WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają kierowców poprzez agencje pracy działające w innych krajach, żeby płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, już na tym nie skorzystają. Trybunał UE stwierdził, że pracodawcą jest ten, kto faktycznie sprawuje kierownictwo, i to w jego państwie trzeba płacić składki.

czytaj więcej »

Od wakacji miały obowiązywać 3 zmiany w przepisach drogowych – jedna dotycząca pierwszeństwa pieszych na przejściach oraz dwie związane z limitami prędkości. Jednak wygląda na to, że jeszcze na nie poczekamy.

czytaj więcej »

Nawet jeśli złożyłeś pozew o odszkodowanie w sprawie zmowy cenowej producentów ciężarówek w Polsce, a nie za granicą, masz szansę na jego rozpatrzenie. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

czytaj więcej »

Już niedługo doręczenie elektroniczne będzie domyślnym, a potem podstawowym sposobem przesyłania korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru. Zamiast listów poleconych będziemy dostawać z urzędów e-maile.

czytaj więcej »

Niemieckie władze ostatecznie zatwierdziły przepisy, które przewidują, że pojazdy ciężarowe zasilane gazem ziemnym będą zwolnione z opłat za przejazd autostradami przez kolejne 3 lata. Zwolnienie zostało przedłużone do końca 2023 r.

czytaj więcej »

Norwegia jest kolejnym krajem, który zezwolił na korzystanie z elektronicznych listów przewozowych. To duże ułatwienie dla przewoźników.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. duński rząd wprowadzi obowiązek wypłaty płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców. Sprawdź, których kierowców będzie to dotyczyło i jakie wymogi formalne będzie trzeba spełnić.

czytaj więcej »

Wielka Brytania wprowadzi od przyszłego roku kontrole celne towarów na granicy z UE. Mają być wprowadzane etapami od 1 stycznia do 1 lipca, kiedy wdrożone zostaną pełne kontrole. Co będą obejmować etapy przejściowe?

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Wielka Brytania zawiesiła obowiązek uiszczania opłat drogowych. Zwolnienie z opłat HGV Road User Levy obejmuje właścicieli zarówno brytyjskich, jak i zagranicznych pojazdów.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami wolno wwieźć do UE paliwo, które mieści się w standardowych zbiornikach pojazdu. Jednak nie możesz go zlać i używać w innych pojazdach, bo narazisz się organom celnym i słono za to zapłacisz. Tak jak przewoźnik z Białegostoku.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że kierowca z firmy podlegającej systemowi monitorowania przewozu towarów skoryguje błędnie uzupełnione zgłoszenie podczas kontroli. Jednak wówczas i tak trzeba zapłacić karę. Tak orzekł NSA w wyroku z 12 marca 2020 r.

czytaj więcej »

Pakiet mobilności wprowadza zmiany w rozporządzeniu nr 561/2006. Nakładają one na firmy obowiązek dokumentowania odpoczynków tygodniowych odbywanych w związku z nakazem powrotu do bazy lub miejsca zamieszkania. Jak masz to zrobić?

czytaj więcej »

Czy śmieciarka o DMC przekraczającej 3,5 tony, zbierająca i przewożąca odpady komunalne od mieszkańców do stacji segregacji, musi mieć zainstalowany tachograf? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby kierowca nie miał obowiązku rejestrowania swojego czasu pracy.

czytaj więcej »

Gdy do pracy przychodzi nowy kierowca, często ma jakąś przerwę od ostatniego wylogowania się z tachografu poprzedniego pracodawcy do zalogowania się w nowej firmie. Które sposoby dokumentowania tej przerwy nie zostaną zaakceptowane przez inspektora?

czytaj więcej »

Przepisy bardzo ogólnie określają, jaką odpowiedzialność ponoszą za zły stan techniczny pojazdu kierowca, zarządzający transportem i właściciel firmy. Daje to policji i inspektorom szerokie możliwości karania za różne niedociągnięcia. Czego musisz pilnować, żeby nie dostać kary?

czytaj więcej »

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził, bez żadnych poprawek, trzy akty prawne składające się na tzw. pakiet mobilności. Pierwsze nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie we wrześniu. Zobacz, co musisz zmienić w swojej pracy najszybciej.

czytaj więcej »

Prezes UOKiK wszczął 51 pierwszych postępowań w sprawie zatorów płatniczych. Do końca roku ma ich być co najmniej trzy razy więcej. Wśród wytypowanych do postępowań podmiotów znalazły się m.in. firmy logistyczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel