu nr 2020/698. Nie zgodziła się na przedłużenie ważności legalizacji tachografów i badań technicznych.

czytaj więcej »

Zmiany w systemie opłat drogowych stały się faktem. Od 1 lipca przejęła go Krajowa Administracja Skarbowa, która zleci jego przebudowanie, tak aby należności były pobierane w technologii satelitarnej. Płatności będziemy dokonywać przez urządzenia mobilne albo nowe urządzenia pokładowe. Od kiedy?

czytaj więcej »

Pozostałe państwa członkowskie UE będą uznawać wizy kierowców z Ukrainy, Białorusi i innych państw, przedłużone na podstawie polskich przepisów. Listę procedur uznawanych wzajemnie przez różne kraje znajdziesz na specjalnej stronie WWW.

czytaj więcej »

GITD poinformował, jaka procedura obowiązuje obecnie w odniesieniu do przedłużania licencji wspólnotowych. Jest inna niż zwykle, ponieważ unijne rozporządzenie 2020/698 przewiduje automatyczne przedłużenie ważności licencji w związku z epidemią covid-19.

czytaj więcej »

Sprawy przewoźników, którzy chcą uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdów, będą załatwiane znacznie szybciej i prościej. Ma to umożliwić przekazanie ich z Ministerstwa Infrastruktury do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

czytaj więcej »

wiper-pixel