WYDANIE ONLINE

Przepisy pakietu mobilności przewidują, że okres kontrolowany na drodze zostanie dwukrotnie wydłużony – z 28 do 56 dni. Ta zmiana spowoduje, że inspektor zobaczy w Twoich danych naruszenia, które teraz są dla niego niewykrywalne. Jakie to naruszenia?

czytaj więcej »

Wygaszany system poboru opłat drogowych viaTOLL przestanie działać 1 lipca 2021 r. Do tego czasu będzie można z niego korzystać, mimo że wcześniej ma być uruchomiony nowy system e-Toll. Niestety, wygląda na to, że urządzenia OBU nie da się wypożyczyć, ma być sprzedawane.

czytaj więcej »

Od nowego roku w umowach oferowanych przez duże firmy nie może być postanowień, które mogą naruszać interesy klientów – małych przedsiębiorców. Dotyczy to np. firm leasingowych.

czytaj więcej »

Dania wprowadziła obowiązek wypłacania zagranicznym kierowcom duńskiej pensji minimalnej. Za każdą godzinę kabotażu lub trasy intermodalnej kierowcy należy się co najmniej 164,96 koron.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. płaca minimalna w Niemczech wzrosła z 9,35 euro do 9,50 euro za godzinę. Wzrosły też stawki tzw. świadczeń rzeczowych. Ale to nie koniec podwyżek.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. ogólna minimalna stawka godzinowa brutto we Francji wzrosła do 10,25 euro. W 2020 r. wynosiła z 10,15 euro. W związku z podwyżką stawki w grupach 118M, 120M, 128M, 138M również wzrosły do 10,25 euro za godzinę. Bez zmian pozostały stawki w grupie 150M (kierowcy ciągników z naczepami) oraz w przewozach osób.

czytaj więcej »

Polscy przewoźnicy dostali na 2021 rok 160 tys. zezwoleń na Ukrainę, w tym: 100 tys. zezwoleń ogólnych min. EURO-4 i 60 tys. zezwoleń tranzytowych min. EURO-4. Tyle samo zezwoleń dostała strona ukraińska. Polacy zgłosili też delegacji ukraińskiej, że nadal są problemy z odprawami pojazdów, które trwają bardzo długo. Uzgodniono, że służby graniczne obu krajów będą ze sobą współpracować, żeby poprawić tę sytuację.

czytaj więcej »

Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych, która przewiduje, że po wszystkich drogach w Polsce można się będzie poruszać pojazdami o nacisku osi do 11,5 t. Od tej zasady będzie jednak sporo wyjątków. W nowych przepisach całkowicie zmieniono też system zezwoleń na poruszanie się po drogach pojazdów nienormatywnych. Nowelizacja jest wynikiem wyroku TSUE, który orzekł, że Polska ma za dużo dróg o maksymalnej nośności do 8 lub do 10 t. Skutkiem nowych przepisów będzie też możliwość odzyskania już zapłaconych kar za przejazd bez zezwolenia. Zmiany mają wejść w życie po 60 dniach od opublikowania nowelizacji, a więc 13 marca. Szczegółowy tekst o nowych przepisach znajdziesz w kolejnym numerze. O ustawie na etapie projektu pisaliśmy w numerach 160, 158 i 153.

czytaj więcej »

Zmiany przepisów o badaniach wstępnych i okresowych pracowników, opisywane przez nas w poprzednim numerze, weszły w życie 16 grudnia. Na wykonanie zawieszonych czasowo badań okresowych pracowników będzie 180 dni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemią. Tyle samo dni będzie też na przedłużenie ważności orzeczenia z badań wstępnych i kontrolnych wydanego przez lekarza innego niż profilaktyk.

czytaj więcej »

Zawarta 24 grudnia 2020 r. pomiędzy UE a Wielką Brytanią umowa o handlu i współpracy odnosi się również do transportu. Na Wyspach dalej będą obowiązywać licencje wspólnotowe i europejskie normy czasu pracy kierowców, a więc rozporządzenie 561/2006.

czytaj więcej »

W swoim raporcie rzecznik MSP przeanalizował przepisy oraz toczące się w sądach sprawy przewoźników, którzy odwołali się od kar, nałożonych na nich w związku z przewozami SENT. Na tej podstawie stwierdził, że kary są za wysokie i zbyt często nakładane.

czytaj więcej »

Jakiej procedury musisz przestrzegać, żeby nie zapłacić kary?Czy takie same zasady obowiązują za granicą?Jak postępować podczas jazdy w załodze dwuosobowej?

czytaj więcej »

Okresy odpoczynku, zapisane przez tachograf, trzeba w ewidencji odpowiednio nazwaćDokumenty firmowe muszą uwzględniać przepisy rozporządzenia 561 i Kodeksu pracyPamiętaj o zmianach z pakietu mobilności

czytaj więcej »

Wiele krajów, np. Francja i Niemcy, wymaga od kierowców przedstawiania w czasie kontroli zaświadczeń A1.Żeby otrzymać zaświadczenie, kierowca nie musi przebywać w Polsce przez 183 dni w roku.Wystarczy, że centrum interesów życiowych kierowcy jest Polska.

czytaj więcej »

PYTANIE: Kierowca niepoprawnie ustawił tachograf, po zakończeniu pracy nie przełączył aktywności na odpoczynek i w efekcie cały okres od 16.00 do 6.00 następnego dnia zarejestrował się jako „inne prace”. Jakie kary grożą w tej sytuacji przedsiębiorcy oraz zarządzającemu transportem?

czytaj więcej »

Zaświadczenie może wystawić każda osoba zatrudniona w firmie.Daty wystawienia świadectwa i przekazania go kierowcy mogą być dowolne, byle przypadały przed rozpoczęciem przewozu.Zaświadczenie może obejmować tylko część odpoczynku – pozostałą część kierowca poświadcza wówczas wpisem manualnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel