WYDANIE ONLINE

Jeśli w wyniku epidemii covid-19 obniżyłeś kierowcom pensję albo miałeś w firmie przestój ekonomiczny, to musisz im wyliczyć obniżone pensje. Jak to zrobić, gdy zmiana nastąpiła na początku miesiąca, a jak, gdy w jego trakcie?

czytaj więcej »

Obliczanie wynagrodzeń urlopowych kierowców może być w tym roku utrudnione, ponieważ na skutek epidemii wielu pracowników w ostatnich miesiącach otrzymywało nietypowe składniki pensji, np. wynagrodzenia za przestój albo za okresy usprawiedliwionej nieobecności. Jak sobie z tym poradzić?

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawcy obejmują pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżają im wymiar czasu pracy w trybie ustawy antykryzysowej w trakcie miesiąca (w innym dniu niż pierwszy dzień roboczy miesiąca). Jak wówczas obliczyć wysokość pensji?

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. W praktyce okazało się jednak, że nowe przepisy są mocno nieprecyzyjne, więc powodują sporo problemów. Zobacz, jak możesz sobie z nimi poradzić.

czytaj więcej »

Z powodu epidemii w tym roku przy obliczaniu wynagrodzeń za urlop wielu pracodawców będzie musiało uwzględnić zmiany, wprowadzone w firmie. Kierowcy w Twojej firmie byli na przestoju albo mają obniżony wymiar czasu pracy? Zobacz, jak obliczyć ich wynagrodzenie urlopowe.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami musisz przyjąć nowe poziomy kwoty wolnej od potrąceń. Jaką wysokość powinieneś przyjąć, w zależności od sytuacji pracownika? Czy trzeba brać pod uwagę kwotę netto, czy brutto?

czytaj więcej »

Żeby prawidłowo obliczyć wysokość kwoty wolnej od potrąceń w wynagrodzeniu Twojego kierowcy, musisz wziąć pod uwagę, ilu członków rodziny pozostaje na jego utrzymaniu. Kogo, według ustawy, zalicza się do rodziny?

czytaj więcej »

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń następuje wtedy, gdy utrata pracy lub obniżenie zarobków mają związek z działaniami „podjętymi na terytorium RP, służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2”. Co to znaczy?

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników objętych egzekucją z wynagrodzenia o nowych przepisach związanych z potrąceniami i pobrać od nich oświadczenia w tej kwestii. Co powinno zawierać oświadczenie? Jakie jeszcze dokumenty musisz zbierać w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od potrąceń?

czytaj więcej »

Kwoty wolne od potrąceń są zwiększone, jeśli pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Jednak w przepisach nie wyjaśniono, co można uznać za obniżenie wynagrodzenia. Czym więc masz się kierować?

czytaj więcej »

wiper-pixel