WYDANIE ONLINE

Za pracę w niedzielę lub święto uważa się aktywność wykonywaną między 6.00 w tym dniu a 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Każda praca przypadająca w tych godzinach stanowić będzie pracę w niedzielę lub święto.

czytaj więcej »

Sejm przegłosował zmiany w sprawie nośności dróg. Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będą mogły poruszać się po drogach publicznych w Polsce bez zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

czytaj więcej »

Od 5 grudnia 2020 r. nie potrzebujesz wozić ze sobą prawa jazdy. Służby kontrolne mają dostęp do tego dokumentu w wersji on-line, ale Ty też możesz z niego korzystać, np. przy wypożyczaniu samochodu, przy wykupowaniu ubezpieczenia albo podczas kolizji. Gdzie znajdziesz swoje prawo jazdy w wersji cyfrowej?

czytaj więcej »

Od 21 lipca 2021 r. urzędy będą mogły przesyłać nam pisma w postaci elektronicznej lub za pomocą przesyłki hybrydowej. Doręczone w ten sposób listy będą tak samo ważne, jak tradycyjne przesyłki polecone.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia wszyscy kierowcy pojazdów powyżej 7,5 tony, którzy zamierzają wyjechać z Wielkiej Brytanii w Dover lub przez Eurotunel, muszą zarejestrować się w brytyjskim systemie internetowym o nazwie „Sprawdź, czy jesteś gotowy do przekroczenia granicy” na stronie check-an-hgv – is-ready-to-cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk. Po wprowadzeniu wymaganych informacji program sprawdza, czy kierowca ma określoną w unijnych przepisach dokumentację celną i importowo-eksportową. Generuje też elektroniczne zezwolenie na wjazd ciężarówki do Kent. Za brak rejestracji w systemie ma grozić kara od 300 funtów wzwyż. Natomiast jeśli korzystasz z niderlandzkich portów, to pamiętaj, że po 1 stycznia musisz być zarejestrowany w systemie Portbase.

czytaj więcej »

Wszystkie świadectwa szkolenia kierowców w zakresie ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., będą ważne do 28 lutego 2021 r. Takie zasady przewiduje nowa wielostronna umowa M330.

czytaj więcej »

Firmy zawierające z pracownikiem umowę o dzieło muszą ją od 1 stycznia 2021 r. zgłosić do ZUS. Na zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS masz 7 dni od zawarcia umowy.

czytaj więcej »

Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów, która zakłada zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników. W projekcie przewidziano, że na wykonanie zawieszonych czasowo badań okresowych pracowników będzie 180 dni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemii. Według obecnie obowiązujących przepisów jest to 60 dni. 180 dni będzie też na przedłużenie ważności orzeczenia z badań wstępnych i kontrolnych wydanego przez lekarza innego niż profilaktyk. Teraz przepisy przewidują 30 dni.

czytaj więcej »

Rząd francuski planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. obowiązku umieszczania na ciężarówkach i autobusach kolorowych naklejek. Mają one ostrzegać pieszych i rowerzystów, że z powodu tzw. martwego pola mogą być niewidoczni dla kierowcy.

czytaj więcej »

Od stycznia ma być uruchomiona kolejna tura pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Niestety, spośród firm zajmujących się transportem, pomoc zostanie przyznana wyłącznie firmom, które jako główny kod PKD mają podany 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

czytaj więcej »

Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg w Czechach będziemy od 1 stycznia 2021 r. płacić, kupując winiety elektroniczne. Wysokość opłat nie zostanie zmieniona.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że jeśli praca kierowcy ma związek z terytorium innego państwa, to należy stosować obowiązki, wynikające z dyrektywy o delegowaniu, a także z przepisów krajowych, takich jak Loi Macron czy MiLoG. Wskazał też, jak badać ten związek.

czytaj więcej »

Pakiet mobilności zawiera wiele przepisów, które można rozumieć na różne sposoby. Dlatego od 20 sierpnia, a więc od czasu, gdy pierwsze przepisy pakietu weszły w życie, czekaliśmy na wyjaśnienia Komisji Europejskiej, jak w praktyce stosować nowe normy. Pierwsza część wyjaśnień właśnie się ukazała.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o rekompensacie nie określają dokładnie, jak ją dołączać do odpoczynku, jednak Komisja Europejska 1 grudnia wydała wskazówki na ten temat. Który sposób odbierania rekompensaty jest poprawny i jak go stosować w praktyce?

czytaj więcej »

Nie możesz wysłać w trasę kierowcy, który nie ma kwalifikacji wstępnej uzyskanej w UE. Ukraińska karta kwalifikacji nie wystarczy, nawet jeśli jest w niej kod 95. Kierowca z Ukrainy musi zaliczyć szkolenie w Polsce lub w innym kraju UE.

czytaj więcej »

Najlepszym sposobem na uniknięcie kar za manipulacje jest częste kontrolowanie danych z tachografów kierowców. Najważniejsze jest sprawdzanie przejechanego dystansu oraz momentów wkładania i wyjmowania tarczek lub kart. Nawet jeśli nie wyłapiesz wszystkiego, w razie kontroli będziesz miał „podkładkę”, że sprawujesz nadzór – to może uwolnić od kary.

czytaj więcej »

wiper-pixel