WYDANIE ONLINE

Pierwsze przepisy pakietu mobilności weszły w życie 20 sierpnia br. – dotyczą czasu pracy kierowców i obsługi tachografów. Kolejne zmiany zaczną obowiązywać stopniowo w następnych latach. Sprawdź, na kiedy masz się przygotować do każdej z nich.

czytaj więcej »

Największe zmiany w zakresie obsługi tachografów, wprowadzone w pakiecie mobilności, to obowiązek dokonywania wpisów manualnych za dużo więcej czynności niż do tej pory. Jednym z celów tych zmian jest niemal całkowite odejście od urlopówek.

czytaj więcej »

Obowiązek fotografowania badanych samochodów, większy nadzór nad diagnostami, a także działania prewencyjne oraz szybsza reakcja na wykrywane nieprawidłowości. Takie nowe rozwiązania zawierają przygotowywane przepisy o badaniach technicznych pojazdów.

czytaj więcej »

Zakres danych przechowywanych w Centralnej Ewidencji Naruszeń zostanie poszerzony. Oprócz marki, typu, numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji kontrolowanego pojazdu znajdzie się tam również jego numer VIN.

czytaj więcej »

Rozpoczęły się prace nad projektem nowego rozporządzenia dotyczącego monitorowania przewozu drogowego towarów. Obowiązkiem monitorowania zostanie objęty przewóz alkoholu metylowego pochodzenia syntetycznego.

czytaj więcej »

Dobiegają końca prace nad opisywaną już przez nas w poprzednich numerach ustawą wprowadzającą ułatwienia dla właścicieli pojazdów i kierowców. Nowe przepisy zaczną obowiązywać prawdopodobnie na przełomie roku.

czytaj więcej »

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców weszła w życie 11 sierpnia 2020 r. Pozostały w niej wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie, o którym szczegółowo pisaliśmy we wcześniejszym numerze.

czytaj więcej »

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj, złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy mieli nadpłatę lub zapłacili składki za okresy objęte wnioskiem.

czytaj więcej »

W Polsce wynagrodzenie minimalne wyniesie w przyszłym roku 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł. Tyle wynoszą kwoty zaproponowane przez rząd. Prawdopodobnie te wstępnie podane kwoty już się nie zmienią, bo partnerzy społeczni raczej nie dojdą do porozumienia.

czytaj więcej »

Zwolnienia ze składek ZUS oraz wypłaty postojowego mają być przedłużone o kolejne 3 miesiące. Jednak teraz będą dostępne tylko dla branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

czytaj więcej »

Ukraiński rząd ratyfikował przepisy, dzięki którym możliwe jest stosowanie na terenie tego kraju elektronicznych listów przewozowych eCMR. Ich używanie znacznie ułatwi realizowanie przewozów na Wschód polskim przewoźnikom.

czytaj więcej »

Karnety TIR wydane w lutym, marcu i kwietniu mają przedłużoną ważność z powodu epidemii koronawirusa – tak jak informowaliśmy w poprzednich numerach. Warto wykorzystać je jak najszybciej, bo może się okazać, że potem będą z tym problemy.

czytaj więcej »

Już na jesieni władze Wielkiej Brytanii planują wprowadzić zakaz stosowania opon, które mają 10 lat lub więcej. Nowe wymogi obejmą opony do autobusów, ciężarówek i mikrobusów, w tym również opony bieżnikowane.

czytaj więcej »

Tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze, od 1 stycznia na granicach Wielkiej Brytanii stopniowo wprowadzane będą kontrole celne. W związku z tym brytyjska administracja przygotowała szczegółowe poradniki, które pomagają się do tego przygotować.

czytaj więcej »

Wytyczne Komisji Europejskiej pozwalają na ograniczenie kontaktów pasażerów, a więc zmniejszają ryzyko zarażenia się koronawirusem.

czytaj więcej »

W przepisach pakietu mobilności przewidziano nowe grupy przewozów, które są wyłączone z obowiązku przestrzegania norm rozporządzenia nr 561/2006. W czasie tych przewozów nie trzeba używać tachografu ani zachowywać limitów czasu jazdy. Z jakich nowych wyłączeń możesz skorzystać?

czytaj więcej »

Poprzez pakiet mobilności wprowadzono nowe regulacje w rozporządzeniu nr 561/2006 w zakresie odpoczynków spędzanych przez kierowcę na promie lub w pociągu. Są to zmiany na lepsze – kierowca będzie mógł przerwać odpoczynek tygodniowy.

czytaj więcej »

Kierowca będzie mógł odebrać odpoczynki skrócone w dwóch kolejnych tygodniach. Za to wprowadzono zakaz spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu, nawet jeśli jest to odpoczynek skrócony z rekompensatą. To najważniejsze zmiany w odpoczynkach z pakietu mobilności.

czytaj więcej »

W pakiecie mobilności nałożono na pracodawcę nowy obowiązek. Ma on tak organizować pracę kierowcy, żeby ten raz na 4 tygodnie mógł wrócić do domu. Jak w praktyce to zorganizować, żeby nie naruszyć nowych przepisów?

czytaj więcej »

W pakiecie mobilności rozszerzono art. 12 rozporządzenia nr 561/2006, który w określonych sytuacjach umożliwia odstępstwo od norm czasu pracy kierowców. Obowiązujące do tej pory zasady zostaną zachowane, jednak wprowadzono dodatkowe możliwości.

czytaj więcej »

wiper-pixel